Lysvang – Nordre Lyngvej 3

Lysvang, Nordre Lyngvej 3

3782 Klemensker

18. slg. fortorv- matrikel 175n og tidligere matriklerne 175cp og 175cg

I folketællingen 1921 blev ejendommen kaldt “Lyngvang”, først senere “Lysvang”.

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Lysvang med matrikel 175n og matrikelbetegnelser for i dag (2021) og baggrundskort fra 1887

 

Ejendommens ældste placering til 1837, hvor huset brændte. Efterfølgende blev det genopført der, hvor ejendommen ligger i dag. (Kortet er konstrueret af de to ældste matrikelkort for området)

Sandsynligvis har der ligget fire beboede huset tæt ved hinanden. I kilderne er alle angivet “på 18. selvejergårds fortorv”, hvilket gør det vanskeligt at bestemme, hvem der har boet hvor.  I dette afsnit forsøger jeg at beskrive beboerne, der har boet i det hus, der lå udenfor gærdet på lyngen og som brændte i 1837. Det blev i 1838/39 genopført på sin nuværende plads ud til Nordre Lyngvej.

1990 Lysvang. Luftfoto tilhørende Det kongelig Bibliotek.

-1797-1826 Jørgen Hansen (o. 1741-1826) og Vilhelmine Andersdatter (f. o. 1740-1797) , 2x Karen Jørgensdatter (o. 1749-1807)

I 1787 var Jørgen Hansen husmand og ved ”Det nationale Compagni” ligesom i 1801 men da kaldtes tjenesten ”Bønder Compagniet”. Begge folketællinger angiver 18. slg. fortorv.

Ved skiftet efter Vilhelmine den 12/6 1797 angives bostedet som ”Kongens Mark, 19. selvejergaards fortorv”. Det er sandsynligvis en fejl. Det skulle have været 18. slg. fortorv. Boet blev uspecificeret opgjort til 43 slettedalers værdi.

Karens mor Bente Jørgen Pedersen (f. o. 1723), boede hos dem i 1801.

Jørgen og Vilhelmines børn: Marta Marie Jørgensdatter (f. o 1771), Ulrica Christiane Jørgensdatter (f. o 1781)

Jørgen Hansen døde 19/2 1826.

1827-1828 Didrich Madsen Kofoed (1790-) Karen Kirstine Jensdatter (1798-)

Diderik er søn af Mads Kofoed, der i 1816 boede på 26. selvejergård i Rø. Da han blev gift 22/6 1816 var han skomager og husmand på 25. selvejergårds fortorv. Karen var datter af gårdmand Morten Pedersen på 9. vornedgård i Klemensker.

Ifølge tilgangslisten ankom familien fra Olsker den 24/11 1824 og blev udbyggere på 44 slg. grund i Klemensker.

Ifølge amtsregnskaberne overtog Diderik Madsen Kofoeds fæsterettigheden på jorden den 18/1 1827 efter afdøde Jørgen Hansen.

Den 20/9 1828 flyttede familien til Olsker ifølge afgangslisten i kirkebogen.

Deres børn: Karen Kirstine Kofoed (f. 1817), Jens Kofoed (f. 1819), Mads Kofoed (f. 1821), Didrich Kofoed (f. 1823 i Olsker), Hans Kofoed (F. 20/8 1825 i Klemensker), Peder Kofoed (f. 1/10 1827 i Klemensker på 18. slg.)

1828-1829 Jørgen Hansen Pikker

Jørgen Hansen Pikker har jeg bosat på Nørregaards grund i perioden 1822 til 1833 i det udbyggersted, som lå mellem Stjernebakken og Nørregaard. Se denne. Måske har han ikke boet i huset, men fæstet og drevet jorden

1830-1832 Hans Jørgen Hermansen (1783-) og Anne Cathrine Jørgensdatter (1778-)

Ifølge amtsregnskaberne fik han fæstebrev på kongens jord (1½ skæppesædsjord) den 20/9 1830 efter Jørgen Hansen Pikker. Hans Jørgen Hermansen var parcellist. Fra 1818 ejede han 1. parcel – hovedlodden – af Onsbjerggaard (8. slg.) . Det har sandsynligvis dyrket jorden, men ikke boet i huset på grunden.

