Klemensker 20. slg. grund og fortov – Store Krashave

Matrikel 28a
20. slg. i Klemensker

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Blå: udbyggere og husmænd før 1912
Grøn: Ejendomme på udstykket jord 1912 efter brand på St. Krashavegård
Rød: Forsvundne ejendomme

Følgende ejendomme beskrives – klik på link

Mosevang – Krashavevej 18 – matrikel 133a (Tidligere Arbejdslyst)

Hyldelyst – Dammegårdsvej 22 – matrikel 28b (1888 Krashavekro)

Stokkekilde – Krashavevej 11 – matrikel 28p

Helmerhus – Krashavevej 16 – matrikel 28l

Kastaniebo – Krashavevej 6 – matrikel 28c eller 28k

Den gl. smedie – Bedegadevej 10 – matrikel 28g

Dalbyhøj – Krashavevej 2 – matrikel 28d og Dalbyvang – Krashavevej 4 – matrikel 28y

Bollerisvej 1 – matrikel 28f, 30c og 5d

Kanesø – Bedegadevej 12 – matrikel 28h

Birkely – Bedegadevej 14 – matrikel 28i

Jakobsminde – Krashavevej 8 – matrikel 28o

Karensminde – Krashavevej 10 – matrikel 28r

Landlyst – Krashavevej 12 – matrikel 28q

Fredenslyst – Krashavevej 1 – matrikel 28t

Solvang – Krashavevej 3- matrikel 28s

Matrikelkort brugt 1826 til 1860

Matrikelprotokollen o 1827 før udskiftningen – tekst for Store Krashave

Eier Anders Rasmussen. En Hovedlod omkring Gaarden sydøst for Bedegadegaardene, tæt ved Højlyngen nordøstlig i Sognet, en Ager og Englod sydøstlig for Gaarden Matr. No 24A og 3. en Agerlod nordøst for Kirken og Norden for Æggebjerg.
Til Gaarden og dens Hartkorn hører desuden Lodden anført under Matr. No 189 og under det anmeldte Hartkorn hører tillige Jorden hernæst anførte under Matr. No 28B og 28C.

Matrikelprotokol o 1847 efter udskiftningen

Matrikel 28a. Ejeren. Jørgen Mogensen Dalbye. En Hovedlod omkring Gaarden sydlig i Sognets nordlige deel. En liden Moselod tæt nordvest for Gaarden. (Omskrevet: Forandret se p(rotokol) 81, Fol. 218)

Fire fæstebreve

Attest 26/9 1876
Hans Rasmussen, Store Krashavegaard fik en attest fra Landinspektører om gårdens fæstebreves tilknytning til matrikelbetegnelsen.

1. Hans Rasmussen Kofoeds fæstebrev til Morten Peter Hansen på jord i 50 år, dat. 29. April 1833, læst 28/2 1834 vedrørende den nu udlagte hovedparcel af 20. selvejergaard, matr. nr 28a
Fæsteretten efter nr. 1 tilhører nu Peter Christian Nielsen

2. Jørgen Mogensen Dalbys fæstebrev til Peder Hansen paa Jord i 50 Aar, dat 4. Januar, læst 19. januar 1853 vedrørende Parcellerne no. 3, 4 og 7, matr. 28c 28d og 28g
Fæsteretten efter nr. tilhører nu Jens Hansen Jensen

3. Jørgen Mogensen Dalbyes fæstebrev til Jeppe Hansen paa Jord i 50 Aar, dat. 14. læst 17. december 1856 vedrørende kun Hovedparcellen Matr. nr. 28a
Fæsteretten efter nr. 3 tilhører nu Jens Jakobsen

4. Jørgen Mogensen Dalbys Fæstebrev til Jens Frederik Kofoed paa Jord i 32 Aar, dat. 12. April 1866, læst 4. Januar 1874 vedrørende kun Parcellen Nr. 9, Mart. nr. 28i
Fæsteretten efter nr. 4 tilhører endnu (1876) Jens Fr. Kofoed

Hvilket herved bevidne
Brændegaard d. 26 September 1876
H.M. Kofoed, Landinspecteur
Læst under Nordre Herreds Ret d. 22 November 1876