Frydendal, Kuregårdsvej 16 – matrikel 143

Frydendal, Kuregårdsvej 16, Klemensker

Matrikel 143 (før udskiftningen matr. 149). Kongens (Statens) udmarksjord

Matrikel 143 blev den 26/2 1867 delt i to parceller 143a og 143b. Fra1868 er ejendommen på matrikel 143b koblet sammen med matrikel 175gm. Senere tilkøbt matrikel 35f – arvefæstelod under Kuregård

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 1. række 2. sæt Arkivalier online (rigsarkivet.dk)

Skøde- og panteprotokollen for 143b og 175gm for 1868 til 1881 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Skøde- og panteprotokollen for 143b og 175gm efter 1881 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Ældste historie

Første gang omtalt i Udmarks jordebogen fra 1744:

“Jordebog over indtaget fæstejord i perioden 1729 til 1738” skrevet o. 1744 (Bornholms Amtsarkiv på Rigsarkivet)

I en ældre fæsteprotokol fra 1729 er det ejeren af Kuregård, der er fæster at kongens udmarksjord. Han har sandsynligvis ladet sin udbygger avle jorden. Det er sandsynligvis Lars Larsen, der havde fæstejorden og opsat et hus på grunden. Først da Lars Larsen uretmæssigt havde tilegnet sig ny jord fra kongens udmark blev han registreret i amtsskriverens fæsteprotokol. Lars Larsen er den ældste udbygger, der kendes og kan stedfæstes.

Frydendal på det ældste matrikelkort, der har været i brug fra 1828 til 1859

Beboere og jordfæstere

(1723?)-1741 Lars Larsen og Elsebeth Pedersdatter

Lars Larsen døde i 1741 og i skiftet Arkivalieronline (rigsarkivet.dk) fremgår, at huset bestod af 7 stolperum med stue-, steer- og ladehus som var ret brøstfældig og sat i alt til  8 dalers værdi. Amtsforvalter Schrøder fordrede en mulkt for ulovlig indtagelse af udmarksjord på 2 mark. Der var forskellige gældsposter og omkostninger for 12 daler 2 mark og 8 skilling. Udgifter og indtægter balancerede, hvorfor huset kunne overdrages til enken.

Lars Larsen og Elsebeths børn: Karen Larsdatter f. o. 1723 og Morten Larsen f. o. 1727

1741-1744 Lars Larsens enke Elsebeth Pedersdatter

Elsebeth giftede sig med Hendrich Sørensen, som derefter fik fæstebrev

Originalt fæstebrev til Hendrich Sørensen fra den 8. februar 1744. (Bornholms Amtsarkiv, Rigsarkivet)

Kgl. Fæstebrev 8/2 1744
På 4 td sædsjord og 4 skæpper kløvgang af kongens udmark, som var indtaget i 1729 blev givet til Henderich Sørrensen, som havde giftet sig med Lars Larsens enke. Afgiften var 1 tønde havre og 1 lispund smør hvert år. Indfæstningspengene var sat til 2 mark 7 skilling.

1744-1759 Hendrich Sørensen og Elsebeth Pedersdatter

Hendrich Sørensen døde efteråret 1758 og der blev afholdt skifte den 2/11 1758 se Arkivalieronline (rigsarkivet.dk). Den samlede værdi af dødsboet blev opgjort til 37 daler og gælden 29 daler 3 mark. Husets værdi var 10 daler. Enken og børnenes arvedele blev stående i huset.

Hendrichs børn: Michael Hendrichsen f. o. 1730, Barbara Hendrichsdatter f. o. 1733, Maren Hendrichsdatter f. o. 1735, Margrethe Hendrichsdatter f. o. 1737 og Niels Hendrichsen f. o. 1738 (I flg skiftet boede den ældste søn på 6. vg. gr. i Nyker og de tre ældste døtre i København.

