Skovfryd, Splitsgårdsvej 25 – matrikel 33t

Skovfryd, Splitsgårdsvej 25, Klemensker

Parcel af Splitsgårds grund matrikel 33a

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

 

Skøde 11/11 1901 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Splitsgårds ejer Otte Peder Herman Jespersen solgte en ubebygget parcel af matrikel 33a til snedker Hans Jørgen Munch. Udstykningsapprobation af 14/8 1901 fastsatte matrikel 33t for hartkorn 1 fdk. Jorden solgtes for 400 kr pr tøndeland – hvilket var 145 kr for det solgte areal på 3500 kvadratalen.

1901-1911 Hans Jørgen Munch og Christine Margrethe f. Westh

Hans Jørgen Munk blev født 6/7 1849 i Klemensker. Forældre Hans Christian Munch og Martha Marie Bidstrup. Hans Jørgen Munch døde hos svigersønnen Hans Peter Beck på Buskegård i Klemensker den 11/6 1932

Christine Margrethe Westh blev født 22/11 1847 i Klemensker. Forældre: Christine Margrethe Vest, forældre: Udbygger Hans Henrik Vest og Ane Kirstine Poulsdatter, 62. slg. grund. Christine døde efter 1932.

De blev gift i 1870 og fik 7 levendefødte og 5 dødfødte børn (i flg. Folketællingen 1901)

Hans Jørgen Munch var snedker. I 1900-1901 boede familien på Borndal, Dammegårdsvej 2 – matrikel 33p – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Deres børn: Hans Andreas Munk f. 3/11 1871 i Klemensker (Fredensminde), Mathilde Kristine Munk f. 19/1 1872 i Rø (Dammegårdsvej 4),  Julius Christian Munk f. 15/9 1876 i Klemensker (se Skovbo, Splitsgårdsvej 23 – matrikel 33u – Bornholms historie (bornholmerting.dk)), Anton Nicolaj Munk f. 25/12 1879, Marie Henriette Hansine Munk, f. 16/4 1881 i Klemensker, Julie Munk, f. 4/5 1884 i Klemensker.

Skøde 18/5 1911 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Hans Jørgen Munk til datteren Julie Munk for 3.300 kr.Betingelsen var at Hans Jørgen Munk og hustruen Kirstine Margrethe f. Westh skulle bo vederlagsfrit i ejendommen, så længe de levede. Hvis de skulle få lyst til at flytte, skulle de have udbetalt 500 kr kontant.

 

1911-1913 Julie Munk

Vielsesattest 30/7 1913 fra Klemens kirke, der viste at Julie Munch blev gift med Peter Andreas Bech var blevet viede den 18/7 1913. Arkivalieronline (sa.dk) Vielsesattesten gav Peter Bech adkomst til matrikel 33t.

Skøde 2/8 1913 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Peter Andreas Bech og Julie Bech solgte matrikel 33t og bygningerne med alt tilbehør indbefattet 2 kakkelovne, kunfur, murkar og alt andet nagelfaste tilbehør for 3.500 kr til avlsbruger Laurits Jakob Hansen.

Skøde 2/8 1913 Arkivalieronline (sa.dk)

Laurits Jakob Hansen overdrager  i gengæld ejendommen på arvefæstelodderne 124a og 175i (Buskegård Ndr. Lyngvej 11, Klemensker) af Statens udmarksjorde til Hans Peter Andreas Bech. I salget var inkluderet 2 heste, 4 køer, 1 kalv og 6 grise. Have og landbrugsredskaber undtaget, men ellers alt udbo, derunder fodpose, hestedækken, mejerikar, trækvogn, gl. hestekrybbe, to tredjeparte i en mælkevogn og en fjerdepart af en roesåmaskine. Købssum 15.000 kr.

Transport af aftægtsdokument 2/8 1913 Arkivalieronline (sa.dk)

Det aftaltes at Julies forældres bopælsret overflyttedes til Hans Peter Andreas Bechs nye ejendom og derfor ikke skulle udrede 500 kr, som ellers var betingelse for at de gamle flyttede.

