Birkely – Nrd. Strandvej 40

Birkely, Nrd. Strandvej 40, Sandkås

I 1972 var adressen Nordre Strandvej 42

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikelkort 1861-1921

Matrikel 82gø, parcel af matrikel 82aø – se Skøde- og panteprotokollen

Oversigt over Matriklen 82gø – parcel af 82aø (fol 305)
Oversigt matrikel 82aø

Huset historie kort

Jens Grønbech fik lejekontrakt på jorden i 1884. I den ældste brandforsikringsvurdering fra 1890 oplyses, at huset blev bygget netop i 1884.  Ofte kaldt for “huset norden for fiskerlejet Tejn”. Huset oprindelse er helt sikker Jens Grønbechs værk, og er altså et af flere huset han byggede i sin levealder.

Frem til 1913 boede familie til Grønbech i huset.

Ejerliste:

1884-1889 Jens Grønbech

Jens Grønbech var lejer af grunden og byggede huset, medens han boede i huset ved Rundkørslen (matr. 82ba)  indtil 1888/1889. Herefter flyttede familien ind på Birkely og selv om han ikke ejede huset længere.

Lejejord

Den 19/3 1884 udstedte Lise Weidiksen (Sine Engelline Weidichsen på matr. 24c Se Rebslagervej 12) lejekontrakt til Jens Grønbech.  Jordstykket lå nord for Tejn østen for strandvejen og ½ tønder land stort. I denne forbindelse blev der nedsat stene som markskel. Mod nord til matriklen 82ø, i øst mod søen og i syd til Mads Larsens lod. Lejeaftalen gik i 50 år fra den 11. november 1885 gældende. Indfæstningen var 100 kr og den årlige leje 4 kr.

Et skøde fortæller, at Jens Grønbech solgte sit fem fags hus den 26/9 1889 til træskomager Christian Hansen , der var Jens Grønbechs søstersøn. I skødet fremhæves, at Jens Grønbech selv havde opført det i 1884. Prisen for huset var kun 400 kr, hvilket var meget billigt – måske fordi det var et familiekøb og at Jens Grønbech og familie betingede sig bolig i huset?

Desuden overdrog Jens Grønbech lejejorden til Christian Hansen i 1889, dog undtaget den nordligste part af jorden i en bredde på 30 alen, der gik fra strandvejen til havet. [Det må være den senere matrikel 82ib, der blev udstykket fra 82gø i 1920. Senere (1944) blev denne del bebygget og fik matrikelnr. 82mu – Ndr. Strandvej]

For lejekontrakten betaltes 100 kr. Samlet købspris var 500 kr.

Men fakta er, at Jens Grønbech, hans hustru Karen Malene og børnene Karl og Marie boede i huset under folketællingen ½ 1890, sammen med husejeren, den 27årige ugifte fisker Christian Andreas Junius Hansen.

1889-1903 Christian Andreas Junius Hansen

Christian Andreas Junius Hansen blev født i Rø den 13/6 1862. Hans forældre var husmand Jens Hansen og hustru Christine Grønbech i Bøgeskoven.

Christian Hansen udstedte et pantebrev til Jens Grønbech på 400 kr. der var uopsigeligt i fem år. Pantebrev  – et blev udslettet den 24/7 1895.

I skødet fra 1889 benævnes han som træskomager.

Brandforsikring 1890

Huset blev brandforsikret i Alm. brandforsikring for Landbygninger den 12/3 1890. Huset var seks år gammelt. Den nye ejer efter Jens Grønbech var Christian Andreas Junius Hansen. Huset var på 5 fag, 21½ alen langt, 9 ¾ alen bredt og 3½ alen højt. Af blandings bindingsværk, klinede vægge, bræddegavle og stråtag.

Det var indrettet med 2 værelser til beboelse og 1 kammer med bræddegulv og hvidkalkede vægge, forstue med brændte sten. Køkken med komfur og stengulv, sammenpløjede bræddeloft overalt i de fire fag og 1 fag til huggehus med lergulv. 1 skorsten af ren sten (og) med mursten pibe 10 tommer gennem loftet. Henholdsvis 1 alen ¾ Kjælder henholdsvis 6, 5½ alen. Bygningens højde er regnet fra overkanten af kampestenene. Sokkelen er ca 1 alen over jorden. Under forsikringen var ikke indbefattet Kakkelovnen. Fornødne vinduer og døre. Vurderet som nybygning og til forsikring uden fundament 5 fag til 1100 kr.

