Klippely – Ndr. Strandvej 48

Klippely, Ndr. Strandvej 48, Sandkås

Matrikel 82fh, parcel af matrikel 82ø efter landbrugsministeriets skrivelse af 9/11 1904

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikelkort 1954-1984

Se Skøde- og Panteprotokollen oversigt

Ejeren af matrikel 82ø, Ania Petrea f. Sorth, Peter Jensens hustru, udparcellerede matriklerne 82fh og 82fg og solgte dem til Christian Andreas Junius Hansen den 12. December 1904.  Købsprisen for de to parceller, hvoraf kun den ene (82fh) var skyldsat i hartkorn 1/4 album.

1904-1911 Christian Andreas Junius Hansen

Christian Hansen ejede Birkely, Ndr. Strandvej 40 i perioden 1889-1903. Christian Hansen købte de to ubebyggede jordlodder, men fik aldrig selv bebygget matrikel 82fh.

Den 20/3 1911 solgt Christian Hansen til Kristian Peter Nielsen for en købesum på 125 kr

1911-1913 Kristian Peter Nielsen

Kristian var stenhugger og det var ham der byggede huset.

Kristian Peter Nielsen havde forsikret i husmandsbrandkassen for 664 kr

Han solgte huset den 27/1 1913 for 1200 kr med kakkelovn, murkar, grund og plads til avlsbruger Hans Peter Jespersen og Carl Hansinius Peter Jespersen.

1913 Hans Peter Jespersen og Carl Hansinius Peter Jespersen

Brandforsikring 19/5 1913

(Alm. Brand for Landbygninger, police 332 – side 71)
Tidligere ejer Kr. P. Nielsen, nuværende ejere Karl H. Peter Jespersen og Hans Peter Jespersen
a. Stuehus orienteret Øst-Vest, 4 fag, 7,5 m langt, 6,9 m bredt, 2,8 m højt, ydermure grundmur, tag af betontegl. Indretning 2 stuer, 1 sovekammer, spisekammer og 1 køkken, forstue, kvist på søndre side med loftsværelse. 1 Skorstensrør af brændt sten med c. 1 meter høj Pibe, brædeloft og brædegulv i hele bygningen. Malet i alle værelser, kalkpudsede vægge. Fornødne Vinduer og døre. Kælder under hele husets længde og halve bredde. 4 fag a 750 kr er 3000 kr hhvilket er 52 m2 a 57,69 kr.
Fundament vurderet 500 kr, kakkelovn 80 kr murkar 20 kr.
b. 12 meter langt og 4 m bredt halvtagshus orienteret øst-vest. 5 meters afstand til stuehuset. Indrettet til Vaskeskur, værksted og svinesti. Brædeloft i 2 fag, bræddegulv i 3 fag, betongulv, skorstensrør og 1 meter høj pibe, fornødne vindduer og døre, 48 m2 a 15 kr er 700 kr.

Mageskifte

Carl Hansinius Peter Jespersen købte Birkely, Ndr. Strandvej 40 i 1914 og til gengæld Carl Grønbech og hustru Mathilde, Ndr. Strandvej 48.
En købekontrakt blev udfærdiget 15/12 1913. Købsprisen var 5.000 kr.  Skødedato var 22/12 1913.

1913-1942 Carl Grønbech (1874-1933) og Mathilde, f. Håkonsson (f. 1880)

Carl Grønbech blev født 20/9 1874. Hans Forældre var Jens Grønbech og Karen Marie. Han døde 20/7 1933.

Mathilda Håkonsson blev født 30/2 1880 i Ronneby, Sverige. Hun flyttede til Olsker i 1897 fra Lolland. Læs mere under Birkely, Ndr. Strandvej 40.

Carl døde i 1933, men skifteretten gav først adkomst til ejendommen den 30/10 1941 og gav Mathilde tilladelse til at sidde i uskiftet bo efter skomager Carl Grønbech. Ejendomsskyld 5.200 kr.

Mathilde Grønbech solgte ejendommen til Arbejdsmand Charles Peter Pihl den 9/7 1942. Købspris 9.000 kr

Luftfoto 1958 – Tilhører Kgl. Bibliotek

1942-1971 Charles Peter Pihl (1904-1984) og Henriette Pihl

Stenhugger – Født 15/4 1904 i Østerlars. Han døde 14/4 1984 i Olsker.
Skøde 23/7 1971 fra Charles.Peter Pihl til Gunnar Villads Hansen. Købspris 75.000 kr.

Forsikring 1951

Police 214 Østifterne Brandforsikring (Overflyttet fra Alm. Brandforsikring for Landbygninger).

a. Stuehus. Grundmuret Bygning opført på 2 m højt betonfundament. 7,70 m langt, 7 m. bredt, TeglYdermure af brændt Sten med Kanal og Vinkeltag af Cement Tejl. Indrettet til beboelse i 3 Værelser, Køkken og fForstue. Lofter og Gulve af hvl. pl. Brædder, overalt godt udstyret med Fyldningsdøre, Gerikter, Tapet og Maling. Paa Loftet er 3 Værelser af Brædder og Plader i god Stand. Der er 12 m2 Kælder af Beton som benyttes som Vaskehus og Redskabsrum. Indlagt Vand og elektr. Lys, 54 m2 a 434 kr er 23.500 kr

Lysinstallation 800 kr, 2 Kakkelovne 800 kr, murgryde 200 kr, Vandindlæg 200 kr = 2000 kr

b. Udhus, opført af træ, fladt tag af Brædder og Pap, benyttes som brændehus, 6 m2 a 83 kr er 500 kr.

c. Stuehus, Grundmuret Byggn. 10,8 m langt 4 m bredt, opf. på Betonfundament, Betonmurer indvendigt klædt med Isoliteplader paa Lægter og lav Tagrejsning af Jern. Indrettet atil Beboelse i 2 Værelser, Køkken og Forstue. Bræddegulve og Bræddelofter underklædt med Krydsfiner. Overalt godt indrettet. Indlagt elektrisk Lys. 43 m2 a 190 kr er 9.000 kr.

d. Udhus 5×3 m. Grundmuret paa Betonfund, Ydermure af Beton og fladt tag af Jern. Benyttes som Brænde og Redskabsrum 15 m2 a 70 kr er 1000 kr

Forsikringstegning 1951

Matrikel 82pm blev udmatrikuleret i 1952 og solgt i 1953.

1971-2007-(2019) Gunnar Hansen

I 1972 blev tagbeklædningen udskiftet til rødbrune tagplader.

I 1973 søgte Gunnar Hansen tilladelse til at nedrive en helårsbolig, der lå på matrikel 82pm. Huset var indtil 4/4 1973 været beboet af Andreas Nielsen og Ruth Nielsen. Huset var uegnet til helårsbolig. Kommunen gav tilladelse mod at matriklerne blev sammenlagte. (Kilde: Kommunens filarkiv) I 2007 der på grunden bygget et nyt udhus/garage på samme sted.

-2007- Bill Richemeier Hansen

Bill Hansen er søn af Gunnar Hansen. Huset er udlejet.

Ndr. Strandvej 48. Foto: JVH 8. november 2021.