Forsvundet ejendom nord for Landlyst

Kuregårdsvej, Klemensker

Forsvundet ejendom 60-70 meter nord for Landlyst på 27. slg. fortov.

Gammel matrikelnummer før udskiftningen var 148, Efter udskiftningen fik den matrikelnummer 144 og fik tillagt lynglodden matr. 175ad – 

Fra 1837 til 1853 blev jorden dyrket fra naboejendomme. I 1932 var bygningerne forsvundet fra grunden og jorden blev solgt til Landlyst, Dyngegårdsvej 25 (se denne)

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Ejendommen på matrikel 144 på kort fra 1914

Skøde- og panteprotokol 1 rd 2 sæt Arkivalier online (rigsarkivet.dk)

Skøde- og panteprotokol 2. rk Arkivalier online (rigsarkivet.dk)

Det ældste matrikelkort der var i brug fra 1828 til 1858

Ældste historie

Huset har eksisterede allerede i 1744, men det er ikke muligt at bestemme hvem af de to i udmarksjordebogen, som bede der. Jorden tilhørte kongen indtil 1859, hvor jorden blev solgt som arvefæstelod.I 1859 blev der tillige lagt et stykke uopdyrket jordstykke af lyngen til ejendommen (matrikel 175ad)

Kgl. Fæstebrev på 1 tønder land Kløvgang til Lars Mogensen i 1776

Lars Mogensen fik bevilget ekstra jord af udmarken 28/11 1775, som han fik fæstebrev på den 20. maj 1776

Beboere og jordbrugere

1775-1787 Lars Mogensen og Englike Cathrine Jensdatter

Lars Mogensen blev født o.1748. Lars Mogensen døde på 30. slg. grund – der findes et skifte efter ham fra 28/7 1796 – se Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Englike Cathrine Jensdatter blev født o. 1753. Hun døde 1800.

Deres børn: Jens Larsen  myndig i 1800, Anne Sofie Larsdatter f. o. 1778, Morten Mogensen f. o. 1781, Karen Larsdatter f. o. 1783, Lars Larsen f. o. 1789.

Foruden at fæste kongens jord på 4 skp sædsjord og 1 td kløvgang fæstede Lars Mogensen også 2 td. Sædsjord fra Kuregård.

Efter fæstejorden på 27. slg. fortov flyttede familien til 24. slg. grund (ukendt hvor) og derefter til 30. slg. grund, hvor han døde.

I skiftet efter ham ses, at familien var dybt forgældet og at enken ikke kunne forsørge sine børn uden tiggeri. Løsøregodset blev vurderet til 21 slettedaler 3 mark og 8 skilling. Den lovlige gæld (?) ville lauværgen garantere for og retten frafaldt salær. Skiftet kunne skrives på ustemplet papir.

Englike blev gift igen med Hans Monsen. De boede på 30. slg.  Dyngegårds grund. Hun døde i 1800 og der er et skifte fra 28/2 efter hende – se Arkivalieronline (rigsarkivet.dk) Her er alle fem børn nævnt. Boet var ikke forgældet, men dog intet at arve.

 

Bornholms Amtstue fæsteprotokoller 1782-1791 Side 271:

Kgl. M. fæstebrev  2/1 1787 til den 27. slg. udbygger  Hans Christensen på 4 skp. Sædsjord og 1 td kløvgang ”anskrevet for den 27 slg. fortov, som Lars Mogensen tidligere havde haft, som havde afgivet efter bevis af dags dato. Han måtte beholde jorden i sin livstid til afgift som er fastlagt i jordebogen 28/12 1743 for 3 skp havre og 2 pund smør om året. Indfæstning 1 rd 2 mark.

 

1782-1807 Hans Christensen og Else Catrine Sørensdatter

Hans Christensen blev født o. 1759 han døde i 1806 og blev begravet 29/6 1806.

Else Catrine Sørensdatter blev født o. 1759. Else døde 51 år gammel og blev  begravet 20/5 1810.

Deres børn: Karen Kirstine f. o. 1787, Morten Hansen, f. o. 1790,o. Christen Hansen, f. 1793, Hans Christen Hansen, f. o. 1796, Anders Hansen, f. o. 1799.

