Klemensker – 24. slg. grund, fortov og lynglod – Store Dammegård

Store Dammegård i Klemensker – 24. slg. grund, fortov og lynglod

24. selvejergård – matrikel 32a

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteobligation 1. rk 2. sæt Arkivalieronline (sa.dk)

Følgende ejendomme på Store Dammegårds grund og fortov beskrives:

Kløvendal, Splitsgårdsvej 41 – matrikel 138

Karlshøj, Dammegårdsvej 8 – matrikel 32b

Dambo, Dammegårdsvej 10 – matrikel 32c

Sorgenfri, Dammegårdsvej 6 – matrikel 32d

Forsvunden ejendom sydvest for Store Dammegård samt fodermesterhuset sammesteds

På gårdens såkaldte lynglodder:

Granelæ – matrikel 175gn

Bakkely, Kleven 7 – matrikel 175cu

Skovshøj, Kleven 5 – matrikel 175cv

Lynglyst, Kleven 1 – matrikel 175hs

Solvang, Kleven 3 – matrikel 175iv

Damskov ligger under 23. slg. Lille Dammegård

 

Lynglodderne – matrikelkort i brug fra 1858 til 1922

Kort fra 1885 med tilføjet jernbane (1912) Bemærk huset sydvest for gården

Hammers kort 1750 med de tre udbyggere på stribe.

På Hammers kort fra 1750 ses tre ejendomme på stribe. Den ene er Kløvendal og den anden er matrikel 139, som senere blev betragtet liggende på Splitsgårds fortov. Den tredje er sandsynligvis forsvundet allerede i 1700tallet. En udbygger ved navn Peder Nielsen boede 1721 til 1754 på kongens jord/Store Dammegårds fortov.