Deres børn: Herman Hansen Schou (f. 1818)

1832-1835 Marcus Marcussen (1808-) og Anne Cathrine Jensdatter (1810-)

Anne Cathrine Jensdatter var tjenestepige på Nørregaard, hvor Marcus også opholdt sig. Hun blev gravid udenfor ægteskab med ham, inden de giftede sig den 31/10 1828.

Han var skomager og ifølge folketællingen 1834 levede han af sin jordlod.

Marcus fik fæstebrev på jorden den 18/9 1932 (kilde: Amtsregnskaberne).

Marcus og familie flyttede til Rø, men kom tilbage igen efter kort tid den 1. september 1835. Præsten noterede ”godt vidnesbyrd”.

Børn: Hans Marcussen (f. 7/10 1828)

1835-1836 Herman Hansen

Han fik fæstebrev på jorden den 11/4 1835. Jeg har ikke fundet mere om ham!

1836-1838 Hans Jørgensen (1812-) og Christiane Marie Jørgensdatter. Gift anden gang med Ane Marie Olsdatter.

Han var skomager og født i Nyker.

Han fik fæstebrev på jorden den 12/11 1836 (Amtsregnskaberne).

Hans første kone døde på 18. slg. fortorv den 22/2 1837 blot 22 ¼ gammel. Hun døde altså få dage før huset brændte den 1. marts 1837.

Hans Jørgensen logerede på 18. selvejergård da han giftede sig den 30/7 1837 med Ane Marie Olsdatter på 21 år, som boede hjemme på 14. slg. grund.

Familien flyttede til Simblegaards grund.

Huset blev brandforsikret første gang i 1836

Brandtaksationsprotokollen 10. maj 1836: Et hus paa 18. slg. fortorv, ejedes af Hans Jørgensen. Huset bestod af 10 Fag, deraf; a. 4 fag stuehus 7 ¼ alen bred, 3 ¼ alen høj paa Stolperne, opført af Egebindingsværk, klinede Vægge og Straatag. Indrettet til Stue, kammer og Køkken med 1 Skorsten og Bageovn, bræddeloft i 2 Fag, taxeret til 25 rbd er 100 rbd. b. 6 Fag ladehus, samme bredde og høide og samme Bygningsmaterialer, indrettet til Lade, Lo og Stald. Taxeret af fag 20 rbd er 120 rbd – i alt 220 rbd i sølv. Forsvarlig mod Ildebrand og ei tilforn forsikret.- Brandhage og husstige fandtes ikke, hvorimod Eieren paalagdes at anskaffe samme inden 14 dage fra Dato. Skorsten og Bageovn fandtes i forsvarlig stand.

Taksationsmændene mødtes den 2. marts for at vurdere skaderne ved branden den ”næstafvigte” aften eller nat. Alt nedbrændte og der var kun værdier for 6 sbd., således at forsikringssummen på 214 rbd blev udbetalt.

Brandforsikringsprotokollen oplyser om de efterfølgende ejere:  Et hus paa 18. selvejergaards fortorv Hans Jørgensen, Anders Christiansen, Jørgen Samuelsen, Hans Jacobs enke. Stuehus og ladehus 220 rbd, Afbrændt januar kvartal 1837 genforsikret okt. Kvartal 1839 250 rbd og april kvartal 1840 240 rbd. Forsikringsnummer 107.

Børn med Ane Marie Olsdatter: Christian Hansen (f. 6/7 1838), Carl Julius Hansen (f. 26/12 1843)

1838-1840 Anders Christensen (1807-) og Karen Margrethe Kjøller (1804-)

Anders Christensen er døbt 26/4 1807. Hans forældre er udbygger Christen Pedersen på 1. vornedgaards grund – Østervang, Bollerisvej 3 (se denne)

Karen Margrethe Kjøller er døbt 12/2 1804 og hendes far er udbygger Jørgen Hansen Kjøller på 40. slg. grund.

1831 boede de på 31. slg. grund det samme sted i 1835 og her kaldtes han for udbygger i kirkebogen. I 1843 er han udbygger på 29. slg. Han boede i Klemensker indtil 1855 – herefter er han ikke at finde.