1759-1797 Morten Pedersen og Kirsten Andersdatter

Morten Pedersen blev født o. 1729  Han døde hos sønnen Peder Mortensen på 27. slg. fortov den 16/5 1811 82 år gammel

Kirsten Andersdatter blev begravet 18/5 1812 62 år gammel. Hun døde også på 27. slg. fortov

Bornholms Amtsstue fæsteprotokoller 1797-1807

Side 74: Kgl. M. fæstebrev  2/3 1799 til den 27. slg. udbygger Peder Mortensen på 2 td 4 skp sædsjord og 2 td  2 skp kløvgang, som faderen Morten Pedersen tidligere havde haft og nu havde afgivet. Afgift efter jordebogen 28/12 1743 og rente kammerkollegiets ordre af 9/4 1774 havde fastsat i årlig afgift på 1 td 7 skp havre og 4 pund og 2 fpund smør om året. I indfæstning var betalt 5 rd 56 skilling

1799-1809 Peder Mortensen (jun.)

Peder Mortensen blev født o. 1773

I folketællingen 1801 var Peder Mortensen ungkarl, husmand med jord og smed. Hans far, Morten Pedersen, 79 år, og mor, Kirstine Andersdatter, 58 år, konens mormor Birgitta Anders Andersen, 85 år, samt hans søster, Margrethe Mortensdatter, 27 år.

Bornholms Amtstue fæsteprotokoller 1807-1822 Side 89:

Kgl. M. fæstebrev  1/3 1809 til den 27. slg. udbygger Margrethe Mortensdatter på 2 td 4 skp sædsjord 2 td 4 skp og 2 td  2 skp kløvgang, som  heddes broder Peder Mortensen tidligere havde haft og nu havde afgivet. Afgift efter jordebogen 28/12 1743 og rente kammerkollegiets ordre af 9/4 1774 havde fastsat i årlig afgift på 1 td 7 skp havre og 4 ½ pund smør om året. I indfæstning var betalt 5 rd 56 skilling

1809-1811 Margrethe Mortensdatter

Margrethe Mortensdatter giftede sig i 1810 med enkemanden Jacob Jacobsen Klinge på matrikel 144. I 1810 købte han 6. vg. Skarpesgadegård i Klemensker for derefter at købe Kuregård den 13/2 1817, som han straks solgte videre til Anders Nielsen Bech.

Bornholms Amtstues fæsteprotokoller 1807-1822 Side 165:

Kgl. M. fæstebrev  7/7 1811 til den 27. slg. udbygger Peder Mortensen på 2 td 4 skp sædsjord og 2 td  2 skp kløvgang, som Margrethe Mortensdatter tidligere havde haft og nu havde afgivet. Afgift efter jordebogen 28/12 1743 og rente kammerkollegiets ordre af 9/4 1774 havde fastsat i årlig afgift på 1 td 7 skp havre og 4 ½ pund smør om året. I indfæstning var betalt 5 rd 56 skilling

 

1811-1814 Peder Mortensen

Bornholms Amtstues fæsteprotokoller 1807-1822 Side 316:

Side 316: Kgl. M. fæstebrev  11/1 1814 til den 27. slg. udbygger Christen Pedersen på 2 td 4 skp sædsjord og 2 td  2 skp kløvgang, som faderen Peder Mortensen tidligere havde haft og nu havde afgivet. Afgift efter jordebogen 28/12 1743 og rente kammerkollegiets ordre af 9/4 1774 havde fastsat i årlig afgift på 1 td 7 skp havre og 4 ½ pund smør om året. I indfæstning var betalt 5 rd 56 skilling sølvværdi eller 10 rbd 45 sk i navneværdi.