 

1913-1914 Laurits Jakob Hansen

Skøde 26/1 1914 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Laurits Jakob Hansen til snedker Alfred Emil Hansen for 2.700 kr.

 

1914-1927 Alfred Emil Hansen og Jensine Marie

Alfred Emil Hansen blev født 7/9 1886 i Allinge

Jensine Marie blev født 4/5 1890 i Østerlars

Deres børn: Betty Kristine Hansen f. 22/5 1915, Anke Børge Hansen f. 1/7 1917

Skøde 23/8 1927 fra snedker Alfred Emil Hansen til landmand Jørgen Theodor Larsen. Købssum 5.000 kr

 

1927-1934 Jørgen Teodor Larsen og Karen Bergitte Mathilde, f. Hansen (Husejere – de boede i naboejendommen Munkerup, som de også ejede)

Jørgen Teodor Larsen blev født 9/11 1893 i Klemensker. Forældre: Hans Peter Elias Larsen og Hansine Elisabeth Kristine f. Jensen på 63. slg. gr. (Se Grønhøj – Fejlerevej 14 – Bornholms historie (bornholmerting.dk) Jørgen døde i Rønne 14/12 1969.

Karen Bergitte Mathilde Hansen blev født 7/4 1897 i Østerlars. Forældre: Indsidder Magnus Kristian Hansen gog Laura Kristine Lyster, 2. vg. grund i Østerlars. Karen døde i Rønne 1/1 1978.

Deres børn: Verner Gerhard Larsen f. 14/6 1919, Gunnar Herluf Larsen f. 13/6 1921, Herdis Aaase Larsen f. 4/12 1924

Jørgen Theodor Larsen boede på Gammelmønt, Sandershøjvej 3 i perioden 1919-1923

Skøde 5/3 1934 fra Jørgen Theodor Larsen til Knud Tideman Larsen for 4.000 kr. Knud var Jørgens lillebror.

 

1934-1945 Knud Tidemand Larsen og Eva Dorthea Knudsen

Knud Tidemand Larsen blev født i Klemensker 28/4 1908 (Tvilling). Forældre: Hans Peter Elias Larsen og Hansine Elisabeth Kristine f. Jensen på 63. slg. gr. (Se Grønhøj – Fejlerevej 14 – Bornholms historie (bornholmerting.dk) ) Knud døde  døde 13/11 1987 Rosengade 10 i Klemensker

Bornholms Tidende 7. maj 1943 Ildebrand hos arbejdsmand Knud Larsen

Skøde 30/10 1945 fra Knud Larsen til forhv. Avlsbruger Julius Mathias Frederiksen for 10.000 kr

 

1945-1961 Julius Mathias Frederiksen og Karen, f. Nielsen

Julius blev født 16/2 1880 i Allinge. Han døde i Klemensker 27/7 1959.

Karen Nielsen blev født i Herslev (11 km vest for Fredericia) og døde 20/2 1961 i Klemensker

Skifteattest 27/6 1961 til flere arvinger.

Skøde 27/6 1961 fra Mary Kofoed med flere til Sigfred Hansen. Købssum 20.000 kr.

 

1961-1972 Sigfred Hansen

Chauffør

Skovfryd 1968 – del af luftfoto af Munkerup – tilh. Kgl. Bibliotek.

1972-2003- Hans Birger Munch

1972 indretning af beboelse i tagetagen – 1978 indretning af kvist

1996 formand for menighedsrådet

Skovfryd, luftfoto 1990 tilh. Kgl. Bibliotek

-2016- Renu Invest ApS

Selskabet Renu invest – stiftet 2009 – ejer:  Havnegade 33 i Allinge (2011), Splitsgårdsvej 29 og 25, dernæst fra 2022 også Splitgårdsvej 27. Ejer Renu Thongsungnoen, Sandløkkegade 3, 3790 Hasle