Ndr. Strandvej 85 – Vennersly

Matrikel 80a

Oversigt over 80a i Skøde & Panteprotokollen

I 1921 blev matrikel 80a forenet med matrikel 24d og 82ic og defineret som et landbrug. Se Rebslagervej 12.

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Grunden blev først bebygget i 1904. Inden da blev jorden drevet fra ejendom i Tejn og en del af jorden var udlejet til anden side (Matr. 82ba)

1832-1854 Jeppe Jensen

Den 3. januar 1832 fik udbygger på 21. slg. fortorv, Jeppe Jensen, kgl. Fæstebrev på et stykke af den kgl. Udmark, der senere fik matrikel nr. 80 og 82ba, Størrelsen på jorden var 3 td 3 skp sædsjord og 1 td 7 3/4 skp kløvgang, ej sat i hartkorn. Jorden var indlagt under kongens jorde ved en Rentekammerresolution af 5. november 1831. Ved skødets udfærdigelse blev jorden sat i hartkorn til 1 fd og ¾ album.

Arvefæstebrevet findes i Skøde- og panteprotokollen. Lyder: Matrikel 80, som den af ham besiddende jordlod, skyldsat til 1 fd., samt matrikel 82ba, som er uopdyrket, skyldsat for ager og eng i hartkorn ¾ album.

17. november 1854 (læst den 20/3 1861) Sælger fisker Jeppe Jensen sin bolig i Tejn, matr. 15 [ se Skøde- og Panteprotokol for 15a] samt fæsterettigheden på arvefæstelodden matr. 80 og 82ba på 21. slg. fortorv til sin søn Mads Larsen og hans tilkomne hustru. Købsprisen var 200 rd, samt en undentagskontrakt der var oprettet dd.

Matrikelkort 1826-1861

1854-1904 Mads Larsen

Mads Larsen sælger jordlodden matrikel 80 den 4/4 1904 til bagermester Carl Emil Valdemar Schnoor for 2000 kr.
Her tales intet om bygninger.

1904-1907 Carl Emil Valdemar Schnoor (1874-1941) og Laurensine Albine Christine, f. Kofoed.

Carl Emil Valdemar Schnoor blev født 28/2 1874 i Rø. Forældre: Skovbetjent Ivar Petersen Schnoor og hustru Karen Marie Jensen på Rø Plantage. Da han blev gift i 1897 var han bager i Tejn. Han døde 14/2 1941 i Klemensker

Laurensine Kofoed blev født 24/9 1874. Forældre var gårdmand Laurids Jørgen Peter Kofoed og hustru Laura Karoline Marie i Olsker. Hun døde 12/12 1952 i Klemensker.

Carl Emil og Laurensine blev gift i Olsker den 28/2 1897.

I 1901 boede de på matrikel 31e i Tejn (Møllegade 19)

Hele familien – forældrene og de tre børn udvandrede til Amerika den 4/11 1907. Deres bestemmelsessted var byen Bayard i Staten Iowa. De rejste med skibet C.F.Tietgen. De kom tilbage til Bornholm senest i 1912, hvor de købte Myregaard i Vestermarie. Senere købtes Lundsgaard i Klemensker.

Deres børn: Karla Marie Schnoor, f. 23/12 1897 i Tejn, Ludvig Kofoed Schnoor, f. 14/4 1899, Emilie Schnoor, f. 1906

Brandforsikring 1904

Forsikring 313 Alm. Brand for Landbygninger 4. juli 1904
Matr. 80. ejer: Emil Schnoor (ingen tidligere ejer): Ny Ladebygning i Syd/Nord. 5 Fag, 17½ alen i længde, 11½ alen i bredden og 4 alen høj. Bindingsværk, Straatag og 2 Bræddegavle. Benyttes til Lo og Lade. Betongulv i hele Bygning, 1 Port, 3 Luger. Fundament ¾ Alen. Vurderet saaledes til Brandforsikring 5 Fag a 200 kr er 1000 kr- ca 200 kvadratalen a 5 kr.
Ligger over 100 alen til nærmeste nabo.