Det nye hus blev forsikret i 1839

Brandtaksationsprotokollen 20. juni 1840 (samme hus som ovenstående) Et hus paa 18. selvejergaards fortorv, Anders Christensen, nu Jørgen Samuelsen. Taxeret den 30. Oktober 1839. 3 fag stuehus a 40 er 120, 4 Fag ladehus a 30 er 120 – i alt 240 .

Deres børn: Christian Andersen (f. 2/1 1828 – muligvis plejesøn), Jørgen Christensen (f. 1/8 1832), Ane Margrethe Andersdatter (f. 30/8 1835), Hans Junius Christensen (f. 1/6 1843), Peter Christensen (f. 1847

1840-1845 Jørgen Peter Samuelsen (1803-) og Karen Kirstine Olsdatter (1807- )

Jørgen Samuelsen er født i Aaker. Forældre er ikke fundet i kirkebogen.

I 1828 boede familien på 19. slg. grund i Rutsker. I 1831 på 20. slg. parcel i Rutsker. I 1833 og 1835 var Jørgen Samuelsen husmand og møller på 23. slg. grund i Rutsker.

3/2 1838 flyttede møller og husmand Jørgen Samuelsen til Østermarie ifølge Rutsker kirkes afgangsliste og slår sig ned på 75. slg. grund. Der er ingen oplysninger i Østermarie kirkebog om afgang herfra.

I flg. tilgangslisten flytter familie til Klemensker fra Østerlars den 3/10 1840: Husmand Jørgen Peter Samuelsen 38 år, Karen Kirstine Olsdatter 36 år og fem børn. ”Godt Vidnesbyrd”

Han var husmand på 18. slg. fortorv fra deres ankomst indtil den 3. oktober 1840. I 1845 var Jørgen Samuelsen udbygger på 17. slg. i Klemensker

I sensommeren 1848 flyttede familien til Rutsker.

I 17/4 1871 ser man i kirkebogens tilgangsliste, at Jørgen Peter Samuelsen og Karen Kirstine Olsdatter flyttede fra Rutsker til Klemensker, han som aftægtsmand, hvorfor han fulgtes med datteren Ane Kirstine Samuelsen og hendes mand husmand Niels Morten Nielsen og deres fem børn.

Deres børn: Caroline Mathea (døbt Mattine) Jørgensen (f. 2/11 1828 i Rutsker), Dorthea Kirstine Jørgensen (f. 22/5 1831 i Rutsker), Ane Kirstine Jørgensen (f. 26/7 1833 i Rutsker), Petrea Hansine Jørgensen (f. 26/9 1835 i Rutsker), Hans Peter Jørgensen (7/4 1838 i Østermarie), Marthe Jørgensen (f. 20/9 1840 i Østerlars, men døbt i Klemensker), Victor Jørgensen (f. 25/2 1845 i Klemensker)

1845-1852 Maren Kirstine Mortensdatter (1787-1852)

Enke efter Hans Jacobsen, der døde 28/2 1843 på 18. slg. fortorv

Sandsynligvis boede Maren og Hans Jacobsen i en af småhusene på fortorvet og da han døde fik hun fæstejord til sit underhold.
Maren døde 26/5 1852 på 20. slg. gr.

-1856- Jens Peter Drejer (1814-1882) og Gertrud Kirstine Jensdatter (1827-)

Jens Peter Dreier er født den 6/9 1814 i Bølshavn i Østermarie. Forældrene var gadehusmand Peder Dreier og hustru Karen Kirstine Jensdatter

Jens Peter Drejer var skrædder. Han er svær at få styr på, særligt fordi han i 1856 blev arresteret for tyveri og indsat i tugthuset i København. Alligevel blev han tildelt tildelt arvefæstelodden 175n af kongen i 1859. Han må regnes for en af ejendommens beboere.

Gjertrud Kirstine Jensdatter er datter af Jens Pedersen Kina, der var udbygger på Østre Bedegadegaards grund.

Jens Peter og Gertrud blev gift den 1. januar 1845. Jens Peter var da tjenestekarl på 23. slg. og Gjertrud boede sammen med sin far Jens Pedersen Kina på 18. slg. fortorv.

