Olsker 21. slg. grund og fortov – Pæregaard

Pæregaard – 21. slg. grund og fortov i Olsker

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Pæregaards grund og fortov

Pæregaard i Olsker på kort fra 1914

Pæregaards jorde er definerede, men det er lynglod og fortov derimod ikke.

Herunder findes følgende ejendomme:

Granly – Rebslagervej 8 – matrikel 82ok

Huset ved Rundkørslen – matrikel 82ba – nedrevet o. 1993

Birkely – Ndr. Strandvej 40 – matrikel 82gø

Ejendommen på gartnerigrunden – Ndr. Strandvej (46?) – nedrevet 2002

Klippely – Ndr. Strandvej 48 – matrikel 82fh

Hyldely – Ndr. Strandvej 46 – matrikel 82fg