Der finde set skifte 11/3 1807 se  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk). Enken fik lov til at beholde huset, og resten at stervboets midler, mod at garantere kreditorernes tilgodehavender.

Den 23/4 1807 gifter enken Else Catrine Sørensdatter sig med Jacob Jacobsen, som så fik fæstebrev på jorden.

I skiftet efter Else Sørensdatter  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk) står, at Anders Jensen på Kuregård oplyste at gården havde udstedt fæstebrev til enkens første mand Hans Christensen af dato 10. april 1788 udgivet af Christen Hansen, Kuregårds daværende ejer. Da begge var døde, var fæstebrevet nu ikke gyldigt længere. Fæstebrev ikke fundet i skøde- og Panteprotokollen.

Bornholms Amtstue fæsteprotokoller 1797-1807 Side 515:

Kgl. M. fæstebrev  18/6 1807 til den 27. slg. udbygger Jacob Jacobsen på 4 skp. Sædsjord og 1 td kløvgang ”anskrevet for den 27 slg. fortov, som Hans Christensen tidligere havde haft, som havde afgivet efter bevis af 21. forrige måned. Han måtte beholde jorden i sin livstid til afgift som er fastlagt i jordebogen 28/12 1743 for 3 skp havre og 2 pund smør om året. Indfæstning 1 rd 32 skilling.

 

1807-1810 Jacob Jacobsen (Klinge) og Else Catrine Sørensdatter

Jacob Jacobsen blev døbt i Olsker den 3/11 1782. Forældre udbygger Jacob Christensen Klinge og Kirstine eskilds´datter op 7. vg. grund i Olsker. Han døde 7/5 1844 i Rønne.

Else Catrine Sørensdatter døde 51 år gammel og blev  begravet 20/5 1810. Der afholdtes skifte efter hende 30/5 1810 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk). Ifølge skiftet var der en betydelig gæld, som arvingerne oplyste skyldtes at enkemanden havde købt hus og dermed knyttet fæstejord for 700 rd. Stervboets hus var kun 20 rdl af værdi.

Jacob Jacobsen Klinge giftede sig igen med Margrethe Mortensdatter (Som havde matr 143 i fæste). I 1810 købte han 6. vg. Skarpesgadegård i Klemensker for derefter at købe Kuregård den 13/2 1817, som han straks solgte videre til Anders Nielsen Bech.

 Bornholms Amtstue fæsteprotokoller 1807-1822 Side 178:

Kgl. M. fæstebrev  22/9 1810 til den 27. slg. udbygger Peder Mortensen på 4 skp. Sædsjord og 1 td kløvgang ”anskrevet for den 27 slg. fortov, som Jacob Jacobsen tidligere havde haft, som havde afgivet efter bevis. Han måtte beholde jorden i sin livstid til afgift som er fastlagt i jordebogen 28/12 1743 for 3 skp havre og 2 pund smør om året. Indfæstning 1 rd 64 skilling.

 

1810-1814 Peder Mortensen

Bornholms Amtstue fæsteprotokoller 1807-1822 Side 316:

Kgl. M. fæstebrev  11/1 1814 til den 27. slg. udbygger Christen Pedersen på 4 skp. Sædsjord og 1 td kløvgang ”anskrevet for den 27 slg. fortov, som Peder Mortensen tidligere havde haft, som havde afgivet efter bevis af 21. forrige måned. Han måtte beholde jorden i sin livstid til afgift som er fastlagt i jordebogen 28/12 1743 for 3 skp havre og 2 pund smør om året. Indfæstning 1 rd 64 skilling sølv værdi eller 3 rd 18 sk. navneværdi.

 

1814 Christen Pedersen

 Bornholms Amtstue fæsteprotokoller 1807-1822 Side 319:

Kgl. M. fæstebrev  19/4 1814 til den 27. slg. udbygger Anders Nielsen på 4 skp. Sædsjord og 1 td kløvgang ”anskrevet for den 27 slg. fortov, som Christen Pedersen tidligere havde haft, som havde afgivet efter bevis af 21. forrige måned. Han måtte beholde jorden i sin livstid til afgift som er fastlagt i jordebogen 28/12 1743 for 3 skp havre og 2 pund smør om året. Indfæstning 1 rd 64 skilling sølv værdi eller 3 rd 18 sk. navneværdi.

