Lillebo, Kuregårdsvej 1 – matrikel 55f

Lillebo, Kuregårdsvej 1, Klemensker

Parcel af matrikel 55c, som var en parcel af 47. slg. Trommeregård

I Vejviseren 1948 kaldes huset for “Tornehuset”

Der var tinglyst en adgangsvej for Trommeregårds ejer fra gade til skoven.  Den 23/7 1898 blev matrikel 55f målt til 887 m2, heri var adgangsvejen alene sat til 280 m2.

Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol  2. rækker Arkivalieronline (sa.dk)

Kort historie

Den lille ejendom må være bygget af Mosin Chr. Kofoed, der var murer og bror til jordejeren på Trommeregård. Huset er i dag 

Skøde 17/12 1898 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Trommeregårds ejer, Jens Hansen Kofoed, til sin bror Mossin Kristian Kofoed. Salget omfattede matrikel 55f, som samme år var blevet fraskilt matrikel 55a, og skyldsat til ½ album. Købesummen var 175 kr.

 

 1898-1901 Mosin Christian Kofoed og Anna Marie

Mosin Chr. Kofoed blev født 3/11 1874. Mosin var murer.

Anna Marie blev født 2/9 1872 i Aaker. Ann Marie passede telefoncentrale i flg. folketællingen 1911, hvor de boede på matrikel 37gk (længere ude ad Kuregårdsvej.)

Deres børn: Agnes Krestine Karoline Kofoed, f 18/8 1898 på 47. slg. grund, Dagmar Elisabeth Kofoed, f. 19/11 1899 på 47. slg. parcel.

Skøde 9/1 1901 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Mosin Chr. Kofoed til Hans Peter Thorsen for 1.100 kr. inklusiv de på grunden stående bygninger.

 

1901-1907 Hans Peter Thorsen og Christine, f. Hansen

Hans Peter Thorsen blev født i Rø den 11/2 1835 og døde 10/4 1906 på ejendommen

Christine var Hans Peter Thorsens anden kone. Hun blev født i Rø den 8/1 1846

De flyttede fra Østerlars til Klemensker  i 1878.

Skifteudskrift 16/1 1907 pag 394. Arkivalieronline (sa.dk)

Børn af første ægteskab (Karen Kirstine): Hansine Kristine Thorsen i ægteskab med landpostbud Hans Nielsen i Østermarie., Anine Caroline Thorsen i ægteskab med snedker Julius Espersen Lund, Vellensgaards grund i Nyker, Murer Jens Peter Thorsen af Østermarie, Kathrine Kirstine Thorsen i ægteskab med husmand Karl Marcher af Poulskaer, husmand Peter Andreas Thorsen af Klemensker.

Børn af andet ægteskab: Parcellist Anton Mathias Thomsen af Klemensker

Arvingerne overlod boet til enken Christine Thorsen, født Hansen, der var vurderet til 1.100 kr

 

1907-1918 Christine Thorsen, f. Hansen

Christine Thorsen døde på ejendommen 28/1 1917

Skifteudskrift 27/2 1918 Arkivalieronline (sa.dk)

Hun efterlod sig: 1. Hendes uden for ægteskab fødte søn fisker Carl Jensen, Gudhjem, 2. I ægteskab med Hans Peter Thorsen, parcellist Anthon Mathias Thorsen, 48. slg. parcel i Klemensker. De ønskede at skifte privat uden skifterettens mellemkomst.

Carl Jensen og Anthon Mathias Thorsen overtog ejendommen, som var vurderet til 1.200 kr. De solgte til Tornegaards ejer (48.  slg.) , gårdejer Christian Tobiassen Colberg. Købssum for alt inkl. kakkelovn, 1 komfur og 1 murkar var 1.400 kr.

Skøde 21/9 1921, Arkivalieronline (sa.dk)

Fra gårdejer Colberg til husmand Hans Peter Lind for 4.250 kr. Med klausul om, at der i skellet ligger en vej mellem matrikel 55f og Tornegård. Det var en vej, eller i det mindste et hjulspor, der førte til ”Trommeregaards skov” som Trommeregaards ejer skal have fri færdsel på.

 

1921-1936 Hans Peter Lind og Ninna Marie

Hans Peter Lind blev født 3/6 1863

Ninna Marie blev født 9/6 1867 i Klemensker

Han var stenarbejder og i 1930 arbejdede for Klemensker kommune.

Skøde 23/5 1936 fra Hans Peter Lind til Edvard Johannes Hansen for 3.000 kr

 

1936-1946 Edvard Johannes Hansen

Skøde 2/10 1946 fra Edvard Johannes Hansen til arbejdsmand Knud Erland Løff. Købssum 7.800 kr

 

1946-1970(?) Knud Erland Løff (1917-1990) og Edel Gudrun, f. Johansen (1917-1968)

Familien Løff – Gudrun, Hanne, Knud og Finn – fotograferet af Asta Kofoed, Rønne i 1948

-1985 Erik Frederiksen

Skøde 21/5 1985 fra Erik Frederiksen til Mogens Jensen. Købssum 278.000 kr

1985- Mogens Jensen

Kuregårdsvej 1. Luftfoto 1990 tilh. Kgl. Bibliotek

2013-2016- Bent Mürer Højer

Købt på auktion i september 2013 for 63.000 kr

Bent Højer ejer firmaet El-tech Ejendomme, der har c/o adresse i Vejle

Ejendommen har vist ikke været beboet de sidste par årtier!

Kuregårdsvej 1, foto 13. maj 2023 JVH