Sønderborg, Aagaardsvej 44 – matrikel 85f

Sønderborg, Aagaardsvej 44, Klemensker

Postadresse: Aagaardsvej 44, Nyker, 3700 Rønne

Parcel 9, 10, 11 og 12 af 8. vg. i Klemensker. Matrikel 85f – i perioden sammen med mart. 85p

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

 

Ældste historie

Jordstykkerne eller parcellerne 9, 10, 11 og 12, fra 8. vornedgård, Kørsegaard, blev udstykkede og solgt i 1812. Et 12 fags stort hus blev opført på parcel 9 i 1826. Det blev første gang forsikret i 1844, hvor der var tilbygget en østre og vestre længe.

Skøde 28/3 1812 – auktionsskøde på parcel 9 Arkivalieronline (sa.dk) og 12 den 28/11 1812 tilfaldt Wevst Jørgensen Lang for 689 rd. (Ingen bebyggelse)

 

Beboerliste

skøde 16/9 1825 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Hansen betalte 600 rd, samt afgav parcellerne 2 og 3, til Wevst Jørgensen Lang. Til gengæld overtog Anders Hansen parcellerne nr. 9, 10, 11 og 12 efter Wevst Jørgensen Lang

 

1825-1827 Anders Hansen

Anders Hansen blev født o 1790 i Klemensker. Forældre: Hans Andersen og Anna Andersdatter, 18. slg.gr.

Skøde 21/12 1827 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Hansen, der nu var blevet gårdmand på 31. slg. i Klemensker, overdrog sit nyopførte hus på 8. vg. parcel, bestående af 12 fag, og parcellerne 9, 10, 11 og 12, til Jens Hansen for 850 rd.

 

1827-1836 Jens Hansen Møller og Bodil Kirstine Jacobsdatter

Jens Hansen blev født o 1784. Forældre var sandsynligvis: Svend Andersen og Anniche Jensdatter på 9. slg. i Nyker.

Bodil Kirstine Jacobsdatter blev født o 1765

Bodil Kirstine Jacobsdatter blev gift første gang i Ny kirke, den 29/9 1792, med møller på 5. slg. grund (Yppernemølle) Wevst Wevstsen, der blev begravet i Nyker den 20/5 1813. Wevst blev 60 år. Den 15/8 1814 giftede enken Bodil sig med Jens Hansen, der ved allerede ved giftermålet betegnedes som møller på Yppernemøllen.

I følge Sankt Klemens kirkebogs tilgangsliste, flyttede familien fra (Ypperne) møllen i 1827 fra Nyker til Klemensker sogn. Tilflytterne omtales som møller og udbygger Jens Hansen 42 år, hustru Bodil Jacobsdatter, 60 år og (Bodils søn) Wevst Wevsten på 20 år.

Sønnen Wevst blev gift i Pedersker og møller der, inden han ”flyttede hjem” og overtag moderen og sted faderens ejendom i 1836. Formeldt skete overtagelsen først i 1840.

Skøde 28/2 1840 Arkivalieronline (sa.dk)

Salget var aftalt ved købekontrakt af 4/2 1837, hvor der blev betalt kendelsespenge til amtet. Jens Hansen Møller solgte til Wevst Wevstsen parcellerne 9, 10, 11 og 12 samt hus for 400 rd i sølv

 

1836-1841 Wevst Wevstsen Westh og Margrethe Olsdatter

Wevst blev født 4/7 1807 i Nyker. Forældre var, som nævnt ovenfor, møller og husmand Wevst Wevstsen og Bodil Jacobsdatter på 5. slg.gr. i Nyker. Wevst døde 16/11 1873 i Rønne.

Margrethe Olsdatter blev født 23/9 1810 i Pedersker. Forældre: Ole Pedersen og Ellen Marie Pedersdatter, 24. slg. Lille Myregård i Pedersker.

De blev gift  19/9 1929 i Pedersker. Da boede han i Kirkemøllehuset.

Deres børn: Wevst Peter Westh, f. 15/6 1830 på Kirkemarken i Pedersker, Oline Wilhelmine Westh, f. o 1833 i Pedersker, Eline Jacobine Westh, f. 13/5 1836 på 8. vg. parcel, Juliane Margrethe Westh. F. 7/10 1839 på 8. vg. parcel, Laurensine Petrea Westh, f. o 1845 i Klemensker, Anine Christine Westh, f. o 1846, Laurits Peter Westh, f. I 1849 I Klemensker.

I 1830 var Wevst Wevstsen husmand og møller på Pedersker Kirkemark.

Ifølge Klemens kirkebogs ankomstliste kom familien fra Pedersker den 17. april 1836 med børnene Wevst Peter West 5 ¾ år og Oline Wilhelmine Bodil Marie Westh, 3 år. Han blev betegnet som møller. Han var 28½ år og Margrethe 25½ år

1843 købte familien Søndre Kirkebygård, hvor de boede til 1871.

Skøde 9/3 1841 Arkivalieronline (sa.dk)

Wevst Wevstsen solgte til Bendt Clausen og Nille Marie Hansdatter parcellerne 9, 10, 11 og 12 samt huset for 400 rd

 

1841-1875 Bendt Clausen og Nille Marie Hansdatter

Bendt Clausen blev født i Nyker (sandsynligvis døbt 24/1 1808). Forældre (sandsynligvis!) udbygger Claus Wevsten

Nelle Marie blev døbt i Vestermarie 12/3 1809. Fader: Anders Hansen, 14. slg. Klint

Deres børn: Oline Hansine Clausen, f. 1/1 1843 8. vg. parcel, Andreas Peter Hansen, f. 27/11 1844 i Klemensker, Marthia Elisabeth Marie Clausen, f 3/11 1845

 

Brandforsikret 1844

Takseret 19/8 1844 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 8. vornedgårds parcel tilhørende Bent Clausen:

a. Stuelænge 12 fag, 9 alen bredt, 4 alen højt, opført af ege-undertømmer, blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag. 2 bræddegavle, 1 skorsten og 1 bageovn, bræddeloft i 6 fag, bræddegulve i 2 fag, 5½ fag vinduer, 11 døre, indrettet til beboelse og køkken, samt lo, lade og stalde, takseret a fag 37 rd er 444 rd-440 rd

b. Øster længe 3 fag, 7 ¾ alen bred, 4 alen høj, af egeundertømmer, blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, 2 bræddegavle, indrettet til huggehus, tørrehus og vognskur, a fag 20 rd er 60 rd

c. Vester længe a 5 fag, 8 ¼ alen bredt, 3½ alen højt af ege undertømmer og blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, 1 bræddegavl, indrettet til lo og lade samt fedehus a fag 20 rd er 100 rd.

i alt forsikret for 600 rd.

Bygningerne skønnedes forsvarlig imod ildsråde og er ej forhen forsikret. Brandredskaber forefandtes.

Matrikelkort i brug 1858-1882

Skøde 27/5 1875 , læst 10/11 1886 (ikke fundet!)

Fra Bendt Clausen til Andreas Peter Clausen

 

1875-1906 Andreas Peter Clausen og Jensine Eline, f. Jensen

Andreas blev født 27/11 1845 i Klemensker. Forældre: Bendt Clausen og Nille Marie Hansdatter, (se ovenfor). Andreas døde i Klemensker 26/4 1907.

Jensine blev født i Nyker 9/3 1847. Forældre udbygger Hans Jensen og Karen Kirstine Jørgensen på Blykobbegårds grund. Jensine døde i Rønne 16/7 1929 og begravet i Klemensker.

Gift 1874

Deres børn: Jens Martin Clausen, f. o 1876, Anna Kristine Clausen, f. 4/10 1877, Alfred Johannes Clausen, f. 26/4 1884.

 

Skøde 4/1 1906, læst 17/1 1906 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Andreas Peter Clausen til sin hjemmeværende søn, landmand og smed, Alfred Johannes Clausen på matr. 85f og 85p. Købssum 12.000 kr

 

1906-1911 Alfred Johannes Clausen og Anna Katrine, f. Larsen

Alfred blev født 26/4 1884 i Klemensker. Forældre ovenstående Andreas Peter Clausen og Jensine. Se ovenfor. Alfred døde på Rønne sygehus 23/1 1919.

Anna Katrine blev født 28/9 1883 i Klemensker og døde i Klemensker 15/5 1939 – hørte til pinsemeningheden.

Deres barn: Alfred Andreas Clausen, f. 2/7 1908

Skøde  31/10 1911  Arkivalieronline (sa.dk)

Alfred Johannes Clausen solgte til Christian Andreas Rasmussen fra Knudsker. Købssum 15.500 kr. I salget var indbefattet kreaturbesætning på to heste, syv køer, to søer, ni grise, en ged og 14 a 15 høns.

 

1911-1943 Christian Andreas Rasmussen og Hansine

Christian Andreas Rasmussen blev født 27/1 1884 i Vestermarie

Hansine blev født 1/1 1894 i Knudsker

Deres børn: Helga Rasmussen, f. 9/11 1909 i Klemensker, Asta Rasmussen, f. 24/4 1912, Ester Rasmussen, f. 18/8 1915, Elly Rasmussen, f. 2/11 1917,  Edith Rasmussen, f. 6/2 1919, Gurli Rasmussen, f, 18/4 1920.

Skøde 18/11 1943 Fra Kristian Andreas Rasmussen til avlsbruger Alfred Johannes Hansen. Købssum 13.000 kr

Sønderborg 1950-54 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Sønderborg 1950-54 B – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1943-1968 Alfred Johannes Hansen og Elisabeth Margrethe, f. Hansen

Alfred blev født 2/7 1910 og døde i Rønne 30/9 1983

Elisabeth Margrethe døde 97 år gammel den 27/2 2022 i Hasle

Sønderborg privatbillede i “sladrebogen” 1950

Landbruget og dets Biografier, 1950

85f – »SØNDERBORG« pr. Nyker. 8.Vdg. Pc. 9,1 ha – Htk. 2-1-0-2½ – Ejdsk. 14,600 – Grdsk. 8,100. 1 Td. Ld. er Mose. Overt. 1943 af: Alfred Johs. Hansen, f. 2. 7. 1910 paa Lundsgd. (S. af Alfred Peter H. og Ingeborg, f. Nielsen). G. m. Elisabeth Margrethe, f. Hansen, d. 3. 1. 1925 paa Klippegd. i Rø (D. af Alfred H. og Karen, f. Hansen).

Sønderborg 1955 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skøde 8/8 1969 27.000 kr for matrikel 85f på 1959 m2 fra Charlottenlunds ejer til Jan Sonne. Resterende areal fra matr. 85f og 85p blev lagt til Charlottenlund. (se denne)

 

1969-2002 Jan Sonne

Plan over stuehusets ombygning 1972. (filarkivet)

Der blev givet byggetilladelse til ombygning af stuehuset 7/3 1972 til Jan Sonne.

 

-2005- Tino Jørgensen

Den 16/12 1987 blev arealet oplyst til 2501 m2

 

2023- Jonas Green Henriksen