 

1814-1837 Anders Nielsen og Karen Kirstine Jensdatter

Anders Nielsen blev født o 1747. Han døde 8/2 1837 90 år gammel – I skifteprotokollen døde han som undentagsmand på 29. slg. fortov.

I 1834 ft er Anders Nielsen gift med Karen Pedersdatter 71 år gammel. Karen  Jensdatter blev født o 1757. Hun døde på 27. slg. gr den 27/3 1835, 78 år gammel. (I folketællingen 1834 kaldes hun for Karen Pedersdatter)

Matrikelprotokollen o 1827 

Matrikel 148. Ejer: Kongen og brugeren var Anders Nielsen. En bebygget samlet Lod østen for Gaarden Matrikel 37A, østlig i Sognet ved Højlyngen. Jordene er af Kongens Udmark og ifølge forordningen af 15. april 1818 ansat til 1 fdkr hartkorn.  42.750 kvadratalen er godt 3 tønder land.

Fra 1837 til 1847 blev jorden dyrket sammen matrikel 145a (som senere fik matrikelnummer 144). Se Landlyst

1837-1840  Hans Frederik Jensen og Signe Sophie Pedersdatter (Landlyst fra 1827)

1840-1843 Lars Olsen Andersen  (Bor på Landlyst, matr 145a)

1843-1847 Jens Pedersen og Kirstine Svendsdatter  (Bor på Landlyst, matr 145a)

1847-1851 Hans Nielsen Lind og Kirstine Margrethe Jensdatter (Boede på Store Bakkely, Dyndegårdsvej 19 – matrikel 35p – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

 Bornholms Amtstue fæsteprotokoller 1846-1855 Side 62: Kgl. Fæstebrev 29/11 1847 til den 27. slg. udbygger Hans Nielsen Lind på 4 skp. Sædsjord og 1 td. Kløvgang, som Jens Pedersen sidst havde haft i fæste afstod med bevis den 2/11 1847 havde afstået til Hans Nielsen Lind. Den 1. januar skulle betales arvefæsteafgift for jorden som jordebogen af 28/12 1747 fastsatte, nemlig 3 skp havre og 2 pund smør. Indfæstningspenge 1 rd 64 sk.

Bornholms Amtsstue fæsteprotokoller 1846-1855: Kgl. Fæstebrev 17/12 1853 til den 27. slg. udbygger Hans Jørgen Peter Pihl på 4 skp. Sædsjord og 1 td. Kløvgang, som Hans Nielsen Lind afstod med bevis den ½ 1851 havde afstået. Den 1. januar skulle betales arvefæsteafgift for jorden som jordebogen af 28/12 1743 fastsatte, nemlig 3 skp havre og 2 pund smør. Indfæstningspenge 1 rd 64 sk.

 Det er ikke muligt at finde/bestemme beboere i huset i perioden 1837 til 1853. 

1853-1856 Hans Jørgen Peter Pihl og Ane Cathrine, f. Clausen

Hans Jørgen Peter Pihl blev født i Klemensker 28/10 1823: Forældre Jørgen Jødich Lang og Giertrud Kirstine Hansdatter på 27. slg. grund

Ane Cathrine Clausen blev født i Klemensker o 1818. Forældre: udbygger Claus Madsen og Anna Dorthea Gregersdatter på 37. slg. grund

Deres børn: Caroline Antoinette Pihl f. 2/11 1850 på 27. slg. fortov, Ane Dorthea Pihl f. 12/8 1856 Forældrene boede fortsat på 32. slg. som udbyggere.

I flg. ft. 1855 og 1860 boede Claus Madsen hos dem og var 70 år/74 år gammel.