1814-1823 Christen Pedersen

Bornholms Amtstue fæsteprotokoller 1822-1837

Side 19: Kgl. M. fæstebrev  26/3 1823 til den 27. slg. udbygger Peder Mognsen 2 td 4 skp sædsjord og 2 td  2 skp kløvgang, som er ansat i hartkorn til 1 skp 2 fdk, som Christen Pedersen tidligere havde haft, som havde afgivet efter bevis af 7/3 1823. Han måtte beholde jorden i sin livstid til afgift som er fastlagt i jordebogen 28/12 1743 og rentemester ordre 9/4 1774 for 1 td 7 skp havre og 4½ pund smør om året.  Indfæstning 5 rd 56 skilling sølv værdi eller 6 rd 94 sk. navneværdi

1820-1824 (1826) Peder Mogensen og Elsebeth Marie Hansdatter (Lund)

Peder Mogensen blev født o 1790 i Rø. Fader: Mogens Pedersen i Rø. Peder Mogensen døde 23/2 1856 som undentagsmand på 29. slg. grund hos sin søn.65 år gl.

Elsebeth Hansdatter Lund blev døbt 4/10 1795 i Hasle. Fader: Hans Hansen Lund. Elsebeth døde på ejendommen den 26/5 1848 – 60 år gl.

Deres børn: Karen Elisabeth Pedersdatter f. 6/3 1824 på 27. slg. fortov, Hans Petersen f. 6/12 1826 på 28. slg. grund (senere bruger han navnet Hans Peter Lund).

Familien flyttede derefter til Forsvundet hus syd for Kuregårdsvej 9 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Matrikelprotokollen o 1827 (matr. 149)

Ejer: Kongen. Bruger: Hans Morten Christensen

En bebygget samlet Lod østen for Gaarden 36A, østlig i Sognet ved Højlyngen. Jordene er af Kongens Udmark og ifølge Forordningen af 15 April 1818 ansat til 1 skp 2 fdk hartkorn. Areal 10 2/3 tønder land

Bornholms Amtstue fæsteprotokoller 1822-1837 Side 79:

Kgl. M. fæstebrev  7/1 1826 til den 27. slg. udbygger Hans Mortensen 2 td 4 skp sædsjord og 2 td  2 skp kløvgang  ansat i hartkorn til 1 skp 2 fdk, som Peder Mognsen tidligere havde haft, som havde afgivet efter bevis af 24/1 1824. Han måtte beholde jorden i sin livstid til afgift som er fastlagt i jordebogen 28/12 1743 og rentemester ordre 9/4 1774 for 1 td 7 skp havre og 4½ pund smør om året. Indfæstning 5 rd 56 skilling sølv værdi eller 5 rd 72½ sk. Navneværdi

(1824)-1833 Hans Mortensen og Dorthe Kirstine Madsdatter

Hans Mortensen blev født o 1777 hjulmager,

Kirstine Madsdatter blev født o 1774

Deres børn: Morten Hansen skrædder, døbt 18/9 1808 f. på 69. slg. grund, Margrethe Anna Dorthea Hansdatter, f. 26/10 1816 på 56. slg. grund, Karen Helene Hansdatter f. 15/6 1819 på 58. slg. grund.

Kirkebog.dk: Hans Mortensen og Dorte Kir. Madsdatter blev gift 27/12 1806

I skatteligningen er Hans Mortensen registreret fra 1826 til 1831.

Bornholms Amtstue fæsteprotokoller 1822-1837 Side 362:

Kgl. M. fæstebrev  10/10 1833 til den 27. slg. udbygger Ole Andersen 2 td 4 skp sædsjord 2 td 4 skp og 2 td  2 skp kløvgang  ansat i hartkorn til 1 skp 2 fdk, som Hans Mortensen tidligere havde haft, som havde afgivet efter bevis af 20/3 1833. Han måtte beholde jorden i sin livstid til afgift som er fastlagt i jordebogen 28/12 1743 og rentemester ordre 9/4 1774 for 1 td 7 skp havre og 4½ pund smør om året. Indfæstning 5 rd 56 skilling sølv værdi eller 5 rd 72½ sk. Sedler og tegn.

