Bakkely, Kuregårdsvej 12 – matrikel 35c

Bakkely, Kuregårdsvej 12, Klemensker

Oprindelig var det en ejendom på matrikel 35a. parcel nr. 2 af Kuregård. Blev udstykket med indenrigsministeriets approbation af 2/6 1872 til matrikel 35c.

Enkelte steder kaldet for “Lille Bakkely” modsat “Store Bakkely” på Dyndegårdsvej 19

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 1. rk 2. sæt Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Skøde og panteprotokol 2. række Arkivalier online (rigsarkivet.dk)

Ældste historie

Bygninger er formentlig opført omkr. 1827 af Hans Larsen og Bathe Frederiksdatter. Hans Larsen var vokset op på naboejendommen Store Bakkely.

Fæstebrevet 4/9 1827 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Anders Nielsen Bech på Kuregård bortlejede et stk havrejord til Hans Larsen og Bathe Cathrine Frederiksdatter i 50 år. Jorden, der omtrent var på 13 tønder land, lå øst for Kuregård og mod vest mod engen ”og i linje mod den vestre arm af Lykkegærdet, saaledes at den følger med den samme Grund” I nord til 28. slg. grund og mod syd til 29. slg. grund. Det bemærkedes, at der er en vej til Lyngen. I øst grænser til den grund, som Anders Larsen (Hans Larsens far!) havde i fæste fra Kuregård.

Årlig afgift var 6 rd samt to dages mandsarbejde på Kuregård. I årlig skat til amtsstuen var på 8 pund smør. I indfæstning blev betalt 15 rd. sølv.

Udslettet 27/2 1878 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk))

1827-1837 Hans Larsen og Birthe Cathrine Frideriksdatter

 Hans Larsen blev døbt 8/3 1801. Forældre: Anders Larsen og Gjertrud Kirstine Poulsdatter på 27. slg. grund.

Bartha (Birte) Kirstine Frederiksdatter i Nylars døbt 19/4 1802. Forældre: Fredrich Andersen Pihls og Karen Nielsdatter, udbyggere på 20.slg. grund

Deres børn: Rebekka Marie Hansen f. 28/7 1830 (Faderen udbygger på 27. slg. grund), Carolina Maria Frost f. 23/3 1833 på 27. slg. grund, Kirstine Margrethe Hansdatter f. 26/7 1842 (faderen 27. slg. udbygger), Christian Hansen f. 11/6 1845 (Faderen 27. slg. Udbygger) døde 18/12 1856

Fæste på jord 22. Januar 1834 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Ejer af Kuregård Anders Nielsen Bech bortfæster den ”husegrund”, som huset stod på og som blev bortfæstet til Anders Larsen den 1/11 1803. Husegrunden bortfæstes nu til Anders Larsens søn Hans Larsen og hans hustru Bartha Kirstine Hansdatter i 60 år til en fæsteafgift på 6 rd sølv hvert år og en skat der svarer til 12 pund smør på den kgl. Amtsstue i Rønne. Jordejeren skulle have fri ret til at benytte vejen over fæstejorden til højlyngen. Fæsteren måtte skære tørv og plødre tørv på grunden.

 Sønnen  Hans Larsen overtog fæstejorden, men ikke huset, som han havde til 1850 til han solgte til sin datterdattermand.  Hans Larsen og hustruen Bartha Kirstine f. Frederiksdatter, som var jordfæsteren men ikke husejer, må have boet i huset. Både i 1830, 1834 og helt frem til 1859.

I 1837 overtage han ejendommen Frydendal – se denne

1837-1842 Jørgen Frederichsen og Karen Kirstine Riis

Jørgen Frederichsen blev født 14/12 1816 i Klemensker. Forældre: gårdmand Frederich Frederichsen og Anna Cathrine Arristdatter på 29. slg. Jørgen døde i Østermarie 25/6 1883.

Karen Kirstine Riis blev født 14/10 1818 i Klemensker. Forældre: udbygger Jørgen Hansen og Anne Malene Jensdatter på 35. slg. gr.. Karen døde i Østermarie 24/3 1873.

Jørgen og Karen blev gift 11/11 1838.

Deres børn:  Ane Kirstine Frederiksen f. 19/12 1839 på 29. slg grund, Caroline Kirstine Frederiksen f. 25/2 1842 på 27. slg. grund, Kirstine Margrethe Frederiksen f. 31/3 1844 på 26. slg. grund, Elsebeth Marie Frederiksen f. 26/3 1846 på 26. slg. gr., Jens Christian Frederiksen f. 15/4 1848 på 45. slg. gr., Jørgine Margrethe Frederiksen f. 21/1 1950 på 45 slg. grund. Frederikke Margrethe f. 1/10 1851 på 45. slg. gr.

