Det gamle møllerhus nordøst for Splitsgård

Det gamle møllerhus nordøst for Splitsgård i Klemensker

Jeg tror, at dette hus var møllerens hus frem til omkring 1815. Det forsvandt kort efter 1851

I matrikelprotokollen fra o 1826 tildeles det matrikelnummeret 33D

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Placering af det forsvundne hus nordøst for Splitgård på kort 1914

Det gamle møllerhus

Jeg tror, at dette hus var møllerens bolig indtil 1815, hvor møller Hans Hansen og hans hustru Barbro Kjerstine Hansdatter flyttede til Rø. Hans Hansen købte hus og mølle af Jens Holgersen, der var møller fra o. 1810 til 1813. I 1813 fik Hans Hansen fæstebrev på jorden, som sædvanligvis fulgte med møllen.

Den næste møller, Mogens Jensen Rahbek, boede ikke i det gamle møllerhus, men i nabohuset øst for møllen, der lå på jorden, der senere fik matriklen 33h. Han giftede sig med datteren på ejendommen.

Inden Mogens Jensen flyttede til Vestermarie, kan han have opført det nye møllerhus. Hvis det er rigtigt, så er møllerhuset, som vi ser i dag bygget 1819-1829. Mølleren fra 1829,Hans Adolphsen, er også en mulig bygherre. Et er sikkert, 10-fags huset, der blev brandforsikret i 1834, var nyt.

Fæstebrevet, der blev udstedt til Hans Henrich Adolphsen den 30/2 1831, omhandler jord, der nu primært lå vest for møllen og op til 24. selvejergårds skel. Men stadigvæk omkring 6 tøndeland, men havrejord, der var lidt ringere end tidligere bygjord.

Fæstebrevet 11/4 1813

I skødet på Splitsgård 29/1 1839 angives hvilke fæstebreve der var aktive. Her oplyses det, at Jens Holgersen havde det fæstebrev, der blev i sin tid (11/4 1813) udstedtes til Hans Hansen på livstid. Jens Holgersen fik altså fæstejorden, som tidligere var koblet til møllen, men som han nu fik uden at eje møllen.

Fæstebrevet fra 1813 var et livsfæstebrev, som viste, hvad der plejede at følge mølleejeren. Fæstebrevet kan sammenholdes med den jord, som beskrives i Matrikelprotokollen fra o. 1826, der tilskrives huset med matrikelnummer 33D.

Fæstebrevet fra 1813 blev aldrig reguleret eller inddraget efter Hans Hansen og Barbro. De var for længst døde da fæstebrevet blev slettet og lagt død med en tinglysning den 15/11 1876.

Fæstebrev 11/4 1813 Arkivalieronline (sa.dk)

Jørgen Olsen Møller Splitsgård bortfæster på livstid den ager og eng, som forhen benyttedes af Jens Holgersen, til Hans Hansen og hustru Barbro Kjerstine Hansedatter, som er ejere af Splitsmøllen og det dertil hørende hus.

Fæstejorden lå omkring deres hus og mølle. Engen lå i  Splitsskov og kaldt Rømmeresniven (?), 1 tøndeland bygjord, som er beliggende nordøst for gårdens tilhørende Møllervang, som allerede var fæsteren præciseret.

Ejeren eller beboerne på Splitsgård locede at holde de sædvanlige veje til og fra møllen og huset. Årligt leveredes 1 tønde rug og ved nytår betales 5 rd til Splitsgård ,som betalte skatten. Desuden skulle der gøres 5 dages høstarbejde af manden. Brændsel må fæsteren ikke hugge i skoven eller skære tørv. Udslettet 15/11 1876.

1817?-1851 Jens Holgersen (Jens Holger Jensen) og Else Margrete Nielsdatter

Jens Holger Jensen blev født o 1772 i Klemensker og han død som udbygger 78 år gammel på 25. slg. grund. 19/3 1851. Hans far var Jens Jensen og han var bror til den dræbte Hans Kofod Jensen i Bådstadshuset 6. december 1813.

Else Margrete Nielsdatter  blev født o 1776 i Klemensker. Else Margrethe døde 80 år gammel den 26/3 1856 på 62. slg. grund.

Deres barn: Elsebeth Margrete Jensdatter, døbt 8/6 1800, Hans Jensen Holgersen, døbt 19/2 1804, Kirstine Margrete Jensdatter døbt 8/3 1807, Jens Holger Jensen døbt 1. april 1810 på Splitsmøllen, Karen Kirstine Jensdatter døbt 11/8 1813 på Østre Gildesbo

I 1800 på 49. slg. grund 1807 på 44. slg. grund i 1804 og 1808, Fra ca 1810 til 1813 var han møller på Splitsmøllen og i 1813 flyttede de til Østre Gildesbo i Klemensker. I 1815-1816 er de tilbage i det gamle møllerhus med uden mølle.

Jens Holgersen blev boende i det gamle møllerhus til han døde i 1851. Herefter forsvinder huset.

Matrikelprotokollen 1826:

Ejeren Løjtnant Jørgen Olsen Møller. Brugeren Jens Holgersen.

En bebygget Agerlod nordøst for Gaarden (A: matr. 33D 27.070 kvadratalen) en agerlod norden for denne gård (B: matr. 33D 18.920 kvadratalen) og en Skovlod noget sydvest for samme Gaard (C: matr. 33D 48.210 kvadratalen).

I alt 6 10/14 tøndeland

Det ældste matrikelkort med angivelse af husets fæstejorder. A er hovedlodden med hus og B er agerlodden.

 

Det ældste matrikelkort med angivelse af skovlodden der hørte til huset

.