(Kilde: alm. Brand forsk. 1886-1895 side 118-119)

I policen nævnes at nærmeste uforsikrede nabosted var en halvtagsbygning med paptag, der var ejet af Jens Grønbech og som lå 3½ alen fra det forsikrede hus. Endvidere var der et nabosted 55 alen fra ejendommen som tilhørte Jens Christian Jensen og som havde forsikringsnummer 203 (=matrikel 82bæ)
1901

I folketællingen ½ 1901 boede Christian Hansen alene i huset. Han var træskomager og ugift. Det oplyses, at han var tilflyttet Olsker fra Vestermarie i 1882.

11/12 1903 overdrog træskomager Christian Hansen lejeret og hus til skomager Carl Grønbech 500 kr for huset og 100 kr for lejeretten af den ½ tønder land, som blev lejet i 50 år fra den 11/11 1885 at regne. (lejebrev af 19/3 1884).

Christian Junius Hansen købte matrikel 82fh – Ndr. Strandvej 48 – af Ania Petrea Sorth. Se Ndr. Strandvej 48.

Birkely ca. 1907. Personerne er sandsynligvis moderen Mathilde Grønbech med Anna Jensine på skødet og børnene Engeline og Karl. Pigen til venstre er ukendt.

1903-1913 Carl Grønbech (1874-1933) og Mathilde Håkonsson (f. 1880)

Carl Grønbech blev født 20/9 1874. Hans Forældre var Jens Grønbech og Karen Marie. Han var skomager. Han døde 20/7 1933.

Mathilda Håkonsson blev født 30/2 1880 i Ronneby, Sverige. Hun flyttede til Olsker i 1897 fra Lolland og i 1901 boede hun, i følge folketællingen 1901, hos fisker Annias Nielsen Stange, Matr. 30f, i Tejn. Samme sted boede Karl Grønbech i 1901.

Carl og Mathilde blev borgerligt viede i Hasle den 6/3 1901, da de var baptister.

Carl Grønbech overtog huset inden skødet blev underskrevet. Han lånte 300 kr af stenhugger Karl Johan Eliassen i Tejn.

Deres børn: Karl Peter Andreas Grønbech f. 20/7 1901 i Olsker, Engeline Mathilde Grønbech, f. 11/12 1903 i Olsker, Anna Jensine Grønbech, f. 29/3 1906 21. slg. lynglod i Olsker, Ida Marie Grønbech, f. 10/5 1908 i Olsker, Lily Emilie Grønbech, f. 24/10 1911, Aage Jens Julius Grønbech, f. 16/4 1914 på Klippely i Olsker, Pauli Osvald Villy Grønbech, f. 23/5 1917 “nord for Tejn”.

Under folketællingen ½ 1906 boede Karls ugifte søster Karoline Marie Grønbech i huset sammen med sin søn Johannes Andreas Grønbech (f. 10/1 1906)

Carl Grønbech indgik en købekontrakt med parcellisterne Hans Peter Jespersen og Carl Hansinius Peter Jespersen på ejendommen på matrikel 82fh (Ndr. Strandvej 48) til en købspris på 5.000 kr.

Købekontrakten var en forudsætning for at Carl Grønbech solgte hus og lejeret på matrikel 82aø for 2.000 kr til parcellist Carl Hensinius Peter Jespersen.  Skødets dato var 20. december 1912.

1914-1924 Carl Hansinius Peter Jespersen (1874-1943) og Hanne, f. Håkonsson (1886-1912)

Carl Jespersen blev født 31/5 1874 i Olsker. Hans forældre var Hans Peter Jespersen og hustru Petrea Mathine Margrethe. I 1911 boede Carl og hustruen hos hans forældre på ”Skovly”, matrikel 22b (se denne). Han døde 1/5 1943. Han tilhørte valgmenigheden. Snedker og fisker. Han blev gift med Hanna Håkansson den 10/10 1908.

Hans hustru Hanna døde som 25-årig den 11/2 1912 på 18. slg. parcel (Skovly)

Deres barn: Harry Eli Jespersen (f. 17/12 1909)

Den 6/7 1914 solgte Bengt Magnus Bengtsen jorden til brugeren Carl Jespersen, som havde været udlejet til beboerne i Birkely, for 200 kr.

14/5 1924 solgte Carl Jespersen til avlsbruger Jens Ancher Schou for 5.000 kr.

