Bækkedal, Søndre Lyngvej 21 – matrikel 175en

Bækkedal, Søndre lyngvej 21, Klemensker

Postadresse; Årsballe, 3700 Rønne

matrikel 175en og 175eo. Omtalt både som 27. og 29. slg. lynglod.

Bækkedal på kort 1914

Skøde- og panteprotokol 2. rk Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

 

Sogneforstanderskabets skøde fra 11/3 1867 til Jens Andersen Bech på udmarkslodden matrikel 175en, som i 1880 blev transporteret til arvingen Hans Michael Bech.

Bækkedal på kort målt i 1887

Ældste historie

Huset på jordlodden er bygget kort efter 1880 efter at Hans Michael Bech blev eneejer af jordlodden matr. 175en. 

Skøde 28/2 1880  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Udlægsskøde fra medarving Andreas Peter Bech til broderen Hans Michael Bech

 

1880-1919 Hans Michael Bech og Petrea Laurentsine Marie f. Pedersen

Hans Michael Bech blev født 9/3 1850 i Klemensker. Forældre Jens Andersen Bech og Karen Kirstine  f. Andersdatter.

Petrea Laurentsine Marie Pedersen blev født 27/9 1860 i Klemensker. Forældre: Lars Peter Dam og Sine Dorthea Jensen på 29. slg. grund. Petrea døde 22/1 1892

Gift i 21/11 1876 i Klemensker – De fik 3 levende og 1 dødt barn

Deres børn: Hans Peter Andreas Bech f. 9/1 1880 på 27. slg. fortov, Margrethe Laurentsine Bech f. 5/11 1882 i Klemensker, Jens Michael Bech f. 21/11 1885 på 29. slg. lynglod i Klemensker

Skøde 8/7 1919  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Hans Michael Bech solgte til landmand Emil Bernhard Pedersen følgende udmarksjorde  matrikel 175en af hartkorn 3 fdk 1 ¼ alb, Matrikel 175eo af hartkorn 2 skp 1 fdk 2 1/4 alb samt matrikel 175ic af hartkorn 1 fdk 2 ½ album. I salget fulgte alle bygninger med grund, mur- og nagelfaste tilbehør herunder besætning, inventar og udbo, avl, gødning og afgrøde for 15.000 kr

 

1919-1984 Emil Bernhard Pedersen og Ida Helene F. Grønvall

Emil Bernhard Pedersen blev født 7/12 1893 i  Strandgade 11, Sandvig. Forældre: Sven Karl Persson, stenhugger og hustru Ingrid Braun – se https://www.bornholmerting.dk/udbyggere-og-husmaend/klemensker-26-slg-grund-og-fortov-oestre-pilegaard/bakkebo-soendre-lyngvej-8-matrikel-175hu/ . Emil døde i Klemensker den 18/10 1983

Ida Helene Grønvall blev født i Klemensker den 6/11 1893. Forældre  arbejdsmand Anders Grønvall og Ingrid f. Hansson på 28 slg. lynglod se Bakkebo, Søndre Lyngvej 8 – matrikel 175hu – Bornholms historie (bornholmerting.dk) Ida døde 9/22 1985 på de gamles hjem i Klemensker.

Emil og Ida blev gift  i 1917

Deres børn: Inge Margith Grønvall Pedersen  f. 29/3 1918, Karl Elmer Grønvall Pedersen  f. 21/9 1920, Ellen Sofie Grønvall Pedersen  f. 12/5 1922, Svend Erik Grønvall Pedersen f. 20/11 1926-

Bækkedal 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

175en – »BÆKKEDAL«, Klemensker, pr. Aarsballe. 27. Sig. Ll. 10,5 ha – Htk. 0-3-3-0 – Ejdsk. 15,000 – Grdsk. 6,100. Overtages 1919 af: Emil Bernhard Pedersen, f. 7. 12. 1893 i Sandvig (S. af Svend Carl P. og Ingrid). G. m. Ida Helene, f. Grønvall, d. 6. 11. 1893 (D. af Anders G. og Ingrid, f. Hansen). Børn: Inge Margith Grønvall, f. 28. 3. 1918. Karl Elmer Gr., f. 21. 9. 1920. Ellen Sofie Gr. f. 13. 5. 1922. Svend Erik Gr. f. 20. 11. 1925. Helge Olaf, f. 26. 7. 1931. Allan Jørgen og Kurt Erling, f. 15.11. 1933. [ingen billede i Sladrebogen]

Bækkedal 1951 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skifteretsattest 20/8 1984 som adkomst for Ida Helene Pedersen

Skøde 20/8 1984 til Peter Christoffersen for 405.000 kr.

Bækkedal 1968 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1984-2008 Peter og Susanne Christoffersen

Bækkedal 1990 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

2008-Martin Kofoed og Helle Lis Hansen

-2024- Martin Thunberg Kofoed

(Kilde: tinglysning.dk)