(1831)1833-1838 Ole Andersen og Berthe Maria Hansdatter

Ole Andersen blev døbt 9/3 1808 i Klemensker. Forældre. Kuregårds ejer indtil 1815 Anders Jensen og Karen Andersdatter. Ole Andersen døde hos datteren Kirstine Marie Olsen 27/3 1892 på 32. slg. lynglod, Studeby i Østerlars.

Birthe Maria Hansdatter blev født i Aaker o. 1806. Birthe døde 1891 ligeledes hos datteren i Østerlars.

Ole Andersen og Birthe Marie Hansdatter kom fra Østermarie den 23/3 1831

Deres børn: Karen Marie Olsdatter f. 3/5 1829 i Østermarie, Anders Hansen Olsen f. 3/10 1831 (Faderen var 27. slg. udbygger), Dorthea Maria Olsen f. 3/10 1833 på 27. slg. fortov i Klemensker, Jens Hansen Olsen f. 18/2 1835 (27. slg. udbygger), Birgitte Marie Olsen f. 14/6  1839 på 69. slg. grund, Christine Marie Olsen f. 28/11 1840 på 69. slg. grund, Oline Marie Olsen f. 5/9 1844 på 69. slg.grund i Klemensker, Peder Andreas Olsen f. 7/6 1846 på 69. slg. grund (emigrerede til Amerika), Hans Nielsen Olsen f. 24/4 1848 på 69. slg. gr., Juliane Cathrine Olsen f. 6/7 1854 på 69. slg. grund.

Bornholms Amtsstue fæsteprotokoller 1837-1846 Side 20:

Kgl. Fæstebrev 14/4 1838 til 27. slg. udbygger Hans Larsen på 2 td 4 skp sædesjord og 2 td 2 skp kløvgang, ansat for hartkort 1 skp 2 fdkr, som Ole Andersen sidst havde i fæste, men ved bevis den 13/2 1838 havde overdraget til fæsteren. Afgiften svarer til udmarksjordebogen af 28/12 1743 og rentekammerordre af 9/4 1774 således: 1 td 7 skp havre og 4½ pund smør. Indfæstningen var 5 rd 56 sk.

(1837-)1859 Hans Larsen og Birthe Cathrine Frideriksdatter

 Hans Larsen blev døbt 8/3 1801. Forældre: Anders Larsen og Gjertrud Kirstine Poulsdatter på 27. slg. grund.

Bartha (Birte) Kirstine Frederiksdatter i Nylars døbt 19/4 1802. Forældre: Fredrich Andersen Pihls og Karen Nielsdatter, udbyggere på 20.slg. grund

Deres børn: Rebekka Marie Hansen f. 28/7 1830 (Faderen udbygger på 27. slg. grund), Carolina Maria Frost f. 23/3 1833 på 27. slg. grund, Kirstine Margrethe Hansdatter f. 26/7 1842 (faderen 27. slg. udbygger), Christian Hansen f. 11/6 1845 (Faderen 27. slg. Udbygger) døde 18/12 1856

Indtil 1837 havde Hans Larsen ejendommen Bakkely på Kuregårdsvej 12

Brandforsikring 23/12 1842 Arkivalieronline (sa.dk)

Hus på 27. slg. fortov, ejet af Hans Larsen.

A, Huset bestod af 11 fag, 8½ alen bred, 4 alen høj på stolperne, opført af blandings over- og undertømmer, klinede vægge og stråtag, bræddeloft i 6 fag, bræddegulv i 2 fag, 7 fag vinduer, 7 døre, 2 bræddegavle, 1 skorsten og 1 bageovn, indrettet til beboelse, køkken, lo og lade.

6 fag stuehus a 40 rd er 240 rd. og 5 fag ladehus a 24 rd er 120 rd. I alt 360 rd

Bygningerne skønnes forsvarlig imod ildsråde og er ej forhen forsikret. Brandredskaberne forefandtes.

