Søndervang, Aagaardsvej 40 – matr. 85e

Søndervang, Aagaardsvej 40, Klemensker

Postadresse 2023: Aagaardsvej 40, 3700 Rønne

Parcel 7 af 8. vornedgård i Klemensker blev bebygget 1845 og matrikuleret 85e i hartkorn 7 skp 3 fdk

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Parcel 8 – matrikel 85n blev solgt til Charlottenlund i 1812 og solgt til Vestervang i 1852. I Hartkort sat til 4 skp 2½ alb.

Skøde- og panteprotokol 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

 

Ældste historie

I 1811 solgte Peder Olsen Riis til Caspar H. Kofoed, Nyker, hele Kørsegård for 7.000 rd. Han fik tilladelse til at sælge parcellerne. Parcellerne nr. 7 og 8 blev solgt ved direkte salg eller på auktion. Ingen var bebygget. Parcel nr. 7, formoder jeg, blev bebygget 1845, da familien flyttede fra Nyker til Klemensker januar-marts 1845.  I 1853 blev ejendommen suppleret med parcel nr. 8, der siden 1812 havde tilhørt Charlottenlund.

Parcel 7

Caspar H. Kofoed solgte 16/4 1812 parcel nr. 7  til Jesper Lund og Peder Jensen (Lund), begge fra Klemensker sogn, for 1.100 slettedaler. Jorden var sat for hartkorn til 2 skp 1 fdk 1 1/4 alb. Arkivalieronline (sa.dk)

Den 10/10 1819 solgte Jesper Lund sin halvdel af parcel nr. 7 til Peder Jensen for 200 rd., som dermed blev eneejer. Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde og aftægtskontrakt 10/4 1840 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Jensen Lund, boende på Kyndegårds grund i Nyker, solgte parcel 7 til sin forhenværende dattermand, enkemand, Peder Hansen. I skødet oplyses det, at Peder Hansen opholdte sig hos sælger i hans 17 fags store hus på Kyndegårds grund i Nyker. Peder Jensen lund solgte hus på kyndegårdsgrunden, fæstejorden samt parcel 7 af 8. vornedgård i Klemensker.

Salget blev betinget af, at Peder Jensen Lund og hustru Margrethe Larsdatter kunne blive boende i huset på Kyndegaards grund så længe de levede.

Peder Jensen Lund blev født o 1783

Parcel 8.

Auktionsskøde på parcel 8 den 28/3 1812 (læst 18/12 1812 pag 494b) til Lars Andersen Hammer Arkivalieronline (sa.dk) I hartkorn var lodden parcel 8 sat til 1 skp 2 fdk 1 ¾ alb – auktionsbuddet var på 473 rd.

Skøde 12/12 1853 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Ipsen, Charlottenlund, solgte parcel nr 8 af 8. vg. til Peder Hansen, som boede på parcel nr. 7, for 270 rd. Han forpligtede sig til at betale årlig undentag til Peder Ipsens far, der boede på 39. slg. parcel.

Pantebrev 18/12 1853 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Hansen erkendte sig skyldig 300 rd til Peder Hansen Holm på 39. slg. parcel mod sikkerhed i den 7. parcel på 8. vg. grund og det på grunden stående hus. Udslettet 15/7 1874.

Matrikelkort i brug fra 1858-1882

Beboerliste

1840-1889 Peder Hansen og Eline Kirstine, f. Ipsen

Peder Hansen blev døbt 17/2 1805 i Nyker (tvilling). Forældre: Jens Hansen og Gertrud Kirstine Joensdatter, 17. slg. Bækkegård. Peder Hansen døde 24/4 1882 i Klemensker

Peder Hansen blev gift første gang 29/4 1837 i Nyker med Anne Margrethe Pedersdatter. Hun døde på Kyndegårds grund den 26/2 1838, blot 30 år gl. Peder Hansen blev så gift igen med Eline 31/7 1841 i Nyker, der var født i Rønne.

Børn med Anne Margrethe: Hans Peter Lund, f. o 1838 i Nyker,

Børn med Eline: Andreas Hans Ipsen , f. o 1841 i Nyker, Jens Peter Ipsen f. o 1843 i Nyker  Karl Peter Ipsen, f. o. 1845 i Klemensker, Gjertrud Sofie Ipsen, f. o 1847 i Klemensker

Skifteattest 20/3 1889 som adkomst til P. Hansens enke Arkivalieronline (sa.dk) Hun sad i uskiftet bo.