 Kgl. Arvefæste og skødebrev 18/2 1859 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Gældende for to jordlodder: Matrikel 144 på 2 skp 2 fk ¼ album Hartkorn og en uopdyrket jordlod  matrikel 175ad på 1 fk 2 alb hartkorn.  Jordene overdroges til Hans Pihl på de gængse regler for arvefæstelodder.

Efter Hans Jørgen Peter Pihl havde fået ejerskabet af jord og hus, solgte han til Christian Wilhelm Sommer på naboejendommen Frydendal.

Skøde 16/9 1860 Læst 3/7 1872 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Hans Jørgen Peter Pihl, der i 1860 boede på 32. slg. grund, solgte jorder og hus til Christian Wilhelm Sommer for 400 rd. Christian Wilhelm Sommer erhvervede Frydendahl (se denne), hvorefter han ikke https://www.bornholmerting.dk/wp-admin/plugins.phpboede i huset på matr. 144

I perioden 1868 til 1881 ejede han Naboejendommen Frydendal, der også lå på 27. slg. fortov  – se denne.

Skøde 22/3 1873 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Christian Vilhelm Sommer solgte jordlodder matrikel 144 og 175ad, samt bygninger til Hans Nielsen Lind for 600 rd. Hans Nielsen Lind havde til 1867 Store Bakkely, Dyndegårdsvej 19 – matrikel 35p – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Matrikelkort i brug fra 1858 til 1888. Huset er en gengivelse af ældre matrikelkort fra o. 1786. Læg mærke til at den gamle vej med stensætning til højlyngen ses på kortet.

1873-1882 Hans Nielsen Lind og Christine Margrethe, f. Jensen

 De kom fra Store Bakkely se data på personerne der.

Skøde 4/12 1882  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Hans Nielsen Lind solgte jordlodder og bygninger, som nævnes i skødet 22/3 1873 samt avl og afgrøde, til Jens Morten Peter Mathiasen Bech for 2.800 kr

 

1882-1895 Jens Morten Peter Matthiasen Bech og Caroline, f. Weufstsen

 Jens Morten Peter Bech blev født 11/6 1851 i Rønne. Forældre: Sømand Peter Mathhiasen Bech og Ane Elisabeth Kirstine Jensen.

I 1876 var han stenhugger i Svaneke. I 1884 kaldtes han for arvefæster og i 1886 som husmand.

Thora Frederikke Caroline Hansdatter blev født 31/3 1852 i Østerlars: Forældre:  Indsidder Hans Veustsen og Malene Thorsdatter på 41. slg. grund.

Deres børn: Peter Christian Bech f. 21/4 1876 I Svaneke, Karl Viktor Andreas Bech f. 8/10 1883 på 27. slg. fortov i Klemensker, Theodor Hans Peter Bech f. 9/11 1886 på 27. slg. fortov i Klemensker

I 1890 (ft) boede Thoras mor hos dem. Hun hed Malene Thorsen 79 år, enke, født i Rø og betegnedes som aftægtskone.

Skøde 24/8 1895 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Jens M.P.M. Bech solgte det som han havde erhvervet ifølge skøde af 4/12 1882 til Carl Janus Andreas Kure for 2.500 kr inkl. ejendommens avl og afgrøde. Alt gæld blev overdraget til den nye ejer inkl. en udflytningssum til Malene Tønnesen f. Thorsen – Hans Peter Tønnesens enke, ifølge aftægtskontrakt af 4. december 1882 tinglæst 13/12 på oprindelig 600 kr. Restbeløbet på 100 kr skulle indbetales til Klemensker kommune, der har varetaget enkes forsørgelse.

 

1895-1899 Carl Janus Andreasen Kure og Johanne Larsen

Carl Janus Andreas Kure blev født 20/1 1872 i Vestermarie. Moderen var 17år gl. pige Hermangine Janusine Kure, som boede hos forældrene på 68. slg. lynglod.

Johanne Larsen blev født i Sverrig 17/1 1867

Deres børn: Anna Kristine Kure f. 17/1 1896 i Klemensker, Marie Helene Karoline Kure f. 26/5 1898 i Østermarie, Valdemar Kristian Kure f. 6/10 1899 i Østermarie

Skøde 27/3 1899 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Arvefæster Carl Janus Andreasen Kure, der nu boede i Østermarie, solgte til Christian Theodor Kofoed af Østermarie (nu Klemensker). Han solgte matrikel 144 og 175ad ”med paastaaende Hus eller Bygninger”  for 5.000 kr.