Forsikring 313 Alm. Brand for Landbygninger 26. Juli 1906
Matr. 80. Ejer Emil Schnoor

a. 2 år gammel Ladebygning i Nord Uforandret.
b. Nyt Stuehus i Øst, 5 Fag, 16 alen i længde, 12 Alen i bredde, 4½ Alen høj, Grundmuret, Tegltag med 2 murede gavle. Indrettet til 2 Stuer, Sovekammer, Forstue med Trappeopgang til Loftet. Køkken og Spisekammer med nedgang til Kælderen. Bræddegul og gipset Loft i hele Bygningen. Indervægge af Mursten med Finspækning, al Træværk malet, fornødne Vinduer og Døre. 1 Skorstensrør af Mursten med ca 2 Alen høj Pibe. Fundament ca. 1 Alen, Kælder af Beton med Betongulv. Blev vurderet saaledes til Brandforsikring 5 Fag a 550 kr er 2.750 kr er 192 kvadratalen a 14,3 kr

Emil Schnoor i Jul paa Bornholm 1941

Schnoor sælger den 27/3 1907 jorden matrikel 80 af statens udmarksjord, samt bygninger, med mur og nagelfaste tilbehør herunder kakkelovn, 1 komfur og 1 murkar, samt 2 køer, 1 gris, samtlige høns og avl, afgrøde til avlsbruger Hans Jespersen Lund for 6.500 kr

1907-1946 Hans Jespersen Lund (1871-1946) og Annia Karoline Kristine, f. Hansen

Hans Lund blev født 10/4 1871 i Klemensker. Forældre: Jesper Jensen Lund og Sofie Jørgine Hansen. 6. slg. fortorv. Han døde på Oringe, Vordingborg den 8/7 1946.

Annia Lund blev født 2/5 1881 i Olsker. Forældre husmand Elias Kristian Hansen og Karoline Kristine Hansen. Hun døde 17/10 1960 på Vennersly, Tejn.

Deres børn: Anna Lund, f. 14/3 1909 i Olsker, Hansine Lund, f. 31/10 1911 i Olsker, Marie Lund, f. 27/4 1914 i Olsker, Ester Lund, f. 26/3 1916 i Olsker, Jenny Lund, f. 5/4 1918 i Olsker, Karen Lund, f. 22/2 1920 i Olsker, Hans Johannes Jespersen Lund, f. 2/3 1924.

Hans Lunds mor, Sofie Lund, f. 14/10 1842 i Klemensker, boede hos søn og svigerdatter i 1921 og levede af alderdomsunderstøttelse.

Brandforsikring 1907

Forsikring 313 Alm. Brand for Landbygninger 9. April 1907
Matr. 80 m.f. af Arvefæstelod nord for Tejn Ejer Hans Lund. Tidligere ejer Emil Schnoor

a. 3 år gammel Ladebygning i Vest. 5 Fag, 17½ alen i længde, 11½ alen i bredden og 4 alen høj. Bindingsværk, Straatag og 2 Bræddegavle. Betongulv i hele bygningen, Indrettet til Heste og Kostal med Bræddeloft, Bræddekrybber og Skillerum. Resten Lo og Lade. Fornødne Vinduer ogDøre. Blev vurderet til Brandforsikring, saaledes uden Fundament. 5 Fag a 240 kr er 1200 kr

b. 1 år gl. Stuehus i Nord – uforandret. Vurderet til 2750 kr

c. 1 år gl. Ladebygning i Syd. 5 Fag, 16 Alen i længden, 8 Alen i bredden 3 ¾ alen høj, Beton ydervægge, Tegltag og 2 murede gavle. 2 Fag med Bræddeloft. Indrettet til Svinehus med Bræddeskillerum og Bræddetrug og Betongulv. Hønsehus, samt Bryggers med Betongulv og 1 Skorstensrør af Mursten, Pibens højde er 1½ Alen. Fornødne Vinduer og Døre. Blev vurderet saaledes 5 Fag a 150 kr er 750 kr.