Skøde 25/1 1889 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Eline Kirstine Hansen til Anton Andreas Hansen, matr. 85n og 85e. Køberen kunne overtage prioritetsgælden på 2000 kr, samt ”vederlagsfrit bolig og underhold, navnlig husly, føde, klæder, lys, varme, pleje, medicin, lægehjælp og andet nødvendt til livets ophold sammen med køberens familie”. Sælgeren skulle have en anstændig begravelse efter egnens skik og brug.

1889-1936  Anton Andreas Hansen og Lene Katrine, f. Olsen

Anton Andreas Hansen blev i Klemensker 25/8 1862

Anton Andreas er registreret som udvandrer den 11/3 1891 til Anita, Iowa, USA. Han kom tilbage til Klemensker efter kort tid.  Han døde 22/8 1936.

Lene Katrine blev født 5/6 1868 i Aaker. Hun døde 20/10 1900 i Klemensker (barselsfeber?)

Deres børn: Helga Petrea Hansen, f. 4/3 1889 i Klemensker, Jenny H. Hansen, f. 4/5 1892 i Klemensker Sigfred J.P. Hansen, f. 10/8 1893 i Klemensker. Viggo Kristian Hansen. døde 1 år gl.  12/6 1896 i Rønne, Viggo Trinius Hansen, født 9/10 1900 på 8. vg. parcel. (Der har sandsynligvis været en tgrejde dreng med navnet Viggo, som døde spæd – heraf navnet “trinius”.)

Skifteudskrift  30/10 1936 som adkomst for Anton Andreas Hansens arvinger: ugifte husbestyrinde Helge Petrea Hansen, snedker Thorvald Andreas Hansen, Jenny Helene, f. Hansen, gift  med avlsbruger Peter Kofoed og landmand Viggo Trinius Hansen.

Arveudlægsskøde 30/10 1936 til landmand Viggo Trinius Hansen for en købssum på 7.629.12 kr

Forsikring i Østifternes brandforsikring 1917

A.Stuehus. 6 fag, 2 stuer, 1 sovekammer, 1 gæstekammer, køkken, spisekammer og 2 forstuer, bræddeloft og gulv. Murstensgulv i køkkenhusene.

Kostald, 2 fags hestestald og foderlo i 2 fag, Svinehus i 2 fag, Bræddeloft over ko- og svinestald og betongulv, brostensgulv i ko- og hestestald.

2 bræddegavle.

12 fag, længde 26,10 m, dybde 6.7 m,  øjde 3 meter. Ydermure: Bindingsværk, mursten og ler. Taget var stråtag. Værdi 5.200 kr

b.Vognport og materiale hus 2 fag, hussehus i 1 fag, 1 bræddegulv. 3 fag, længde 7,1 m, bredde 6,6 m 2,5 m høj. Ydermure: Bindingsværk, mursten og ler. Taget var stråtag. Værdi 950  kr

i alt 6.150 kr

Se i øvrigt ejendommen forsikringspolicer Søndervang forsikring 1919 til 1952

Arveudlægsskøde 30/10 1936 til landmand Viggo Trinius Hansen. Købssum 7.629,12 kr

 

1936- Viggo Trinius Hansen

Født 9/10 1900

Vigge Hansen er søn af ovenstående Anton og Lene Hansen. Han er født på ejendommen.

Søndervang 1950 1954 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

 

Landbruget og dets Biografier, 1950

85e -pr. Nyker. 8.Vdg. Pc. 6,8 ha – Htk. l-3-3-2½ – Ejdsk. 11,500 – Grdsk. 5,900. Overtoges 1936 af: Viggo Hansen, f. 9. 10. 1900 paa Ejend. (S. af Anthon H. og Lene, f. Olsen).

Søndervang 1955 - luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skøde 27/2 1953 fra Vigge Trinius Hansen til Poul Schou. Købssum 15.500 kr

 

1953-1959 Poul Schou

Skøde 5/9 1959 fra Poul Schou til Knud Vilmer Sonne på 85e og 85n. købssum 34.500 kr+ løsøre 5.500 kr.

Søndervang 1955 arbejdsfoto – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Søndervang 1955 - luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1959-2017- Knud Vilmer Sonne

Søndervang 1990 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Matrikel 85e og 85n. Er med i Mostrups vejviser 2017

-2020- Stefan Olsen og Amalie Sørensen

Kun matrikel 85e