Klemensker – 28. slg. grund og fortov – Thorupgård

Thorupgård i Klemensker – 28. slg. grund, fortov og lynglodder

Kuregårdsvej 5

– også kaldt Pælegård, Torupgård, Toruppegård

Kort fra 1914

Forsvundet ejendom syd for Kuregårdsvej 9

Kuregårdsvej 11, matrikel 175ka

Enghøj,  Kuregårdsvej 13 – matrikel 175ih

Godthåb, Kuregårdsvej 18 – matrikel 36b/142

Hyrdensminde, Søndre Lyngvej 12 – matrikel 175hk

Granly, Søndre Lyngvej 7– matrikel 175iq – Udstykket fra Lyngholt i 1911 – egentlig “Lyngholts fortov”

Lynghøj, Søndre Lyngvej 9 – matrikel 175hd (nogen gange nævnt som 27. slg. lynglod!)

Gillesbo lå oprindelig på Torupgårds grund, men blev flyttet engang i 1800tallet – Beskrivelse af denne kommer senere