Forsikringstegning 1907

Brandforsikring 1918

Forsikring 313 Alm. Brand for Landbygninger 18/4 1918
Matr. 80 m.f. af Arvefæstelod nord for Tejn Ejer Hans Lund.

a. Ladebygning i Vest. 10 Fag, 20 meter i længde, 7,2 meter i bredden og 2,5 meter høj. Bindingsværk med murede vægge, Straatag og 2 Bræddegavle. Indrettet til Hønsehus, Svinehus, Kostald, Lo og Lade. 2 Fag til Værksted. Bræddeloft over 5 Fag, Bræddekrybber og Skillerum i Ko- og Svinestald. Fornødne Vinduer og Døre. Fundament 0,40 m. 144 m2 a 27,77 kr. 10 Fag a 400 kr er 4.000 kr

b. Stuehus i Nord. 5 Fag, 10 meter Langt, 7,5 meter bredt, 2,8 meter høj, Grundmur, Tegltag og 2 murede gavle. Indretning 2 Stuer, 1 Sovekammer, 1 Spisekammer, 1 Forstue og Køkken. Gipsede Lofter over alt. Bræddegulv i alle. Maled og Tapeseret. Fornødne Vinduer og Døre. ! Skorstensrør af Mursten med 1 meter høj Pibe. Fundament 0,60 meter. 5 Fag a 800 kr er 4.000 kr.

c. Brughus. 5 Fag, 10 meter langt, 5 meter Bredt, 2 meter højt. Indrettet til Vaskehus- og Brændehus, Bræddeloft over 4 Fag, Betongulv, 1 Skorstenrør af Mursten med 1 Meter høj Pibe. Bager Ovn og Murkar. Fornødne Vinduer og Døre. 5 Fag a 200 kr er 1000 kr Fundament ikke forsikret.

Forsikringstegning 1918

Udstykninger:
Matrikel 80b udstykkedes 9/12 1925 og blev bebygget umiddelbart efter af H. Jespersen
Matrikel 80c udstykkedes 2/3 1940 og solgt 18/3 1940
Matrikel 80d og 80e udstykkedes 5/1 1943 og solgt 2/2 1943

Skøde 18/6 1946 fra Hans Jespersen Lund til landmand Hans Johannes Jespersen Lund. Købspris 12.000 kr.

Vennersly 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1946-1977 Hans Johannes Jespersen Lund (1924-1977)

Født 2/3 1924 på Vennersly. Hans forældre var ovenstående Hans Lund og Annia Karoline Kristine. Han døde 2/3 1977 på Ndr. Strandvej 85 i Tejn. Han døde ugift.
Skøde 27/2 1978 fra arvingerne efter Hans Johannes Jespersen Lund til Poul Kofoed Købspris 225.000 kr.

Vennersly 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Vennersly 1958 med det nybyggede hus på Ndr. Strandvej 87 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1978-1983 Poul Kofoed

Den 8/4 1980 skødede Allinge-Gudhjem kommune matrikel nr. 82vr på 470 m2 til Poul Kofoed for en købspris for 1500 kr.

20/6 1983 skøde fra Poul Kofoed til Uffe Poulsen. Købspris 830.000 kr

1983-1998 Uffe Poulsen

Den 7/12 1987 blev den eksproprieret til omlægning af landevej

14/9 1998 skøde fra Uffe Poulsen til Jens Chr. Funch og Tine Hjorth Funch. Købspris 1.175.000 kr

1998-2017 Jens Chr. Funch og Tine Hjorth Funch

2017- Per Drejer og Alf Hamre Isaksen

Foto: JVH, 26/11 2021