Huse på Splitsgårds grund bygget efter 1914

Huse på Splitsgårds grund bygget efter 1914

På Splitsgårdsvej ca. 1 km fra Klemensker by mod Rø ligger fem mindre huse på venstre hånd. Den første, Splitsgårdsvej 9, ligger på ”gammel” Bjørnegårds jord.  De fire næste ligger på ”gammel” Splitsgårds jord. 

Beliggenhed uden for stationsby og en lille række huse beboet af håndværkere, rentiers eller arbejdere findes flere steder på Bornholm. Der var typisk lidt mere jord til huset end der ville have været, hvis det lå i selve stationsbyen.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Villaerne jord tilhørte i 1909 Jacob Christian Larsen, Jacobsminde. De blev i 1925 udstykket i to parceller: Matrikel 33e og matrikel 33ad. Sidstnævnte matrikel blev købt af snedker Jens Jørgensen og han byggede det første hus, som fik navnet Danebo, 

Skøde 25/3 1925 Arkivalieronline (sa.dk)

Jacob Christian Larsen solgte den 19/3 1925 parcellen matr. 33ad for 1000 kr til snedker Jens Jørgensen, som hidtil havde boet på  Nørrevang, Splitsgårdsvej 31 – matrikel 33ab – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Matrikelkort i brug fra 1888 til 1951 – her ses de fem villaer til venstre og Splitsskovhusene til højre

De fire huse er:

Danabo, Splitsgårdsvej 15 – matrikel 33ad

Skøde og panteprotokollen for 33ad Arkivalieronline (sa.dk)

Blev bygget af snedker Jens Jørgensen og Laurentsine Christine i 1925.  Jens Jørgensen døde på ejendommen den 23/10 1933. Enken Laurentsine blev boende til sin død den 26/9 1965. I Vejviseren (1938) tituleredes hun enkefru Laurentsine Jørgensen og havde en  husbestyrerinde, Ellen Jørgensen, og en logerende Ejner Jørgensen. Begge var hendes børn.

Danebo på luftfoto fra 1955 – Tilh. Kgl. Bibliotek

Engbo, Splitsgårdsvej 11 – matrikel 33ag

Parcel af Danebo, matr. 33ad, udstykket 8/7 1929

Snedker Jens Jørgensen solgte matrikel 33ag til Anton Mathias Thorsen den 21/9 1929. Grundprisen var 250 kr. Anton Mathias Thorsen byggede hus  på grunden umiddelbart efter 1929.

 

Splitsgårdsvej 13 – matrikel 33ah (ukendt navn)

Matrikel 33ah var en parcel af Danebo, matr. 33ad, udstykket 10/1 1936

Skøde- og panteprotokol Arkivalieronline (sa.dk)

Grunden blev solgt af Laurentsine Kristine Jørgensen (Danebo) den 9/5 1936 for 300 kr til rentier Georg Andreas Kristensen og Hansine. De boede i huset indtil 1959 (skiftedato)

                            

Enghytte  (Splits kirke), Splitsgårdsvej 17 – matrikel 33ak og 33al

 Huset må være bygget mellem 1946 og 1949 på matrikel 33ak (3105 m2) og 33al (930 m2)

Matriklerne blev udstykket af matr. 33e og 33f i 1946 og solgt den 16/4 1949 af Margrethe Pihl, Jacobsminde, til arbejdsmand Aage Jørgen Thorsen for 3.000 kr..

Aage Thorsen boede i huset indtil 1992

Skøde og panteprotokollen Arkivalieronline (sa.dk)