Allerede den 10. december 1844 bar Jens Peter Dreiers hustru Poul Konrads barn til dåben, og da var de angivet som boende på 18. slg. grund.

I 1846 og 1848 var familien “indsiddere” på 18. slg. grund”, dvs at de boede hos Gertruds gamle far. I kirkebogen 1851 kaldes Jens Peter for udbygger på 18. slg. grund, sandsynligvis fordi han har overtaget svigerfaderens hus og fæstejord.

1854 befandt Jens Peter Drejer sig på 6. selvejergårds grund. Han havde solgt det 4 fags store hus på 18. slg. fortorv, hvorfor køberen udstedte et pantebrev (se mere om dette)

1856 18/2 født Janus Peter Jensen, forældre tugthusfange Jens Peter Dreiers hustru Gjertrud Kirstine Jensdatter, 33 år.

1859 15/7 ved datters dåb oplysninger om, at Jens Peter Dreiers hustru, boede på 6 slg. grund. Anders Espersen Skruld på 20. slg. grund oplyste, at barnefaderen var ungkarl Anders Hansen.

1860 folketællingen oplyser, at hun var inderste hos den næsten blinde Jens Andersen, og modtog understøttelse af sognet.

Dømt for tyveri

Han sad i Hasle arrest 6-17. februar 1855 sigtet for tyveri. I maj blev han arresteret igen, men brød ud, for dernæst at blive fanget og indsat igen den 25. maj. Medens hans retssag blev ført, sad han i arresten til  5/7 1855, hvor jeg formoder han blev dømt og oversendt til tugthuset i København. Jeg har ikke set domme endnu.

Da Jens Peter Dreiers yngste barn Janus Peter Jensen blev født den 18/2 1856 var han tugthusfange. Moderen Gjertrud Kirstine Jensdatter lod barnet døbe uden “Dreier” som efternavn.

Kongelig arvefæster

I skøde og panteprotokollen findes gengivet  et skøde på matriklen 175n til Jens Peter Dreier med dato 18/2 1859 og 11/5 1859 på jord der i hartkorn blev sat til 2 skæpper. Det virker usandsynligt, at en tyv fik ret til at dyrke kongens jord.

Jens Peter og Gjertrud Kirstines børn: Caroline Laurensine Dreier (f. 5/10 1846), Engelline Dreier (f. 13/1 1849), Jens Peter Dreier (f. 26/2 1851), Margrethe Dreier (f. 26/6 1853), Janus Peter Jensen (f. 18/2 1856) og Hendes uægte barn Juliane Andrine Caroline Marie Hansen (f. 15/7 1859)

Jens Peter Drejer døde 11/11 1882, som gift mand i fattighuset i Klemensker, Fattiglem på 69 år.

-1856- Peter Hansen

Det er ikke lykkedes mig at identificere Peter Hansen.

Takseringsprotokollen for 24/1 1856: Et hus paa 18. selvejergaards fortorv bestaaende af 7 Fag, tilhørende Peter Hansen. ”Et hus paa 18. slg. fortorv, gammelt, 6½ Al. Bredt, 3½ Al. Højt paa Stolperne, opført af Blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag, 1 Bræddegavl, Bræddeloft i 5 fag, 2½ fag Vinduer, 5 Døre, indrettet til beboelse, Kiøkken, Lo og Lade, Taxeret a fag 30 rbd er 210 rdl. Huset er forhen forsikret.  Afstand til nærmeste nabo var 90 alen.

1857-1858 Jens Jensen og Karen Kirstine

4/5 1857 ankom til Klemensker fra Aaker udbygger Jens Jensen 67 år og Karen Kirstine 45 år.
Afgangsliste fra Klemensker til Aaker den 28/1 1859 Jens Jensen 67½ år og Karen Kirstine 45½ år. Begge er født i Aaker

Huset omtakseres

I brandprotokollen efter 1858 er ejendommen, der blev takseret til 210 rbd og nedsat til 165 ombygget/takseret den 13. oktober 1859. således at stuehuset ligger Øst-Vest takserede nu til 285 rbd. Afstanden er nu over 100 alen. 321, Hus på 18. slg. fortorv 175n, Peter Hansen, Jens Jensen, Peer Christian (Jørgensen Spæling). Stuehus Ø og V, deraf 5 fag a 45 og 2 fag a 30. I alt 285 rd. Bl. (blandingstømmer), Kl (klinede vægge),, 2 brædgu (bræddegulve). Omtaxeret 13. oktober 1859 [ikke i brandtaksationsprotokollen]