Jørgen Frederiksen havde et barn udenfor ægteskabet: Cathrine Jacobine Frederiksen f.  25/7 1835 i Klemensker. Moderen var Margrethe Espersdatter, der tjente på 29. slg.

I 1842 flyttede familien til Jonstrup, Kuregårdsvej 7 – matrikel 34b – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Huset blev forsikret første gang i 1839

Forsikring 20/2 1839 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 27. slg. grund, der ejes af Jørgen Frederichsen.

Huset består af 8 fag, 9 alen bredt, 3 ¾ alen højt på stolperne, egebindingsværk, blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag; deraf 4 fag stuehus med bræddeloft, en skorsten, en bageovn, fornødne vinduer og døre, indrettet til stue, kammer og køkken og takseres a fag 40 rd er 160 rd

De øvrige 4 fag indrettet til ladehus takseredes af fag 25 rd er 100 rd

I alt 260 rd

Imod ildsråde forsvarlig og ej forhen forsikret,- brandhage og husstige manglede, men det blev ejeren pålagt inde 14 dage at anskaffe.

1843-1851 Hans Mogensen Schrull og Elsebeth Jørgensdatter

Hans Mogensen Schrull blev sandsynligvis døbt 15/7 1810 i Klemensker og søn af Mons Larsen på 50. slg. grund. Dermed er han bror til Lars Mogensen på Hjortshøj (se denne)

Elsebeth Jørgensdatter, f. o 1814 i Klemensker

Hvor familien boede:  I 1835, som indsidder på 27. slg. grund, 1836: 45. slg. udbygger, 1839: 27. slg. Udbygger, 1843 27. slg. udbygger, 1847 27. slg. udbygger

Deres børn: Kirstine Marie Hansen, f. 31/5 1835, Jens Mogensen, f. 22/12 1836, Bodilline Kirstine Hansen, f. 28/1 1839, Ania Marie Hansen, f. 1841, Mogensine Laurensine Hansen, f. 23/2 1843, Petrea Caroline Hansen, f. 31/1 1847.

Han var skrædder i ft 1845, 1850. I 1855 var han fraskilt.  I ft 1870 oplyses, at han boede på 47. slg. parcel (Tornhøj) , var fraskilt og boede sammen med sin datter Petrea Caroline Hansen, der 23 år og født i Klemensker.

 

Hans Mogensen og Elsebeth Jørgensdatter var indsiddere  på 27. slg. grund den 27/6 1835 da de fik datteren Kirstine Maria Hansen, Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Senere (1862) finder man Hans Mogensen Schrull på Tornhøj – Kuregårdsvej 4 – matrikel 55b – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Matrikelkort i brug fra 1859 til 1888. Bakkely er markeret på matrikel 35c

1851-1879 Jens Andersen Bech og Karen Kirstine f. Andersdatter

Jens Andersen Bech blev døbt i Klemensker 23/7 1808. Fader: Anders Nielsen Bech på 30. slg. og som i 1817 købte Kuregård. Jens boede på Kuregård indtil hans far solgte den i 1851. Det var på gården han fik tre børn og hvor hans kone var husholderske på Kuregård.

Jens tog livet af sig selv, medens han som enkemand boede på 27. slg. parcel den 23/9 1879 (kilde: kirkebogen Arkivalieronline (rigsarkivet.dk))

Karen Kirstine blev født i Rø 16/6 1815. Forældre var gårdmand Lars Andersen og Margrethe Hansdatter på 3. slg. i Rø. Karen døde 13/4 1878 på 27. slg. parcel 62 år gammel-

Jens og Karen blev gift i Klemensker den 18/2 1843, hvor de begge boede på Kuregård.

Deres børn: Andrine Caroline Bech f. 4/3 1843 i Klemensker, Andreas Peter Bech f. 9/5 1845 i Klemensker, Hans Michael Bech f. 9/3 1850 i Klemensker (senere på Bækkedal, Søndre Lyngvej 21 – matrikel 175en – Bornholms historie (bornholmerting.dk))

Familien var indsiddere på Kuregård både i 1843, 1845 og 1850. Sandsynligvis indtil Jens far Anders Nielsen Bech solgte Kuregård til sandemand Hans Nielsen i 1851

Lejekontrakt  14/1 1855 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk) Sandemand Hans Nielsen, ejer af 27. slg., bortlejer i 50 år omtrent 3½ tønder land jord til Jens Andersen Bek og hustru Karen Kirstine Andersdatter. Jorden grænser mod vest og nord til gårdens forhen bortfæstet jord, i øst til statens udmarksjord og syd til 29. slg. grund. Jorden var tidligere udlejet til afdøde Niels Larsen Prath. I lejeafgift var betalt 200 rigsdaler en gang for alle. I årlig afgift skal betales 5 rdl.