Tingsvidne på adkomst til huset 5/7 1865 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk) Som bevis for at Hans Larsen kunne sælge huset i 1859 blev der optaget et tingsvidne. Vidnerne var sandemand Hans Nielsen og husmand Hans Jensen Holgersen, der begge forklarede at Hans Larsen havde opført på fæstegrunden en bygning bestående af 6 fag stuehus og 6 fags ladehus

Forsikringsprotokol efter 1858 Arkivalieronline (sa.dk)

Hus på 27. slg. fortov, Hans Larsen/Jørgen Peter Koefoed/Anders Jensen, første gang forsikret 23/12 1842, sammenbygget, 280 alen til nærmeste nabo. Stuehus 6 fag a 40 rd er 240 rd og Ladehus 5 fag a 24 rd er 120 rd

Umyndighedserklæring 7/1 1859 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Amtmand Wegeners erklæring om at Hans Larsen på 27. slg. fortov skal betragtes som umyndig og skulle have en værge. Det skyldtes  ”varig forandrede omstændigheder” og henvisning til loven 13-7-1 [ikke verificeret] og at han skal have en værge til at sørge for hans tarv. Udslettet 16/11 1859.

Skøde 13/11 1859 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Fra Hans Larsen til Jørgen Peter Koefoed på jordlodder med påstående hus. Der var indgået købekontrakt 10. februar 1859. Salget opfattede matrikel 143 og 175ac på henholdsvis 1 td 3 fdk 2 ¼ album og 2 fdk 2 alb samt huset til en salgssum på 1000 rd.

1859-1865 Jørgen Peter Kofoed og Ane Katrine Bech

Jørgen Peter Kofoed blev født i Østermarie 16/10 1835. Forældre: Bonden Peder Kofoed Jørgensen og Bodil Kristine Michaelsdatter på 50 og 51 slg. Jørgen Peter døde i Hasle 1. februar 1927.

Ane Katrine Bech blev født i Gudhjem 11/1 1825. Forældre: Seminarist Jens Hansen Bech og Anne Cathrine Funch. Hun døde 10/5 1895 i Hasle.

De blev gift 6/2 1859 i Østermarie

Deres børn: Anine Boline Kofoed  f. 3/8 1861 (Udbygger på 27. slg. grund)i Klemensker,  Christian August Kofoed f. 7/8 1862 på 27. slg grund i Klemensker, Peter Jensinius Kofoed f. i Hasle o. 1855

Jørgen Peter Kofoed lånte Arkivalieronline (rigsarkivet.dk) 900 rd af sin far Peder Kofoed Jørgensen den 13/11 1859.

De flyttede til Hasle: Jørgen Peter Kofoed den 23/7 1864 og Ane Katrine med sine to børn den 23/9 1864

I 1870 var Jørgen daglejer Hasle matr. 93a

Skøde 24/9 1864 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Jørgen Peter Kofoed solgte matr. 143 og 175ac, samt hus for en salgssum på 1500 rd til ungkarl Anders Jensen

Frydendal på matrikelkort der har været i brug fra 1859 til 1888

1864-1865 Anders Jensen

Auktionsskøde 30/1 1868  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Den 31/8 1865 blev huset på matr. 143 samt jordlodderne 143 og 175acsat på auktion af Anders Jensen. Højeste bud blev på 1325 rd  givet af Hans Peter Olsen på 1. slgs. Grund i Olsker og næsthøjeste bud på 1320 rd, fra Laurits Lyster, der boede på 28. slg. fortov. Det næsthøjeste blev antaget ”på opfordring”. Auktionsskødet blev først udskrevet i 1868.

1865-1868 Laurits Lyster

Ejede 28. slg. fortov

Skøde 14/3 1868 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Fra Laurits Lyster til Christian W. Sommer frasolgtes lodderne 175gm og 143b, hvor huset stod, for 800 rd.

