Olsker 22. slg. fortov og kongens udmark

Bækkens fortov, Nordlige del af Tejn

Ejendommen Bækken (matrikel 26a) og Tejns nordre område mod Strandmarken

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Fem ejendomme der ligger op mod grænsen mellem strandmarken og bymarken. Sammensatte matrikelkort fra “Historiske kort”

Ejerliste for følgende ejendomme:

Vennersly – Ndr. Strandvej 85 – matrikel 80a

Sølund – Ndr. Strandvej 24 -matrikel 82bg

City – Ndr. Strandvej 69 – matrikel 79a

Ndr. Strandvej 22 – matrikel 29b, Tejn

Ndr. Strandvej 67 – matrikel 1f, Tejn