Forsikringsprotokollen efter 1857 Arkivalieronline (sa.dk) Hus på 27. slg. grund Jens A. Bech – 2×4 fag i alt 260 rd. 280 alen til nærmeste nabo. Forsikret første gang den 20/2 1839.

Udslettet 1880 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Jens Andersen Bech fik arvefæsteskøde på 175en i 1867 https://www.bornholmerting.dk/udbyggere-og-husmaend/klemensker-27-slg-kuregaards-grund-fortov-og-lynglodder/baekkedal-soendre-lyngvej-21-matrikel-175en/ som han transporterede videre i 1880 til sin søn Hans Michael Bech – s https://www.bornholmerting.dk/udbyggere-og-husmaend/klemensker-27-slg-kuregaards-grund-fortov-og-lynglodder/baekkedal-soendre-lyngvej-21-matrikel-175en/

Grunden i selvejer 1874

Skøde 5/1 1874  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Kuregårds ejer Hans Anker Nielsen solgte den ny udstykkede grund sat i hartkorn 4 skp ¼ album for 800 rigsdaler til Jens Andersen Bech. Køberen boede og ejede huset på grunden. Grunden havde han haft i fæste eller leje.

Bornholms Avis 26 september 1879

Udlægsskøde 28/1 1880 læst 24/3 1880 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Fra Jens Andersen Bechs arvinger til Carl Christian Mortensen af Nyker sogn

1880-1884 Carl Christian Mortensen og Andrea Caroline, f. Bech

Carl Christian Mortensen blev født i Nyker 14/9 1847. Forældre: gårdmand Morten Mogensen og Else Marie Lund på 8. slg.

Andrea Caroline Bech blev født i Klemensker 4/3 1843. Forældre: Jens Andersen Bech og Karen Andersdatter – se ovenfor.

De blev gift i Klemensker den 30/5 1870

Deres børn Elise Caroline Cathrine Mogensen f. 4/4 1871 8. vg. i Nyker, Jens Peter Mortensen f. 13/7 1873 på 8. vd. i Nyker, Martin Julius Mortensen f. 24/12 1874 8.vg. Nyker, Carl Andreas Mortensen f. 20/11 1878 14. vg. parcel Nyker, Augusta Christine Mortensen f. 4/4 1881 27. slg. parcel Klemensker, Anthon Andrias Mortensen f. 2/10 1883 27. slg. pc. Klemensker

I 1874 skrev præsten ved søns dåb, at Carl var gårdejer af 8. vg. i Nyker (hvilket ikke er verificeret) . Carl var mursætter i ft. 1880 i Nyker

Skøde 16/2 1884  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Skøde fra C. Chr. Mortensen til Niels Peter Mogensen

Carl Christian Mortensen overdrog sin pantefordring på 455 kr og sin personlige gæld på 1700 kr til Østrifternes Kreditforening samt skødet på parcel matrikel 35c og bygninger til Niels Peter Mogensen.

Transport af købekontrakt 16/2 1884 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Ole Andersen havde købekontrakt på matrikel 35c og de derpå stående bygninger dateret ½ 1884  på 3.000 kr. Han overdrog kontrakten til sin svigersøn Niels Peter Mogensen, mod at han ville overtage Østifternes kreditforeningslån på 1700 kr. og en pantegæld på 500 kr til detailhandler M.J. Dam i Rønne.

1884-1895 Niels Peter Mogensen og Karen Marie f. Olsen

Niels Peter Mogensen blev født 20/11 1827 i Klemensker. Forældre 6. vornedgårds beboer Peder Mogensen Pedersen og Margrethe Elisabeth Andersdatter.

Karen Marie Olsen blev født Østermarie 3/5 1829. Forældre: Ole Andersen, udbygger på 10. vg. fortov i Østermarie og Bartha Marie Hansdatter.

De giftede sig i Klemensker den 27/11 1852.