1868-1881 Christian Vilhelm Sommer og Ane Vilhelmine Nikoline f. Jensen

Christian Sommer er født i Olsker 4/4 1830. Forældre Bonde på Munkegård 6. slg. i Olsker Lars Sommer og Elisabeth Andersdatter

Ane Vilhelmine Michaeline Jensen er født i Olsker 17/11 1831. Forældre: Udbygger Jens Michael Jensen og Anna Cathrine.

Christian og Anne blev gift i 1858.

Deres børn: Andreas Peter Sommer 3/7 1859 27. slg. grund i Klemensker, Christiane Elisabeth Sommer f. 28/9 1872 på 27. slg. grund i Klemensker

Matrikel 144

Fra 1860 til 1868 boede familien på naboejendommen på matrikel 144 (se denne). Hus og jord ejede han indtil 1873, da Christian Vilhelm Sommer solgte jordlodder (matr. 144) og hus til Hans Nielsen Lind for 600 rd.

I 1870 og 1880 folketællingerne er han betegnet som arbejdsmand og bopæl på 27. slg. fortov. I 1890 er han arbejdsmand med bopæl matr. 284 Stengade i Rønne – huset var ejet af husejer  Ellengine Holm.

Skøde 28/3 1881 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Fra Chr. Sommer til Jens Andreas Hansen for 1.800 kr.

1881-1909 Jens Andreas Hansen og Juliane Kirstine f. Vest

Jens Andreas Hansen blev født i Rutsker 18/8 1847. Forældre: husmand Hans Hansen Holm og Margrethe Mogensdatter på 8. slg. grund

Juliane Kirstine Vest født i Klemensker 17/10 1854. Forældre: udbygger på 40. slg. Hans Vest og Gjertrud Jensine Hansen (?)

De blev gift 1876. Familien flyttede fra Vestermarie til Klemensker i 1880. Ft 1890 og 1901 er familien tilh. Baptistmenigheden.

Skøde 31/12 1888 læst 9/1 1889 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

John Nielsen (Johnstrup) solgte arvefæsteparcellen matrikel 35f til Jens Andreas Hansen på matr. 143b. Med i salget fulgte avlen, og løsøregodset som en hest, en ko, en vogn, et stk seletøj, en harve og en plov for i alt 4.900 kr hvoraf parcellen var sat til 4.300 kr og løsøret 600 kr. Det fremgår ikke, at der er bygninger på parcellen. John Nielsen havde købt 35f den 19/5 1884 læst 14/5.

I Ft 1901 er matrikel 35f angivet som bosted og 7 levende børn og 3 døde.

Deres børn:  Anna Hansine M. Hansen f. o 1878 i Vestermarie, Hans Andreas Hansen f. o 1880 i Vestermarie, Petra Andria Hansen f. o 1885, Janus Peter Hansen f. o 1886, Thora Marie Ottomine Hansen f. 31/8 1893, Emil Kristian Hansen f. 5/1 1895, Johannes Mathias Hansen f. 23/1 1896.

Skøde 26/11 1909  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Jens Andreas Hansen solgte matr. 143b, 175gm og 35f til Hans Christian Mortensen

1909-1922 Hans Kristian Mortensen og Jenny Lovise Kristine, f. Hermansen

Hans Christian Mortensen blev født i Klemensker 14/3 1884. Forældre: Parcellist Andreas Peter Mortensen og Andrea Kristence Nielsen på 21. slg. parcel

Jenny Lovise Kristine Hermansen blev født 31/12 1887 i Klemensker. Forældre: Urmager Ludvig Hermansen og Hansine Katrine f. Olsen, på 47. slg. parcel.- Jenny døde på De gamles hjem i Rønne den 24/6 1961. Begravet i Klemensker.

Deres børn: Harry Edvard Mortensen f. 15/5 1910, Ancher Mortensen, f. 10/10 1911, Gunnar Mortensen f. 11/6 1915, Elle Mortensen f. 17/1 1917, Edith Mortensen f. 14/12 1918, Inga Cecilia Mortensen f. 2/12 1920

Skøde 14/9 1922 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Hans Christian Mortensen solgte til landmand Herman Andreas Hansen af Vestermarie for 18.000 kr

1922-1931 Herman Andreas Hansen og Dagny Katrine

Herman Andreas Hansen blev født i Nyker 30/6 1888. Forældre: husmand Johannes Peter Hansen og Anna Kirstine f. Hartvig på Kyndegårds lynglod.