Hansine Schou – Tejn arkiv TLA 3100

1924-1939 Jens Ancher Schou (1877-1939) og Hansine Katrine, f. Petersen (1877-1923)

Jens Ancher Schou blev født 27/11 1877 og døde 16/1 1939
Hansine Petersen blev født 27/3 1877 i Olsker og døde 12/6 1923 i Olsker

I 1921 ejede og boede familien på matrikel 34e i Olsker.
Jens Schou drev cykelværksted.

Deres børn: Ingeborg Schou (f. 7/7 1906 i Olsker), Ranghild Skou (f. 5/4 1909), Johannes Andreas Schou (f. 29/7 1910)

Brandforsikring  1929

Alm Brand 8/2 1929 (side 84)

a. Stuehus, alder 60 år [det må være en fejl] , 10,7 m lang, 6 m bredt, 2,3 m højt på sokkel ½ m, Bindingsværk og murstens vægge, straatag og 2 bræddevægge. Indrettet alene til beboelse med 4 værelser, Køkken og Forstue, 1 skorstensrør, Bræddeloft og Bræddegulv overalt. Betongulv i Forstue, 64 m2 a 60 kr er 3800 kr. Veranda af Træ med Paptag og Betong Sokkel og Gulv 100 kr

b. Værksted og Vaskehus med halvtag, alder 10 år, 8,4 m langt, 3,8 m bredt og 2,3 m højt med 10 cm sokkel, helmursvægge, paptag, Indrettet til Vaskehus med Betongulv og skorstensrør af brændte sten, Bræddegulv i Cykelværksted, 32 m2 a 25 kr er 800 kr.

c. Brændehus, alder 8 år, 6,6 m langt, 3,7 m bredt, 1,9 m højt, 20 cm Sokkel, helmurvægge, paptag, Benyttes kun til Brænde og Kul med brostensgulv uden loft, 24 m2 a 13 kr er 300 kr

d. Hønsehus halvtagsbygning, alder 15 år, 12,7 m langt, 2,6 m bredt 1,8 m. højt uden sokkel, hulmur, paptag, Indrettet til høns med Bræddegulv og betongulv, 33 m2 a 15 kr er 500 kr

e. Hønsehus halvtag, alder 8 år, 10,5 m langt, 5,7 m bredt, 1,5 m højt, hermur, paptag, Inddelt til Høns, delt i tre rum med to Murstensvægge, Bræddloft i 3 m, jordgulv i det hele, 60 m2 a 8 kr er 500 kr

Samlet forsikringssum var 6000 kr. Huset var oplyst af petroleum.

Tegning i brandforsikringen 1929

1939-1947 Johannes Andreas Schou (1910-1965) og Karen Marie Sofie Lund (1920-1988)

Johannes Andreas Schou blev født 29/7 1910 i Olsker og døde 25/4 1965 i Østerlars
Karen Marie Sofie Lund blev født 22/2 1920 i Olsker og døde 7/2 1988

Luftfoto 1958. Tilhører Kgl. Bibliotek

1947-1948 Harald Ole Peter Stange og Magda

Stange blev født 5/2 1914 i Allinge og døde 28/9 1985 i Nexø (Paradisvej 39). I skødet kaldes han for købmand. I 1947 købte han desuden ejendom forretning på Lindepladsen for 55.000 kr af mælkemand Arne Pedersen.

1948-1954 Frantz Christian Svendsen (1878-1955) og Ingeborg Christine Berg (1891-1979)

Frantz Svendsen blev født den 4/10 1878 i Rø. Han døde 1/1 1955

Birkely 1956. Personer fra venstre: Anna Marie, Ingelise, Birthe og Hanne. Tejns Lokalarkiv nr. 1200

1954-2005 Kristian Evald Svendsen og Birthe Svendsen

Kristian Svendsen blev født 26/3 1927. Kaldet “Kitte”, Han døde på Birkely den 23/2 2005.

1972 blev tagbeklædningen udskiftet fra rød eternit til rødbrune eternitplader, samt opført en tilbygning på 26 m2
Kristian Evald Svendsen blev født 26/3 i Vestermarie. Han døde 23/2 2005 i Tejn. Han var fisker – i 1972 elektriker.

2005- Birthe Svendsen

Birkely set fra kystsiden, Foto JVH 8. november 2021

Birkely set fra Ndr. Strandvej. Foto: JVH august 2021.