1857-1858 Peder Christian Jørgensen (Spæling) (1831-1889) og Ane Kirstine Mogensen (1826-)

Peter Christian Jørgensen er født 24/1 1831. Hans mor var enken Karen (Marie) Christensdatter (Spæling), som opholdt sig på 18. slg. grund. Barnefader var en gift mand ved navn Johan Jørgen(sen) ”2den gang Hoer”. Se kirkebogen oplysninger.

Karens afdøde ægtemand var Peder Hansen Spæling, som døde som 32årig som udbygger på 9. slg. den 8/6 1825. Karen Marie fik to andre børn udenfor ægteskab, nemlig: Niels Hartvig (f. 1835) og Krestine Marie Hansen (f. 1843)

Anne Christine er født den 27/4 1826 i Klemensker. Forældrene var udbygger på 14. vornedgaard Andreas Mogensen og hustru Ingeborg Kirstine Pedersdatter.

Da Peter og Ane Kirstine blev gift den 24/10 1852, var han tjener på 68 selvejergård og hun opholdt sig hos præsten. Måske var hun i tjeneste hos præstens? Forloverne var udbyggerne Christian Jespersen og Jens Peter Dreier.

Familien var “indsidder” på 7. selvejergård den 23/6 1855 og  “udbygger” 18. slg. den 16/9 1858.

Fornøjelsen som udbygger varede kun kort. I folketællingen 1860 (1. februar) var familien igen “inderste”. Denne gang hos Andreas Mogensen, hendes far. Ane Kirstines mor, Ingeborg Kirstine, var blev arresteret i foråret 1859 for tredje gangs tyveri og idømt 6 års tugthusarbejde i Tugt-, Rasp- og forbedringshuset på Christianshavn. Højesteret nedsatte dommen til 3 års forbedringsarbejde, men nåede kun at afsone godt et års tid inden hun døde 10. marts 1861.

Peder Christian Jørgensen blev i kirkebogen ved børnenes dåb kaldt “udbygger” på 9. slg. i 1862 og 1867.

I 1870 er familien flyttede tilbage til 18. slg. fortorv og var  inderste hos Jørgen Hansen (Mosekjær) og daglejer i 1870. Familien indbefattede Peder Christians mor Karen Marie Hansdatter, der var 84 år og levede af fattighjælp.

I 1880 lever familien af jorden på 15. slg. lynglod i Klemensker. Han kaldtes nu for husmand. Det var her Peder Christian døde den 13/7 1889.

Deres børn: Poulline Hansen Pedersen f. 23/6 1855 , Laurentzine Kristine Pedersen 16/9 1858, Hans Peter Pedersen (f. 22/11 1862), Christiane Marie Pedersen (f. 11/2 1867).

[Her er en periode på næsten 10 år, hvor jeg ikke kan fastslå, hvem der ejer hus og har arvefæsteskøde på jorden]

-1873 Thor Clausen

Thor Hansen fra Rø havde omkring 1870 skøde på hus og ret til jord. Jeg ved ikke om han boede i huset. Højst sandsynligvis ikke. Han boede i Rø både i 1855 og 1860, men i 1870 i Brommehuset, der lå i Østerlars,

1873-1877 Ole Håkanson (Haagensen) (1839-) og hustru Stine Margrethe f. Mogensen (1850-)

Stine Margrethe Mogensen er født 28/5 1850 i Rø. Hendes forældre er husmand Mogens Davidsen og Karen Kirstine Jørgensdatter på 2. vornedgaards fortorv.

Ole Håkanson er født i Sverige o. 1839

Ungkarl Ole Håkanson af Rø sogn, 33 ¼ år gammel giftede sig den 14/3 1873 med Stine Margrethe Mogensen, 2. vornedsgårds fortorv, 22 ¾ år gammel. De flyttede til Klemensker den 23/12 1873 ifølge kirkebogens afgangsliste.

