Klemensker 18. slg. grund og fortov – Søndre Bedegadegaard

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Blå cirkel er de ejendomme, der findes i dag. Rød cirkel er de forsvundne huse.

Henvisning til udbyggere og husmænd på Søndre Bedegadegaards grund og fortov eller lynglod:

Maren Jensdatters fæstejord og hus på Bolbyvej – forsvundet 1838

Fredhjem, Bolbyvej 4 – matrikel 26f

Fredhjems nabo mod nord – matrikel 26e (nedbrudt omkring 1875)

Pinen i Bolleris – engstykke ejet af Søndre Bedegadegaard

Lillehøj, Bedegadevej 27 – matrikel 26g og 26h

Grønvang, Bedegadevej 29 – matrikel 26d

Bakkehuset, Grusvejen 2 – matrikel 26b

Lille hus nordøst for Søndre Bedegadegaard – forsvundet

Grønlands Minde, Grusvej 4 – matrikel 26n

To forsvunde huse på Søndre Bedegadegaards fortov

Mosekær, Ndr. Lyngvej 1 – matrikel 129 og 130

Lysvang, Ndr. Lyngvej 3 – matrikel 175n

Undentagshuset på Søndre Bedegadegaard 

Søndre Bedegadegaard ældste matrikelkort med jordlodder før udskiftning og matriklerne efter udskiftning 1847

Matrikelprotokollen

1827 – Før udskiftningen:

Ejeren Jørgen Sandbye Rasmussen
Nye matrikelnummer 26A:
4. En hovedlod sønden for Bedegadegaardene nordøstlig i Sognet og
3. En Eng og Kratlod nordøst for Kirken.- [ved Bolleris]
Til Gaarden og dens hartkorn hører desuden halvdelen i Lodden anført unde Matr. No 186, og under dens anmeldte Hartkorn hører tillige Jordene hernest anførte under Matr. No 26B.
Matr. 26B – bruger Hans Madsen 4. En bebygget samlet lod nordøst for Gaarden Matr. 26A. (størrelse 1 12976/14000 tønder Land – knapt 2 tønderland)

1847 – Efter udskiftningen

Ejeren Christen Bech
4. En samlet Lod omkring Gaarden omtrent midt i Sognets nordlige Deel. I Gaardens Lod østligst, ligger 2 td. 6 skp sædsjord og 1 td. Kløvgang indkøbt fra Kongens Udmark, ifølge Forordningen af 15. April 1818, ansat til 3 Fdkr hartkorn, ikke særskilt paaviist paa Marken.

Matrikelkort brugt 1860-1892