Klemensker – 8. vornedgårds grund – Kørsegård

Kørsegård i Klemensker – 8. vornedgårds grund

Kørsegårds grund blev udparcelleret i 1812

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Sammensat matrikelkort med markering af bebyggelse på Kørsegårds grund før 1800

Følgende ejendomme er beskrevet:

Munkedal, Mæbyvej 2 – matr 85c
Charlottenlund, Karlsgårdsvej 10 – matr. 85r
Søndervang, Aagaardsvej 40 – matr. 85e
Sønderborg, Aagaardsvej 44 – matr. 85f
Nyholm, Aagaardsvej 37 – matr. 85g (og 57h) Egentlig på Sdr. Kirkebogårds grund!
Sortebjerg, Aagaardsvej 35 – matr. 85h
Bodilsminde, Aagaardsvej 36 – matr. 85k

Kørsegaardsmølle på Bodilsmindes grund
Forsvundet bebyggelse, Aagaardsvej – matr. 85i/85o
Gammelmønt, Sandershøjvej 3, matr. 85i
Højbo, Mæbyvej 1, Forsvundet ejendom – Matrikel 85m

Kørsegårds udstykning 1812

I 1811 solgte Peder Olsen Riis til Caspar H. Kofoed, Nyker, hele Kørsegård for 7.000 rd. Han fik i 1812 tilladelse til at sælge gårdens 19 parceller inklusive hovedparcellen. Flere parceller var ubebyggede i 1812. Jordejeren boede nødvendigvis ikke på parcellen. Huset på grunden kunne være jordejerens ejendom og udlejet til jordens bruger. Huset kunne også være privat ejendom og beboeren lejede jorde. Først omkring 1850erne var alle husejer også jordejere.

Se skøde- og panteprotokollen 1. rk. . Arkivalieronline (sa.dk) og  2. række skøde- og panteprotokoller matr 85a  Arkivalieronline (sa.dk)

Ikke placerbare beboere på Kørsegårds grund

-1784-1806- Anders Hansen (1745-1825) og Maren Olsdatter (1737-1805)

Maren begravedes 3/9 1805. Skifte efter Anders Hansens hustru Maren Olsdatter den 28/10 1805 Arkivalieronline (sa.dk) Registreringsforretningen indtægt 93 rd 5 mk – gæld 94 rd -Boet fallit – Edvard Olsen Sonne og sandemand Niels Pedersen kautionerede for boet. Parret boede på Kørsegårds grund.

Anders Hansen døde 11/11 1825 på 8. vg. grund – i kirkebogen nævnes som ”undentagsmand” 80 år gammel. Der findes ikke noget skifte efter ham.

Børn Hans Andersen, myndig (død inden 1835), Martha Andersdatter i ægteskab med Wevest Andersen Schou på Hallegaards grund, Karen Andersdatter gift med Morten Andersen opholdende på 13 slg. i Rutsker, Else Andersdatter, + år gammel (1835 gift med Hellis Hellisen 4.vg.gr.? i Klemensker), Maren Kirstine Andersdatter ? år gammel (1835 gift med Morten Andersen 20. slg.. Gr.  I Rutsker) .

Se også skifte 10/4 1835 efter Marens søster og hendes mand Jens Mortensen Dam i Hasle Arkivalieronline (sa.dk) Der var oprettet et testamente den 18/9 1813 og bevilget 25/10 1813, som gav den længstlevende rådighed over boet. Boet var rigt – opgjort til 4976 rd 4 mk 8 sk.

Der er ingen oplysninger, der kan kobles til ejendomme på Kørsegårds grund, men jeg tænker at Højbo, kunne være en mulighed. Anders Hansen er sandsynligvis søn af Hans Mogensen, der var udbygger på 8. vg. gr. og som døde i 1784 – Der findes et skifte efter ham fra 24/2 1784, hvor netop den 3 søn Anders Hansen er bosat på 8. vg. gr.