Klemensker – 9. vornedgårds grund – Ågård

Aagaard i Klemensker – 9. vornedgårds grund

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Oversigtskort på kort fra 2001

Se  Ågård i Skøde- og panteprotokollen 1. række Arkivalieronline (sa.dk) og  Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol 1 rk 2 sæt Arkivalieronline (sa.dk)

 

Følgende ejendomme er beskrevet:

Rømersminde – Splitsgaardsvej 7 – matrikel 86d (86l,86k,86h) – i 1700-tallet 2 huse i samme område

Dyrstenshøj – Aarsballevej 1 – matrikel 86c

Fredsminde – Aagaardsvej 26 – matrikel 86b

 

Bemærk at ejendommen på Kongens Mark, Matrikel 155, findes nogle gange under Ågård. Jeg har beskrevet den under Tornegård – se: 48. slg. fortov -forsvunden ejendom

De tre ejendomme på Ågårds grund på kort fra 1887

Bondedagbog

Se Aagaards ejer – Morten Pedersen – skrev dagbog i perioden 1782-1799. Her gives flere oplysninger om Rømersminde, samt om de omkringliggende ejendomme. Dagbogsoptegnelserne findes gengivet i Bornholms Samlinger 3 række bind 5: Download den her:  Scanned Document (bornholmske-samlinger.dk)

 

Matrikelprotokollen før udskiftningen (1827): En hovedlod omkring gården snden for kirken. Ved Nyker sogneskel og en englod nordøstlig for kirken og norden for Æggebjerg,  Under det for denne gaard anmeldte hartkorn hører tillige jordene hernæst anførte under matrikel 86B. I vestlige af hovedlodden er anmeldt at ligge 1 tønde sædejord og 1 tønde kløvgang indkøbt af kongens udmark og ifølge  forordningen af 15. april 1818 ansat til 3 fdk hartkorn, hvilke jordareal kan særskilt påvises på marken,

Matrikelkort brugt i perioden 1859-1888

Ågårds ejer, Wevst Mogensen Schou, udstykkede jordene til alle tre ejendomme den 21/7 1857. Det drejede sig om  parcel nummer 2 (matr. 86b), nummer 3 (matrikel 86) og parcel nummer 4 (matrikel 86d).