Klemensker – 47. slg grund og fortov – Trommeregaard

Trommeregaard i Klemensker – 47. selvejergård grund og fortov

Matrikel 55a

Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 1. række 1 sæt Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol 1. række 2. sæt Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Følgende ejendomme fra før 1914 beskrives:

Smedevang – Sandershøjvej 1 – matrikel 154

Forsvundet hus på Sandershøjvej – gammel kirkeparcel

Skovbo – Kuregårdsvej 3 – matrikel 55d

Tornhøj – Kuregårdsvej 4 – matrikel 55b

Forsvundet dobbelthus på Kuregårdsvej

Kuregårdsvej 1 – matrikel 55f

Fæstebreve på jord uden bebyggelse

Fæstebrev 22/12 1814, læst 3/3 1815, fol 26. Arkivalieronline (sa.dk)

Jørgen Edvard Sonne, Trommeregårds ejer, bortfæster på livstid til Hans Andersen og hustru, en del havrejord på omtrent 8 td. Land og en der liggende eng Storeengen kaldet, beliggende østerst af den mig tilhørende grund, og grænser ved den nord og østre side til den 27. slg. grund og med den sønder side til den 33. (Løkkegård) og 45. selvejergårdes (Karlsgård matr. 53a) grunde. Og mod den vestre side til det imellem min øvrige jord og fæstejord satte markskel, til Hans Andersen, der boede på Østre Gildesbo. Udslettet 18/1 1882 Arkivalieronline (sa.dk) Her oplyses det, at udbygger Hans Andersen døde 5/3 1849. Margrethe Jensdatter Pedersen, gift med Anders Hansen, boende paa Østre Gildesbo, 28. Sl.gr. er død ¼ 1863Attesteret af Sodemann, Klemens Præstegaard 27/12 1881. Hermed attesteret, at Hans Andersens og hustrus livstid er udstået, hvorfor fæstebrevet fra den 47. slg. kan udslettes af pantebogen. Att. Ad. Nielsen.