Klemensker 21. slg. grund og fortov – Lille Krashave

Lille Krashavegård, Krashavevej, Klemensker

21. selvejergård, matr. 29a (29g)

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]


Følgende ejendomme beskrives:

Skyldvang – Dammegårdsvej 18 – matrikel 29b
Fredly – Dammegårdsvej 16 . matrikel 135 mfl.
Hjortsminde – Dammegårdsvej 20 – matrikel 134

Bakkegård – Dammegårdsvej 14 – matrikel 136 eller rettere Bakkegårds forgænger, som forsvandt ca. 1946

Lille Krashaves husmand – Ejendom der lå mellem Bakkegård og Lille Krashavegård. Det forsvandt omkring 1930.

De tidligste udbyggere, som ikke kan stedfæstes.

Østervang – Bollerisvej 3 – matrikel 78e og 29c – Skal findes under 1. vornedgårds parcel, se her

Der har været to ejendomme før 1786. De lå ud mod udmarksgærdet, som er markerede på kortet.

Lille Krashavegård 1951 luftfoto – Tilh Kgl. Bibliotek

Matrikelkort i brug 1860-1892. Ejendommene på matrikel nr. 134, 135 og 136 tegnet o. 1786.