Grønvang – Bedegadevej 29

Grønvang, Bedegadevej 29

Matrikel 26d – parcel nr. 4 af Sdr Bedegadegaard

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikel 26d (det med rød og grå markereing blev ved udskiftningen skyldsat i hartkorn til 4 skpr 1 fdk.

Det ældste matrikelkort. Det blå skravedede område er sandsynligvis Søndre Bedegadegaards parcl nr. 4. Det røde område er tilhørende Knudegaardene. Huse er markeret med stjerne.

Jeg har kun lidt styr på området omkring Grønvang før udskiftningen. Knudegårdene (11. og 12. slg.)havde jord der strakte sig ind i Søndre Bedegadegaards jord. Jeg har Efter udskiftningen blev jorden delt mellem parcel 4 og 5. Husene på fæstejorden var i privateje, så udskiftningen bevirkede blot, at årsafgiften og dagsarbejdet skulle leveres til den anden gård.

Brandprotokollen efter 1858 har gamle brandforsikringer indskrevet i oversigten. Desværre har jeg ikke fundet brandtaksationsbeskrivelsen. Huset er før 1858 ejet af Jørgen J. Kure og Ole Hansen, som jeg ikke kan identificere (endnu!).

Brandprotokollen lyder sådan: Efter 1858. forsikringsnummer 344. Hus på 18. slg. parcel nr 4, 26D, Tilhører Peter Jensen Kure. Skrædder. Forsikret 1. april 1858, a. Stue og ladehus, b. Halvtagsbygning i alt til 220. a og be er sammenbygget. En omtaksation 12. oktober 1859 bevirkede en ny beskrivelse: A. Hus i Øst og Vest. 10 fag 5 fag a 68 (ændret til 80) 5 fag a 40 (ændret til 50) i alt 340 (ændret til 600) . Der er sket ændringer i forsikringen igen 6/5 1869 og 16/10 1873.

-1859-1879 Peder Jensen Kure (1832-1907) og Catharina f. Grønbech (1825-efter 1907, men ikke i Klemensker)

Skrædder.
Peder Jensen Kure er født 1/7 1832 i Klemensker. Forældrene var Tønnes Jensen Kure og hustru Karen Clausdatter på 4 selvejergård. Senere bliver forældrede ejer af Østre Bedegadegaard.

Catharine er født 3/3 1826 i Rutsker. Forældrede var parcellist Andreas Jensen Grønbech og hustru Ellen Christine Christensdatter på 32. selvejergaards grund.

Fæstejord blev til selvejer

Skødet med dato 21/12 1858 udstedt af gårdejer Poul Andersen fra Sdr. Bedegadegaard til Peder Jensen Kure på parcellen nr. 4 matr. 26c for 300 rd rigsmønt. I skødet stod, at Kure allerede havde jorden i fæste. Ifølge skøde i 1879 til Hans Michael Larsen skulle Peder Kure have bygget huset på grunden.

Imidlertid findes en panteobligation udstedt af Kure til Hans Mogensen på Dalbygaard i Rø. Han låner 300 rd af Mogensen og stiller sikkerhed i jord og det på grunden stående hus, der er assureret. Men han stiller endvidere sikkerhed i de forbedringer, som ”som mulig maatte skee med” med huset. Så Kure har i det mindste forbedret huset.

Deres børn: Jens Peter Kure (f.23/10 1852 indsidder på 9 slg. gr.), Claus Clausen Kure (f. 20/12 1854 udbygger 9. slg.. gr.), Andrea Cathrine Kure (f. 14/2 1858 udbygger på 9. slg.gr.), Emma Anine Kure (f. 27/1 1864 på 18. slg. parcel ), Margrethe Christine Kure (f. 7/12 1867) og i 1870 havde de et udøbt plejebarn hos sig.

Datteren Margrethe Christine blev gift med gårdmand Peter Jensen Kofoed på Ndr. Kirkebogård. I 1901 havde hendes far og mor ophold på gården i følge folketællingen, men som midlertidig bopæl.
Peder Jensen Kure døde januar 1907 og begravet 20/1. Han var gift og i kirkebogen oplystes det, at han var ”nylig anbragt paa Klemens Fattighus og fhv. Skrædder”

1879-1892 Hans Michael Larsen (1840-1892) og Marie Christine f. Kofoed (1849-

Skøde fra Peder Kure den 24/8 1879 til en akkorderet pris på 4000 kr. I skødet til Hans Michael Larsen i 1879 fremgår det, at Peder Kure havde opført huset på grunden, som blev brandforsikret til 1200 kr.