Ole Haakanson havde købt hus og arvefæstelod på matr. 175n for 700 rigsdaler rigsmønt af Thor Clausen.

Skødet blev tinglæst den 17. december 1873. De 200 rd lånte han af Peder Ipsen på 29. slg. lynglod i Olsker. I pantebrevet oplystes, at en tidligere ejer af huset J.P.Dreier ikke havde tinglæst adkomst til huset.

Den 1. marts 1876 blev der gjort krav på den ejendom som tilhørt Ole Haakonsens ejendom, der bestod af bygninger og arvefæsteloddet matr. 175n.

I 1877 købte Thor Clausen bygninger på matrikel 175n og arvefæstelodden tilbage på auktion i flg. skøde den 2. marts, læst den 7. marts 1877. Thor Clausen købte ejendommen for 1160 kr. med arvefæsteafgiften blev udgiften 1440 kr.

Ejendommens jordtilliggende udvides med matriklen 175cp i 1881

1877-1882 Anders Mogensen (Anders Månsson) og Anne Marte f. Clausen (1849-)

I 1877 Anders Mogensen var husmand på 24. slg. fortorv i Rø.

Anders Månsson fik skøde på ejendommen 7/7 1877 (læst 10/4 1878) af parcellist på 15. selvejergård i Rø Thor Hansen. Prisen for ejendommen inklusive bygninger var 1600 kr, hvor af de 1200 kr blev stående som pantebrev til Thor Hansen. Han sælger til ungkarl Anders Maanson af Klemensker.

Lynglodden matrikel 175cp solgte Thor Clausen til Anders Månsson den 8/10 1881 (læst 1/3 1882) for 460 kr. Indenrigsministeriet havde udstykket lynglodden den 24/2 1881.

Børn: Anna Karoline Mogensen (f. 18/9 1880), Andrea Juliane Mogensen (f. 16/2 1883 i Rø)

1882-1889 Ernst Julius Dam (1827-1897) og Ane Marie f. Bohn

Julius Dam var tækkemand.

Julius Dam er født i Aaker 23/12 1827. Forældre gårdejer og leutnant Arist Dam, 3. slg. og hustru Bendite Christine Jochumsdatter. Senere flytede forældrene til Tornegaard i Klemensker.

I flg. folketællingerne 1880 og 1890 boede familien i Rø. Julius Dam købte ejendommen med arvefæstelodden 175n og matriklen 175cp. af Anders Mogensen for 2500 kr. se Skøde 2/10 1882 på arvefæstelodderne 175n med bygninger  Julius Dam købte begge lodder med avl og afgrøde, så det er sandsynligt, at han boede på stedet.

I 1890 var familien tilbage i Rø sogn, hvor de boede i et hus på 4. selvejergaards grund.

1889-1890 Andreas Peter Nielsen (1855-) og Laurengine Mogenssine Kristine Nielsen (1860-1935)

Andreas Peter Nielsen er født i Allinge. Eneste optegnelse i kirkebogen er Anders Peter Nielsen, hvis forældre var daglejer Christian Andersen Nielsen og hustru Lovisa Christine.

Laurengine er født 3/12 1860 i Rø af forældrene husmand Hans Peter Holm og hustru Ane Marie Bohn, altså i Ane Maries første ægteskab (se ovenfor).

Skøde 23/1 1889 på arvefæstelodderne 175n med bygninger og matr. 175cp. Salgspris 2.600 kr.

Deres børn: Karl Andreas Hansinius Nielsen (f. 1882 i Allinge), Peter Laurensius Nielsen (f. 1885 i Allinge), Marie Flora Loise Nielsen (f. 1887 i Rø), Amalie Charlotte Juliane Nielsen (f. 9/5 1889 i Klemensker)

1890-1899 Caroline Vilhelmine Lyster (1865-) og Peter Hansen Schmidt (1869-)

Andreas Peter Nielsen, nu bosat i Olsker, skødede til jomfru Caroline Vilhelmine Lyster 8/7 1890 fra Østermarie for 2.520 kr. Købet omfattede bygninger, arvefæstelodden 175n og matriklen 175cp

Caroline Vilhelmine Lyster er født den 27/12 1865. Hendes forældre var møller Niels Hansen Lyster og hustru Dorthea Margrethe Vest, Bjørnemøllen i Klemensker.

Caroline blev gift med Peter Schmidt i Østermarie kirke den 13/10 1893 

1899-1903 Carl Mathias Lyster (1869-1928)

Det er sandsynligt, at ejendommen stod ubeboet i flere år. Et er sikkert, at ved folketællingen i 1901 stod det ubeboet. I folketællingen stod fejlagtigt, at Caroline Lyster stadig ejede huset, men boede i Østermarie.

Skøde fra 1/12 1899 slagter og forhenværende mejerist Peder Hansen Smidt af Østermarie sælger matr. 175n og 175cp til Carl Mathias Lyster for 2.300 kr.

1903-1925 Nikolai Peter Lyster (1867-1950) og Margrethe Ottoline f. Larsen (1871-1955)

Nikolaj Lyster blev født 19/8 1867 i Klemensker og Margrethe Lyster er født 28/1 1871 i Rutsker.

En købekontrakt fra 31/7 1902 fastslog at Carl Mathias Lyster solgte til gårdejer Hans Hansen Lyster matriklerne 175n og 175cp med bygninger for 2.300 kr.

Købekontrakten eksporterede Hans Hansen Lyster videre den 15/10 1903 til sin søn landmand Nicolaj Peter Lyster, Salgsprisen var nu 7200 kr inklusiv avl, afgrøde besætning og inventarium, redskaber og øvrige udbo.

Nikolai Peter Lyster ejede i forvejen matr. 175cg.

Deres børn: Hedvig Dorthea Lyster (f. 15/11 1907-24/12 1984), Ancher Lyster (f. 12/9 1909), Bodil Lyster (f. 5/6 1912)

Matriklen 175cg – en udmarkslod

Anders Jespersen ejede udmarkslodden fra 1874 til 1878 matriklen i følge realregister 2. række

Anders Jespersen skøder 27/7 1878 udmarkslodden til Jørgen Hansen Jørgensen. Jordlodden var sat i hartkorn til 2 skp 2 fdkr 1 ¾ album. Salgsprisen var 600 kr.

Jørgen Hansen Jørgensen solgte udmarkslodden i 1887 til Niels Hansen Lyster der mageskiftede det videre til Nicolai Peter Lyster.

1925-1939 Carl Marius Christiansen

Carl Christiansen kom fra Rø.
Skøde 7/3 1925 omfatter matr. 175n, 175cg og 175cp med bygninger og besætning mm for en købesum af 30.500 kr.

1949 Lysvang. Luftfoto tilhørende Det kongelige Bibliotek

1939-1963 Hans Kristian Nielsen (1888-1971) og Valborg Elisabeth, f. Johnsen (1909-)

7/1 1939 Fogedudlægsskøde på 13.000 kr til avlsbruger Nielsen

Lysvang – fra Bornholmske Biografier 1950

Landbruget og dets Biografier, 1950:
175 n – »LYSVANG«, Klemensker. 18. Slg. Frt. 9,5 ha – Htk. 0-4-0-1 – Ejdsk. 14,500 – Grdsk. 6,300. Overtages 1938 af: Hans Chr. Nielsen, f. 31. 8. 1888 i Vestermarie (S. af Mogens Peter N. og Rabekka, f. Westh). G.m. Valborg Elisabeth, f. Johnsen, d. 7. 6. 1909 i Vestermarie. Børn: Johannes Valdemar, f. 23.12.1932. Elna Marie, f. 23.2.1937. Holger Karlo Chr., f. 3.2.1939. Børge, f. 26. 4. 1942. Hans Edvard, f. 18.3.1943. Hanne Birgitte, f. 23.3.1945.

1963-1996 Holger Andersen

Skøde fra Hans Kristian Nielsen til Holger Andersen på matr. 175n, cg og cp. Købspris 47.000 kr. Den 29/8 1968 sælger Holger Hansen matriklen 26o til Holger Andersen

1955 Lysvang. Luftfoto tilhørende Det kongelige Bibliotek

1996- Karsten Olsson og Kenn Olsson

Skøde 13/8 1996. Købspris 616.392 kr

-2016- Kaj Johannes Olsson