Dagny Katrine Kure blev født i Olsker 7/12 1894. Forældre: møller Peter Jørgen Kure og Emma Helene Mathilde Petersen. I 1901 boede forældrene på matr. 175ab.

De blev gift i 1913

Deres børn: Ranghild Emilie Hansen f. 20/4 1917 i Vestermarie, Andreas Elmer Hansen f. 22/9 1921 i Vestermarie (+en til!)

Skøde 24/10 1931 fra Herman Andreas Hansen til fru Amanda Johanne Mogensen f. Svendsen i ægteskab med forh. gårdejer Magnus Moensen, som hendes særeje i henh. Til ægtepagt lyst 17/8 931 på ejendommen. Salgssum 11.000 kr.

1931-1933 Amanda Johanne Mogensen

Skøde 31/10 1933 fra Amanda Mogensen til landmand Gotfred Peter Hansen på ejendommen. 13.000 kr.

1933-1943 Gotfred Peter Hansen

Skøde 9/4 1943 fra Gotfred Peter Hansen til landmand Alfred Mathias Kure på ejendommen. Salgssum 12.700 kr.

Frydendal, Kuregårdsvej 16 1946 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1943-1947 Alfred Mathias Kure

Skøde 17/9 1947 fra Alfred Mathias Kure til Hans Anker Lambrecht.

1947-1949 Hans Anker Lambrecht og Alvilda Eline f. Nielsen

Frydendal, Kuregårdsvej 16 1949 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Bornholms Landbrug og dets Biografier, Rønne 1950

35f -»FRYDENDAL«. 27. Slg. Pc. 8,5 ha – Htk. 1-3-3-2½ Ejdsk. 15,200 – Grdsk. 6,400. Overtages 1947 af: Hans Anker Lambrecht, f. 8. 8. 1920 paa Klingegd. i Rutsker (S. af Alfred Johs. L. og Albine, f. Krak). Elev paa Lyngby Landbosk. 1942-43. G. m. Alvilda Eline, f. Nielsen, d. 20. 2. 1920 i Rønne. Børn: Ole Thor Schou, f. 12. 6. 1943.

Skøde 23/4 1949 fra Hans Anker Lambrecht til Gunnar Johannes Hansen

1949-1971 (?) Gunnar Johannes Hansen

Gunnar var formand for Husmandsforeningen i Klemensker 1956-1962

1.marts 1968 fejrede Gunnar Hansen sin 65års fødselsdag på Frydedal står der i Bornholms Tidende 29/2 1968

Frydendal, Kuregårdsvej 16 1951 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Frydendal, Kuregårdsvej 16 1955 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

(1971?)-1973 Jørgen Sonne

Ejer af Jonstrup købte Frydendal og lagde jordene under Jonstrup (uvist hvornår)

Matrikel 143c

I 1971 blev matriklerne 143b og 35f lagt ind under matrikel 34b. Ejendommen blev minimeret under matrikel 143c, der fik et areal på 4913 m2

I 1972 blev ejendomme registreret som sommerbolig. Tidligere var den registreret som landbrug.

Skøde 18/6 1973 fra Jørgen Sonne til A/S af 12/4 1973 for 45.000 kr

1973-1976 A/S af 12/4 1973 ved restauratør John Christensen, Stormgade 3, Nexø

 1976-1980 Eva Sandberg

Skøde 25/4 1980 til Jette Hjorth Hansen for 260.000 kr

I 1979 blev der søgt tilladelse til at bruge ejendommen til helårsbeboelse

1980- Jette Hjorth Hansen

-2007-2017- Ninette Lykke

-2024-Nina Lundbak