Hans Larsen var arbejdsmand og født i Ipsker. Da han døde 13/4 1892 var han vejmand.

Marie Christine Kofoed er født i Klemensker.

I 1880 boede Marie Christines mor hos dem. Hun hed Kristine Marie Kofoed (f. 1814).

Deres otte børn (udskrift af skifteprotokollen): Hansine Karoline Larsen (f. 30/1 1874), Hans Emil Larsen (f. 27/1 1876), Vilhelm Peter Larsen (f. 12/2 1878), Anne Christine Larsen (f. 17/4 1880), Elithe Marie Larsen (f. 18/6 1882), Mathilde Christine Larsen (f. 24/11 1884), Hanne Christine Larsen (f. 5/1 1886) og Ludvig Otto Christian Larsen (f. 10/1 1889-1963 – se herunder)

1892-1909 Marie Christine Larsen (1849-) og fra 1893 Hans Peter Munk (1862-1909)

Marie Christine bevilges ret til at sidde i uskiftet bo, hvorfor hun af skifteretten fik adgang til huset. Se udskrift af skifteprotokollen.

Hun blev gift med Hans Peter Munk den 29/8 1893 hvorved han fik adkomst til ejendommen på matrikel 26d.

1909-1921 Ludvig Otto Christian Larsen (1889-1983) og Petra Andreasen (1897-1981)

Ludvig Larsen er født på ejendommen den 10/1 1889 af forældrene Hans Michael Larsen og Marie Christine Larsen (se ovenover)

Petra Andreasen er født 31/10 1897 og døde 21/8 1981. De var gift i 1921, men boede ikke sammen. I 1921 boede Ludvig Larsen på Lyngborg i Olsker.

Skøde den 20/8 1909, hvor Hans Peter Munk og Marie Christine sælger matr. 26d, bygninger, afgrøde, inventar og en del indbo for en pris af 8.000 kr, hvoraf løsøret udgjorde 2000 kr. I skødet var en undentagskontrakt om at de 3000 kr i salgsprisen var afsat til fuld husly og opvartning så længe de levede.

1921-1940 Ludvig Antonius Hansen (1875-1946) og Boline Hansine  Hansen (1875-1943)

Ludvig Antonius Hansen er født 8/10 1875 i Aaker sogn af husmand Hans Christian Frejdor [ ] og hustru Johanne Kirstine f. Jørgensen i Aaker. Han døde i Klemensker den 13/3 1946

Boline er født 6/1 1875 i Pedersker, datter af arbejder Andreas Peter Hansen og hustru Ane Kirstine f. Jørgensen i Pedersker. Hun døde i Klemensker den 21/7 1943.

I 1898 blev Ludvig gift med Boline Hansine (f. 6/1 1875 i Pedersker). I 1900 flyttede de fra Rønne til Klemensker.

I 1901 var han daglejer ved agerbruget på 30. slg. grund.

Skødet 15/2 1921 til Ludvig Hansen til en pris af 13.000 kr. Inklusive besætning af tre køer, to kalve og 28 høns og al udbo bestående af to vogne, plov, harve, tromle, hakkelsesmaskine, roerasper og svinekasse mm. Løsøret værdi skønnedes til 6300 kr.

1940-1947 Frank Theodor Hansen

Murer

Grønvang 1949 – luftfoto tilhører Det kgl. Bibliotek

1947-1951 Otto Janus Andreas Hansen (1888-1965) og Andrea Anna Margrethe Boss (1893-1950)

Otto Hansen og Andrea blev gift 31/5 1917. De ejede Lille Knudegaard (12. slg.) fra 1922-1947, hvorefter de blev avlsbrugere på Grønvang.

1951-1960 Svend Otto Vilhelm Jens Aabrink

I Vejviseren 1952 boede Joh. Hansen som lejer på Grønvang. Men i 1955 var det ejeren Svend Aabrinks bopæl. Han var avlsbruger og mælkebud

Grønvang 1955 – luftfoto tilhører Det kgl. Bibliotek

1960-1982 Ove Charles Rasmussen

Skøde 7/12 1960 fra Aabrink til Rasmussen med købesum på 28.300 kr.
Den 9/4 1965 tillægges matr. 26q i flg. skøde fra Karl Krogh. Matriklen 26q udgik 1982.
1978 Ombygning af hus i Byggesagsregisteret

1982-1984 Hanne Lis Svendsen og Niels Ole Svendsen

Skøde 11/6 med købspris på 345.000 kr.

1984- Jørgen Feldbo

Auktionsskøde af 17/2 1984 med købspris 265.000 kr

-2016- Kenneth Johansen