Jordebogsregnskaber

På Rigsarkivet findes historiske kilder til Bornholms historie i 16-1700tallet. En stor og meget interessante kildegruppe er ”Reviderede amtsregnskaber”, som ofte er overset af historieskrivere. Det drejer sig om mange tusinde sider arkivalier, enten som regnskabshæfter, breve eller løse ark. For hvert år findes et samlet regnskab og de følges af bilag, som dokumenterer amtets indtægter og udgifter.
Arkivgruppen ligger ikke i amtets arkiv, men i den afdeling af statsadministrationen som skulle holde øje med eventuel svig med kongens penge. Hvor amtets arkiv gennem tiderne har været udsat for kassationer og udsat for andre ulykker, findes regnskaberne intakte i revisionsafdelingen.
Bent Andersen er i gang med at affotografere dette kæmpe arkiv og de vil snart være tilgængelige på Arkivalieronline.dk Her vil man kunne se dem side for side. Imidlertid er de et vanskeligt tilgængeligt kildemateriale, så jeg har indgået en aftale med Bent om, at jeg på min hjemmeside bringer en af mig udarbejder indholdsfortegnelse og gør materialet tilgængeligt som en samlet pdf-fil. Det vil gøre materialet anvendeligt for de lokalhistorisk interesserede og ikke mindst for slægtsforskere, da der i materialet findes mange personoplysninger.
Indholdsfortegnelserne er samlet i 10-års perioder, så at de er nemme at overskue og søgbare. Fortegnelserne henviser til siderne i affotograferede originale kilder, der er samlet i pdf-filer. Klik på “Se kilde i pdf” og det relevante jordebogsregnskab vil blive åbnet i “nyt vindue”. Størrelsen af pdf-filerne varierer mellem 25-80 Mb.

Læs indholdsfortegnelserne og se affotograferinger af de originale kilder:

1661-1669/80 Jordebogsregnskaber

1670/71-1679/80 Jordebogsregnskaber

1680/81-1689/90 Jordebogsregnskaber

1690/91-1699/1700 Jordebogsregnskaber

1700/01-1709 Jordebogsregnskaber