Tornhøj – Kuregårdsvej 4 – matrikel 55b

Tornhøj, Kuregårdsvej 4, Klemensker

Parcel af Trommeregård, 47. slg.

Jorden udstykket i matr 55b og solgt til selveje i 1862.

Fra 1912 også matrikel 35g – parcel fra Kuregaard 27. slg.

Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen 1 rk 2. sæt Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokollen 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokollen 2. række på matr. 35g Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Tornhøj ligger i et område, hvor de der er en del spredte separate jordlodder, der tilhørte selvejergårdene i området. Ved udskiftningen i 1840ërne, blev reguleret en del, hvorfor det er svært at gennemskue ejerforholdene.

Ejendommen Tornhøj lå på samme jordlod som de to sammenbyggede ejendomme, som forsvandt før 1914. Jeg antager, at de sammenbyggede ejendomme er ældst og at Tornhøj blev bygget omkring 1860 af Trommeregårds ejer Jørgen Schou. I skødet fra 1862 nævnes at sælgeren Schou havde opført huset.

Ejer/beboerliste

Skøde 14/12 1862  Arkivalieronline (sa.dk)

47.slg. ejer, Jørgen Schou, solgte den udstykkede parcel matr. 55b , samt det af Jørgen Schou opførte hus til Hans Mogensen Schruld for 1000 rd. Jordlodden var sat for hartkorn 5 skp 3 fdk.

 

1862-1871 Hans Mogensen Skruld (og Elsebeth Jørgensdatter)

Hans Mogensen Skruld blev sandsynligvis døbt 15/7 1810 i Klemensker og søn af Mons Larsen på 50. slg. grund. Dermed er han bror til Lars Mogensen på Hjortshøj (se denne)Elsebeth Jørgensdatter, f. o 1814 i Klemensker

Hvor familien boede:  I 1835, som indsidder på 27. slg. grund, 1836: 45. slg. udbygger, 1839: 27. slg. Udbygger, 1843 27. slg. udbygger, 1847 27. slg. udbygger

Deres børn: Kirstine Marie Hansen, f. 31/5 1835, Jens Mogensen, f. 22/12 1836, Bodilline Kirstine Hansen, f. 28/1 1839, Ania Marie Hansen, f. 1841, Mogensine Laurensine Hansen, f. 23/2 1843, Petrea Caroline Hansen, f. 31/1 1847.

Han var skrædder i ft 1845, 1850. I 1855 var han fraskilt.  I ft 1870 oplyses, at han boede på 47. slg. parcel, var fraskilt og boede sammen med sin datter Petrea Caroline Hansen, der 23 år og født i Klemensker.

Skøde 8/3 1871  Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Mogensen Skruld sælger hus med løsøre og parcel til sin svigersøn Andreas Peter Bek og datter Mogensine Laurentthea, f. Hansen. Købssum 900 rd samt undentag, som blev sat til en værdi af 600 rd. Udslettet 6/9 1876.

Udentagskontrakt 3/8 1871 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Mogensen Skruld skal have frit ophold og underhold i sin listid i huset. Han skal have ”forsvarlig føde, klæde, kakkelovnsvarme, når han forlangte det, vask, renlighed, pleje og opvartning og ved sin dødelige afgang skal han have en “anstændig og kristelig begravelse med ligtale, klokkeringning og ligvogn”. Udslettet 6/9 1876.

 

1871-1902 Andreas Peter Bech og Mogensine Laurentie, f. Hansen

Mogensine Hansen blev født 23/3 1843 i Klemensker. Hun døde på ejendommen den 8/6 1911

Udskrift af Skifteprotokollen som adkomst 21/5 1902 Arkivalieronline (sa.dk)

Skifteretten havde bevilget enken at sidde i uskiftet bo den 24/5 1898. Andreas Bek og hendes fælles børn var: Annas Christian Bech, f. 17/2 1872, Ania Martine Bech, f. 5/5 1876, Anna Petra Bech, f. 30/10 1882, Marie Andrea Hansine Bech, f. 20/9 1885.

Skøde 10/5 1902 Arkivalieronline (sa.dk)

Mogensine Laurinsine Bek sælger til sin søn Annas Christian Bek for 4000 kr. Parcel og hus indkluderet ”kakkelovn, murkar, stænge og brandredskaber, ejendommens gødning, avl og afgrøde på marken eller i hus, samt ejendommens kreaturbesætning og udbo – 3 af de bedste sække undtaget – såvel som spisekammer og køkken-inventar og af mit indbo sengeklæderne i den seng, som køberen fortiden benytter”

 

1902-1938 Annas Christian Bech

Annas Christian Bech blev født 17/2 1872 på ejendommen af ovenstående forældre. Og hvor han boede til han døde 24/9 1938.

Annas er et sjældent drengenavn – et bibelsk navn beslægtet med Johannes og Ananias, der betyder ”Herren er nådig”.

Han døde ugift.

I flg. Folketællinge 1911 boede Anders sammen med sin mor Mogensine og søskende Annie og Marie.

Skøde 16/1 1913 Arkivalieronline (sa.dk)

Anna Bech købte matrikel 35g af 27. slg. (Kuregaard ved Hans Peter Skovgaard)s den 6/1 1913. Den var opmålt til 5 847/14.000 tønder land. Matriklen var udstykket den 22/5 1912.  

Skøde 17/4 1939 på matrikel 35g og 55b fra skifteretten til Ejnar Kirkegaard. Købssum 10.500 kr.

Tornhøj 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1939-1980 Ejnar Kirkegaard

Ejnar Kirkegaard blev født o. 1909 i Vindum i Jylland. Han kom til Bornholm sammen med en ven for at arbejde på gårde. Blev gift med Anne 1939. Overtig Annas tante onkels ejendom Tornhøj. Deres børn: John Kirkegaard, Inger Lis, der i 2002 boede i Jylland, og Lillian, der boede på Skyttegaard i Pedersker. Anna døde i 1988. Ejner boede de sidste 6 år af sit liv på plejehjemmet Toftegaarden (Nekrolog i B. Tidende 4/11 2002)

Tornhøj 1951 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Tornhøj 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skøde 31/3 1980 fra Ejner Kirkegaard til John Kirkegaard. Købssum 365.000 kr

1980- John Kirkegaard

Tornhøj 1990 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek