Dyrstenshøj – Aarsballevej 1 – matrikel 86c

Dyrstenshøj, Aarsballevej 1, Klemensker

Parcel nr. 3 af 9. vg. Aagaard, matrikel 86c

Hartkorn 1 td 1 skp 2 fdk 2 ¼ album Areal 30.102 m2

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Matrikel 86c –

Skøde- og panteprotokol 1. række 2. sæt Arkivalieronline (sa.dk)

se Skøde- og panteprotokollen 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Matrikel 87g – parcel fra 10. vg.

Morten Pedersen købte matr. 87g  den 16/4 1862. 

Skøde- og panteprotokollen 1. rk 2. sæt Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokollen 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Huset er fra 1857, samme år som jorden blev udparcelleret ligesom til de to andre husmandsstedet (Fredsminde og Rømersminde) Huset blev opført af den tidligere ejer af Aagaard, Morten Pedersen. Han solgte gården og dermed også huset til Wevst Mogensen Skov, som derefter skødede jorden matrikel 86c og huset til Morten Pedersen i 1857.

Her boede dyrlæger fra 1878 til 1901

Ejerliste

Skøde 20/7 1857 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Wevst Mogensen Skov til husejer Morten Pedersen af Hasle og hustru Pauline Kirstine Pedersen (Fejl Poulsen) sælges parcel nr 3 af ejendommen, som er udskilt til matrikel 86c, samt de på grunden værende bygninger for 3.000 rd

 

1857-1878 Morten Pedersen og 1. Anne Magrethe Kjøller (1801-1848), 2. Pouline Kirstine Poulsen

Morten Pedersen blev født 6/3 1806 i Østerlars. Forældre: Peder Mogensen Rasch og Ane Kristine Jensdatter, 6. vg. Slettegaard. Han døde 7/2 1888

Pouline Kirstine Poulsen blev født 7/4 1827 i Klemensker. Hun døde 6/5 1893 i Rønne

Adkomst til bygningerne 17/11 1863, læst 9.Januar 1878, pag 453 Arkivalieronline (sa.dk)

Morten og Poulines børn: Juliane Marie Pedersen, f. o 1849, Peder Esper Pedersen f. o 1851, Rabekka Christine Pedersen, f. o 1859. Plejesøn Hans Jørgen Johansen, f. o 1857 i Østerlars, forsørges af fattigvæsenet.

Morten Pedersen ejede Aagaard (1837-1857). Efter at have solgt gården til Wevst Mogensen Skovflyttede familien til Hasle, men allerede den 8/11 1857 var de tilbage i Klemensker ifølge præstens tilgangsliste – sikkert til deres nyopførte hus Dyrstenshøj.

Brandforsikring

Forsikring 20/8 1857 Arkivalieronline (sa.dk)

Forsikring efter ønske fra Morten Pedersen af de af ham opførte bygninger på 9. vornedegaards parcel, der endnu ikke var fuldførte.

a. Stuelængen eller vestre længe, 6 fag, 20 alen lang, 13 alen dyb, 4 alen høj, de udvendige murer grundmur af 1 stens tykkelse, raastens skillerum, fyrre overtømmer, straatag, indrettet til 6 værelser, køkken og forstue, men uden vinduer, døre og gavl, loft i 4 fag, taxeres a fag 100 rd er 600 rd.

b. Østre længe, 8 fag, 26½ alen, 11 alen dyb, 4½ alen høj, fyrrebindingsværk, murstensvægge forsaavidt opførte, straatag, men uden gavle og skillerum, takseredes a fag 40 rd er 320 rd

 Ialt 920 rd.

Bygning a ligger 20 alen fra litr. B og begge bygninger ligger langt over 300 alen fra nogen anden bygning.

 

Købekontrakt 16/10 1877 Skøde 31/12 1877Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Morten Pedersen til dyrlæge Hans Peter Jørgensen sælges matrikel 87g og 86c, samt bygninger og tilbehør for 18.000 kr.

 

1878-1886 Hans Peter Jørgensen og Jenny Vilhelmine Henriette, født Ipsen

Hans Peter Jørgensen blev født i København o. 1855. Han var uddannet dyrlæge

Jenny Vilhelmine Ipsen blev født i Rønne 7/5 1856. Forældre: Smedemester Hans Ipsen og Marthe Martine Vilhelmine Rasmussen

Deres barn: Axel Knud Jørgensen, f. 1879 i Klemensker

Skøde 14/12 1886  Arkivalieronline (sa.dk)

Dyrlæge H.P. Pedersen solgte dyrlæge Hans Ulrich Sodemann ejendommen (hus, matr. 86c og 87g) for 15.000 kr

 

1886-1893 Hans Ulrich Sodemann

Dyrlæge Sodemann blev født 28/4 1863 Skt. Johannes sogn, Sokkelund herred, Københavns Amti København

Sodeman blev dyrlæge i en alder 22-23 år i Klemensker. Blev gift 18/8 1893 i Nykøbing Falster med Henriette Ravnkilde.. Senere blev han dyrlæge på Fejø.. Han døde 18/7 1919.

 

Skøde 9/11 1893, Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Dyrlæge Sodemann til dyrlæge Lars Pedersen Dam sælges bygninger og matriklerne 86c og 87g for 19.000 kr, heraf 4.000 kr af løsøre.

Dyrlæge Lars Dam lånte 10.000 kr af Bornholms Spare og lånekassse, 3000 kr af frøken Constance Kofoed af Rønne og 250 kr af provst Sodemann af Klemensker. Det sidste lån med pant i løsøre(Chacelon, spisebord, 6 stoleOttoman, puf, bogreol, sybordfyrrebord, sengeklæder mm Arkivalieronline (sa.dk)

 

1893-1901 Lars Pedersen Dam og Laura Louise Marie, f. Grønbech

Dyrlæge Lars Pedersen Dam blev født 20/5 1863 i Lyngs sogn i Tisted Amt

Laura Grønbech blev født 1/6 1854 i Rønne

Deres børn: Herman Christian Peter Dam, f. 8/5 1890 i Torslev sogn i Hjørring amt. Poul Egede Valdemar Dam, f. 17/12 1892 i Klemensker. Knud Aage Dam, f. 15/12 1895 i Klemensker

Skøde 4/1 1901 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra dyrlæge Lars Pedersen Dam til ungkarl Thorvald Antoni Sode for 15.000 kr

 

1901-1904 Thorvald Antoni Sode

Thorvald Sode blev født 17/5 1867 i Nyker. Ugift i 1901. Han døde på Vinbjerggården i  Allinge 15/5 1945 begravet i Rønne.

Emilie Lyster var husbestyrerinde hos ham i 1901. Hun blev født 7/4 1879 i Hasle

Skøde 8/1 1904. læst 20/1 1904, pag 420 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Thorvald Sode til Hans Jørgen Nielsen fra Østerlars på matr. 86c og 87g. Købssum 15.000 kr

 

1904-1931 Hans Jørgen Nielsen og Hedvig Christensen

Hans Nielsen blev født 25/5 1871 i Klemensker. Forældre: gårdejer 37. slg. Jens Jørgen Nielsen og Kirstine Hansen. Hans Nielsen var kirkeværge i 20 år. Da han døde bar hans tre sønner og tre svigersønner kisten fra hjemmet til kirken.(Born. Tid. 5/2 1951)

Hedvig blev født 17/3 1883 i Østerlars. Forældre: parcellist og arbejdsmand Ludvig Otto Christensen Marthea Kristine Møller.

Deres børn: Jens Anker Nielsen, f. 2/3 1905 i Klemensker, Ellen Margrethe Nielsen, f. 25/2 1910 i Klemensker

I 1911 boede en ”slægtning”; Thora Christensen, født 27/1 18887 født i Østerlars

Skøde 19/11 1931 fra Hans Jørgen Nielsen til Jens Anker Nielsen. Købssum 17.500 kr

Deres børn: Jens Anker Nielsen, f. 2/3 1905 på Dyrstenhøj, Ellem Margrethe Nielsen, f. 25/2 1910 på Dyrstedshøj.

I 1911 boede en slægtning: Thora Christensen, f. 27/11 1887 i Østerlars, hos dem.

Østifternes Brandforsikring

Fra 1920 var ejendommen forsikret i Østifternes Brandforsikring. I 1926 findes nedenstående beskrivelse af ejendommen

Grundrids i forsikringspolice 1926

a. Stuehus. 8 fag, længde 17,3 m dybde 8,3 m, højde 3,3 m , grundmur og stråtag. Vinkeltag,murene er 1 stens grundmr udvendig berappet og kalket, indeholdende en lille kælder, 2 stuer, 2 sovekamre, en forstue, køkken og spisekammer. 147+47 cm skorsten, en veranda mod øst af brædder. Bræddeloft og gulv for det hele, pappede lofter i værelserne, overalt fyldningsdøre og fodlister, lofter og alt træværk malet. Væggene dels malet og tapeseret.  144 m2 a 96 kr er 13.824 kr afrundet til 13.800 kr + elinstallation 500 kr.

b. Heste- og kostald. 10 fag, længde 20,1 m, dybde 7 m, højde 2,5 m. bindingsværk og murstens ydermuer, paptag. Vinkeltag, bindingsværk og murstensvægge, berappede og hvidtede, indeholder hestestald med plads til 2 heste, brostensgulv, spiltov og krybber af træ. Kostald til 10 bundne kreaturer, og en del kalvehuse, Jernbidsler. Skillerum af træ, betongulv og krybber, bræddeloft over det hele.140 m2 a 45 kr er 6.300 kr+ elinstallation til 500 kr

c. Vognport m.m. 5 fag, længde 9,5 m, bredde 5 m, højde 2,9 m, bindingsværk og murstens ydermure, paptag. Vinkeltag, indeholder hugge-, hønse- og vaskerhus og vognport, hvor der er mursten og betongulv. En kvist mod syd, hvor der er et værelse på loftet. Bræddeloft for det hele, en 244+24 cm skorsten. 47 m2 a 64 kr er 3100 kr + elinstallation 100 kr

d. Træbygning i øst til litra b. 5 fag, længde 10,2 m, bredde 7 m, højde 3,2 m, bindingsværk og murstens ydervægge. Vinkeltag, bindingsværk og murstensvægge, anvendes til kornlade. 70 m2 a 30 kr er 2100 kr + elinstallation 100 kr.

e. Svinestald. 8 fag, længde 17,6 m, bredde 5,6 m. højde 3 m. Grundmurede ydervægge og paptag. Vinkeltag, ste og grundmuret og tremmer af brædder i den ene side, Bindingsværk og mursten i en side. Indeholdende 5 svinehuse, Skillerum af brædder og støtter, beton- og murstensgulv. Glaserede trug. Bræddeloft. 98 m2 a 30 kr er 2940 kr, afrundet til 2900 kr+ elinstallation 100 kr

f. Maskin- og brændehus, længde 5,6 m, bredde 8 m, højde 2 m, brædder. ydervægge og paptag. Halvtagsbygning opført af bindingsværk og . 40 m2 a 10 kr er 400 kr + elinstallation 100 kr

g. Halvtagsbygning til litra d, af brædder. Materialhus 100 kr

Forsikringssum i alt 30.000 kr

Se alle forsikringspolicer fra 1920 til 1949 her: Dyrstenhøj forsikring 1920-1949

Dyrstenshøj 1946 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1931-1984 Jens Anker Nielsen og Petra Kofoed

Jens Anker blev født 2/3 1905 på Dyrstenhøj. Forældre Hans Jørgen Nielsen og Hedvig. Jens Anker Nielsen døde 12/5  1986 i Rosengade 2 i Klemensker

Petra Kofoed blev født 14/5 1910 og døde 19. marts 1984 på plejehjemmet 73 år gammel.

Dyrstenshøj 1949 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

86c – ”DYRSTENSHØJ”. 9.Vdg. Pc. 10,l ha. Htk. 1-7-2-2),4 – Ejdsk. 22,200 – Grdsk. 9,500. 1 Td. Ld. er Skov og 1 Td. Ld. Eng.Overtoges 1931 af: Jens Anker Nielsen, f. 2. 3. 1905 paa Ejendommen (S. af Hans Jørgen N. og Hedvig, f. Christensen). G. m. Petra, f. Kofoed, d. 14. 5. 1910 paa Tyndekullegd. (D. af Hans Anthonius K. og Janusine Petrea, f. Olsen). Børn: Svend Kofoed, f. 19. 4. 1933. Henry Kofoed, f. 29. 5. 1935. Rigmor Kofoed, f. 6. 2. 1937. Verner Kofoed, f. 28. 7. 1945.

Dyrstenshøj 1951 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Dyrstenshøj 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Dyrstenshøj 1968 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skøde 11/10 1984 til Jeanette Sørensen. Købssum 430.000 kr

 

1984 Jeanette Susanne M. Sørensen

Dyrstenshøj 1990 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Dyrstenshøj 29/5 2023 – foto JVH