Grønvang, Lundehusvej 1 – matrikel 175he

Grønvang, Lundehusvej 1, Klemensker

Matrikel 175he, Lynglod. Parcel nr 1 af matr. 175en (Bækkedal)

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Grønvang på kort 1914

I 1911 og 1921 folketællingen henføres ejendommen til 28. slg. fortov.

I 1923 var matrikel 175he i hartkorn sat for 2 fdk 2 ¾ alb (4 tdland) og 175ir 3 fdk 1 ¼ album

Skøde- og panteprotokol 2 rk matr 175en (Arkivalieronline (rigsarkivet.dk))

Skøde- og panteprotokol 2. rk Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Ældste historie

Huset er bygget i 1896/97 af Olaus Andersson

Skøde 15/12 1888 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Hans Bech solgte parcellerne 2 (matr. 175hd) og 3 (matrikel 175he) af Matrikel 175en til murer Niels Hermansen for 1000 kr. I skødet står, at køberen havde allerede forsyne matrikel 175hd med bygninger (Lynghøj, Sdr. Lyngvej 9)

Matrikelkort for 175he – i brug fra 1908 til 1983

Skøde 4/3 1890 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Murer Niels Hermansen solgte den ubebyggede udmarkslod matrikel 175he for 850 kr til Anders Svensson. Svensson havde overtaget jorden og skulle betale skatterne fraandet halvår af 1889.

Niels Hermansen lovede ved en 10års deklaration at Anders Svendsson kunne grave mergel på matrikel 175en mod en mindre betaling  af 5 øre pr. læs.

Skøde 26/12 1895 læst 2/9 1896 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Husmand Anders Svensson solgte jordstykke 175he til arbejdsmand Olaus Andersson for 1.100 kr

Husejere/beboere

1896-1923 Olaus Andersson

Olaus blev født i Ingelstad i Kristianstads län i Sverige 12/8 1871. Olaus døde på Havely den 4/3 1946

Hanna Grønvall blev født i Løderup i Kristianstads Län 17/5 1868

I 1911 Skovarbejdsmand og husmand

De kom til sognet i 1888. De blev gift 29/11 1893 i Klemensker. Olaus var arbejdsmand i 1893 på 26. slg. fortov i Klemensker og Hanna var tjenestepige på 26. slg. fortov. I 1897 husmandsfolk på 28. slg. fortov, I 1911 var familien bosat på 28. slg. fortov – da var Olaus skovarbejdsmand og husmand. I 1921 bosat på matrikel 175hi (sandsynligvis samme sted som i 1911)

Deres børn: Johannes Sigfred Andersen f. 12/2 1897 på 28. slg. fortov i Klemensker, Henrik Gotfred Andersen f. 3/5 1898 28. slg. fortov i Klemensker, Sofie Elisabet Andersen f. 19/11 1900 28. slg. fortov i Klemensker

I 1923 til 1940 boede de på Sorgenfri, Splitsgårdsvej 45 – matrikel 175gv – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

I 1940 til 1950 boede Olaus og Hanna på Havely, Splitsgårdsvej 29 – matrikel 33y – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

 Skøde 24/3 1923 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Avlsbruger Olaus Andersson solgte matrikel 175he og 175ir samt bygninger, besætning, og udbo, avl og afgrøde for 15.000 kr til avlsbruger Morten Andersen fra Klemensker.

1923-1927 Morten  Andersen  (Mårten Andersson) og Gunhilde Karoline Petrine f. Sørensen

Morten Andersson blev født i Ullstorp i Sverige 19/1 1863

Gunhilde blev født 26/11 1891 i Østermarie. Forældre husmand Sinius Peter Sørensen og Annine Christine Jensen. Gunhilde døde 13/1 1968 begravet i Østermarie

Morten Andersen boede tidligere fra 1888 til 1923 på Solvang – Fejlerevej 8 – Bornholms historie (bornholmerting.dk) og var gift med Johanne Pehrsdotter.

Efter 1927 flyttede de til Olsker.

Gunhild var husholderske hos Mårten Andersen og de fik tre børn sammen inden de giftede sig i Klemens kirke den 19/11 1920.

Deres børn:  (Mogens Andersen er ikke at finde i Klemens kirkebog?), Sigfred Andersen f. 9/4 1921 i Klemensker,  Oscar Valdemar Andersen f. 16/3 1927 i Klemensker, Harry Andreas Andersen f. 172 1929 i Olsker

Morten og Gunhildes børn: Mogens Andersen, f. 2/5 1916, Magda Kristine Andersen, f. 4/11 1917, Karen Marie Andersen, f. 17/9 1919

Skøde 2/6 1927 Skøde fra avlsbruger Morten Andersen til avlsbruger Frimonth Amandius Larsen for 9.000 kr.

1927-1929 Frimodt Amadeus Larsen

 Skøde 23/3 1929 fra Frimodt Larsen til Andreas Peter Anker på ejendommen for 9.000 kr.

1929-1936 Andreas Peter Anker

Skøde 3/10 1936 fra Andreas Peter Anker til Hans Christian Rasmussen for 7.110 kr.

1936-1962 Hans Kristian Rasmussen og Anne Marie f. Jørgensen

 Hans Kristian Rasmussen blev født i Aakirkeby den 24/12 1901. Forældre postbud Markus Peder Rasmussen og Laura Kristine f, Rasmussen. Hans døde på de gamles hjem i Klemensker den 17/6 1973

Anne Marie Jørgensen blev født Fattighuset i Klemensker 18/10 1905. Arbejdsmand og opsynsmand i Fattighuset i Klemensker Jens Magelius Jørgensen og Manne Margrethe f. Espersen. Anne Marie døde 30/10 1964 i Klemensker. Se Fattighuset i Klemensker – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

De blev gift i Aaker 28/10 1929 . I 1930 var han møllersvend på Bjørnemøllen i Klemensker. I 1932 boede familien på 10. vg parcel.

I 1936 var han arbejdsmand.

Deres børn: Hans Anker Rasmussen f. 9/3 1932, Margit Helene Rasmussen f. 3/3 1936  i Storegade 28, Klemens By

Skøde 4/6 1962 fra Hans Chr. Rasmussen til Knud Børge Kofoed for 34.000 kr.

1962-1971 Knud Børge Kofoed

 Skøde 17/12 1971 fra Knud Børge Kofoed til Jørn Kofoed og Verner Mortensen for 31.000 kr.

1971-1973 Jørn Kofoed og Verner Mortensen

Skøde  16/8 1973 fra Jørn Kofoed til Verner Mortensen for 5.000 kr for ½ delen af ejendommen.

1973-1974 Verner Mortensen

Skøde 14/5 1974 til Niels Sylvest for 85.000 kr.

1974-1992 Niels og Jette Sylvest

 Niels Sylvest var grafiker og lærer.

I 1974 udskiftedes taget til rør.

 Bodelingsoverenskomst 23/4 1992 som adkomst for Jette Sylvest – (Jette Eklund)

1992- Jette og Per Sune Eklund