To forsvundne huse på Søndre Bedegadegaards fortov

To forsvundne huse på Søndre Bedegadegaards fortov i Klemensker

Søndre Bedegadegaards udmark og kongens lynglod

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Der har ligget 5 huse på det som kaldes for Søndre Bedegadegaards “fortov” eller “lynglod”- de tre (A, B og C) er forsvundet. I dag eksisterer D: Lysvang og E: Mosekjær, som er rimelig lette at finde beboere tilbage til omkring 1840.

Luftfoto 1955. Markering af de tre forsvundne huses placering. Søen mellem Mosekær og Lysvang er den tidligere tørvemose “Tampe Myren”

Dette afsnit handler om småhusene A og B, der var på tre-fire fag og sjældent omtalt i kilderne som andet end beliggende på 18. selvejergaard fortov. Der er sjældent skøde på hus eller brandforsikring. Nogle få gange hører man om, at der var lidt fæstejord, der hørte til.

D. Lysvang er opført omkring 1838 som erstatning til forgængeren C., der brændte i 1837.  C. lå udenfor udmarksgærdet, der var af sten, på det som kaldtes for Kongens Lynglod. I kilderne benævnes denne ejendom i nogle kilder, at den lå “ud for 18. selvejergaards fortov”. C og D betragtes som samme ejendom og derfor omtalt samlet – se oplysninger om denne her.

E. Mosekjær lå indenfor  udmarksgærdet. Sandsynligvis er denne ejendom den ældste. Læs mere om denne ejendom her.