Deres børn: Caroline Margrethe Mogensen f. 1/11 1853 i Klemensker, Niels Peter Mogensen, f. 4/8 1855 på 63. slg. fortov i Klemensker, Christine Marie Mogensen f. i Hasle  15/9 1856, Hans Peter Mogensen f. 13/12 1861 på 33. slg. grund i Klemensker, Andreas Peter Mogensen f. 9/3 1864 33 slg. gr i Klemensker, Otto Peter Mogensen f. 22/9 1866 på 33. slg. grund,  Anna Petrine Wilhelmine Mogensen født i Klemensker 10/10 1870.

I 1855 var Niels Peter Mogensen på 63. slg. fortov i Klemensker. Den 1. juni 1856 flyttede familien til Hasle og han blev daglejer i Hasle. Er tilbage i Klemensker som udbygger den 29/5 1857 og bosætter sig nu på 33. slg. grund.

Skøde 6/4 1895  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Niels Peter Mogensen sælger til snedker Hans Christian Jensen. Salget omfattede jord og bygninger med 2 td hvede, 1 td byg, 1 td blandsæd og 2 td kartofler, 2 køer, 1 kvie, 1 får, 2 svin, 2 høns, hakkelsesmaskine, kornrensemaskine, 2 bliktransportspande, 2 vandspande, 1 born, 1 bænk og 2 stole. Købssum 3.300 kr.

1895-1896 Hans Christian Jensen

Hans Christian var snedker. Muligvis den Hans Christian Jensen (f. 18/10 1867 i Klemensker), der var snedkermester i 1901 og boede hos sine forældre Andreas Jensen og Kristine Margrethe f. Frederiksen på matrikel 42d, 34. slg. parcel

Skøde 18/11 1896  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Snedker Hans Christian Jensen solgte til arbejdsmand Jens Henriksen for 3.500 kr, hvoraf 700 kr var for løsøret.

1896-1924 Jens Henriksen (Jøns Henriksson) og Anine Kristine Karoline Petrea Mortensen

Jens Henriksen blev født i Borrby, Sverige 2/4 1862. Jen døde på 27. slg. parcel den 6/9 1923.

Anine Kristine Karoline Petrea Mortensen blev født i Klemensker 24/2 1866. Forældre: husmand Peter Mortensen og Karoline Ellengine Marie Lind på 30. slg. grund i Klemensker

De blev gift 11/12 1896 hvor han var husejer af 27. slg. parcel og hun var

I 1901 var han ”medhjælper ved agerbrug”

Skifteudskrift 19/2 1924 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

som adgang til Jens Henriksens enke Anine Christine Caroline Petrea Henriksen f. Mortensen. Eneste livsarving var afdødes datter Anna Dorthea Marie Henriksen på 22 år, som meddelte tilladelse til at hendes mor Anine må sidde i uskiftet bo.

skøde 14/1 1924 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Fra  Anine Christine Caroline Petrea Henriksen f. Mortensen til Astrid Emmeline Petersen f. Drejer af R’ø sogn, som hendes særeje i hendes ægtepagt (af 11/3 1909, konst 15/4 s.a. læst 21/4 s.a). Salgssum 9.400 kr

Bakkely på Kuregårdsvej 12 i 1949 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1924-1950 Astrid Emmeline Petersen f. Drejer og Thorvald August Pedersen

Astrid Emmeline Drejer blev født i Klemensker 24/5 1889

Thorvald August Pedersen blev født i Rø 1/8 1884

Deres barn: Knud Elleby Pedersen f. 17/10 1918 21. slg. parcel i Rø

Deres plejebarn: Børge Egil Truelsen f. 28/12 1926 i Nyker

skøde 27/1 1950 Astrid Emiline Pedersen sælger til landmand Svend Aage Pedersen for 11.000 kr

Bakkely på Kuregårdsvej 12 i 1951 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1950-1983 Svend Aage Pedersen

Skøde 4/8 1983 fra Svend Aage Pedersen til Carsten Kofoed. Salgssum 460.000 kr

Bakkely på Kuregårdsvej 12 i 1955 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1983- Carsten Kofod og Ingelise

Entreprenør, der i 1998 også blev ejer af Bjergegård, matrikel 37a.

Skøde 26/2 1987 på matrikel 35q fra Lis Ipsen til Carsten Kofod.

Entreprenørvirksomhed med reparation af arbejdsmaskiner.

I 1989 og efter blev der kørt motorcrosskørsel i grusgraven. I 2002 blev der søgt tilladelse til permanent cross-kørsel i grusgraven.

I 1999 blev grusindvindingstilladelse forlænget for 4,6 ha på matriklerne 35c, 35q og 37a. Årligt må der indvindes 10.000 m3 grus. Grusgraven kaldes ”Bjergegårds Grusgrav”

Luftfoto o 2022 af Bakkely med grusgraven øst for ejendommen