Pinen i Bolleris

Pines-eng eller Pinen

Bolleris øst for Bedegadevej. Tilhørte Søndre Bedegadegaard

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Omtrentlig markering af “Pines-Engen” og Nøddebo markeret med rød cirkel.

De ældste oplysninger om “Pines-Engen” er fra 1808. I skødet 7/10 hvor Rasmus Mogensen sælger Sdr. Bedegadegaard til Jørgen Sandby Rasmussen undtages engen i overtagelsen, da  Karen Anders Svendsens enke af Nyker sogn havde i brug. Rasmus Mogensen kunne først overtage engen, når Karen var død.

Sammensat matrikelkort “Den Nordre Del”# og den “Østre Del”. Pines-engen indrammet med rødt og Jacob Jacobsens husmandssted “Nøddebo” optegnet med rødt.

Søndre Bedegadegaard havde engen med træbevoksning i Bolleris indtil udskiftningen i 1840’erne. I skøde og panteprotokollen 1807 og 1819 blev engen kaldt for ”Pines-engen”. På kortet 1887 findes navnet ”Pinen” for det stykke skov, der ligger lidt nordligere ved Skovfryd. I folketællingen kaldes ”Skovfryd”, Bedegadevej 8, for ”Pinen”.

Det ældste matrikelkort – kaldet “Østre Del” af Klemensker sogn. Efter udskiftningen blev engen delt mellem matr. 5d og den nordlige del til 20. selvejergaard.

1819-1859 Jacob Jacobsen (1792-1859) og hustru 1x Ane Catrine Espersdatter og 2c Bodil Catrine Hansdatter (1802-)

Jacob Jacobsen var skrædder, ringer ved Sct. Clemens kirke og husmand på Degnegaards grund. Han boede på den ejendom, som i dag hedder ”Nøddebo”, Bedegadevej 15.

I 1819 fik Jacob Jacobsen og hustru fæstebrev på livstid af den eng, som dengang kaldtes for ”Pines-Engen”
I fæstebrevet 13/4 1819 udstedt af gårdejer Jørgen Rasmussen placeres ”Pines-engen” i Bolleris, der grænser med vestre side til Degnegaardsgrunden, med østre og nordre side til 20. slg. grund og med den søndre til 10. vornedgrds grund og det til udbygger Jacob Jacobsen og hustru Ane Catrine Espersdatter i begge deres livstid. De måtte gerne bruge træer som voksede på engen. Årligt skulle de betale 8 pund smør og 2 rbd sølv. Indfæstningspengene på 13 rbd var betalt.  Udslettet 15/6 1859

Jacob Jacobsen havde desuden fæstejord på Søndre Bedegadegaards hovedlod som lå vest for Bakkehuset og nord for den lod som Anders Rasmussen havde i fæste. Fra 1845 blev denne jord lovet til Hellis Poulsen, når Jacob Jacobsen døde. Det gjorde han altså først i 1859.

Jacob Jacobsens børn er: Christance Cathrine Jacobsen (f. 17/7 1827 med sin første hustru), Jørgen Jacobsen (f. 30/11 1836) og Ane Cathrine Jacobsen (f. o. 1843)