 

1899-1907 Christian Theodor Kofoed og Madsine Karoline f. Hansen

Christian Theodor Kofoed blev født 28/6 1859 i Klemensker

Madsine Karoline Hansen blev født i Vestermarie den 25/2 1864

Deres børn: Anna Karoline Kofoed f. 10/5 1888 i Østermarie, Emma Kristine Kofoed f. 9/5 1983 i Østermarie, Petrea Albine Kofoed f. 20/3 1897 i Klemensker, Herman Kristian Kofoed f. 6/6 1900 i Klemensker

I 1901 havde familien en logerende ”Arbejdsmand i Landbruget” Johan August Johansen født i Sverige 26/1 1839

Mageskifteskøde 5/12 1907 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Christian Kofoed overlod matrikel 144, 175ad og bygninger til Louise Caroline Sonne f. Hansen, Hans Sonnes enke, der levede i uskiftet bo. Værdien var anslået til 4.000 kr, hvoraf 1800 kr var for det medfulgte løsøre.

Louise Caroline Sonne overlod matrikel 35b og 35e, 110 og 175hf og 175hg som havde en skønnet værdi af 14.000 kr. hvoraf de 4.000 kr var for løsøret. Se Nyholt, Dyndegårdsvej 21.

 

1907-1923 Louise Caroline Sonne, f. Hansen

Louise Caroline Hansen blev født 30/10 1858 i Rø. Forældre: ”Fruentimmeret” (kirkebogen sic) Hansine Kirstine Andersen på 4 slg. grund, udlagt barnefader ungkarl Jørgen Jensen Sonne tjenende hos 6. slg. Hun blev gift i 1898 med Hans Sonne, der døde 11/5 1905 60 år gl. – Louise var Hans Sonnes anden hustru. Louise døde i Klemensker den 27/4 1950 91 år gammel.

Hans Sonne og Louises barn: Hans Kristian Sonne f. 12/12 1902 på 29. slg. fortov matrikel 110

Skøde 14/2 1925 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Enkefrue Louise Sonne solgte ejendommen til avlsbruger Janus Emil Jensen fra sognet. Salget omfattede de to matrikler 144 og 175ad samt kakkelovn, murkar og komfur, besætning og inventar for 8.000 kr, hvor af den faste ejendom udgjorde 6.000 kr.

 

1923 Janus Emil Jensen

Skøde 9/7 1923 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Janus Emil Jensen solgte ejendomme efter blot fem måneder til fordermester Carl Johannes Sørensen for 6.350 kr Salget omfattede ”tillige alle paa Ejendommen værende Høns med Undtagelse af 5, og saaledes at der herefter skal være mindst 30 stk.” Sælgeren beholdte alt udbo og besætning undtagen en tromle og trillebør.

 

1923-1924 Carl Johannes Sørensen

Skøde 22/7 1924 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Carl Johannes Sørensen solgte til Carl Hansinius Peter Jespersen fra Tejn for 6.000 kr.

 

1924-1925 Carl Hansinius Peter Jespersen

Skøde 29/4 1925 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Carl Hansinius Peter Jespersen solgte til avlsbruger Alfred Jørgensen for 9.000 kr inkl. udbo, avl og afgrøder

 

1925-1932 Alfred Jørgensen

Alfred Jørgensen boede på parcellen indtil 1929, hvorefter de flyttede til matrikel 42p. Familien var den sidste, der boede i huset.

Skøde 1/6 1932. Alfred Jørgensen solgte til fru Antorine Herlufsine Andersen f. Carlsen, som hendes særeje ifølge ægtepagt af 29/4 1924. Hun var gift med Peter Andersen. Købssummen var 3.500 kr

Ejendommen blev lagt til Landlyst

1932-1934 Antorine Herlufsine Andersen f. Carlsen og Peter Andersen

Antorine ejede Landlyst, matrikel 145a, som derefter blev nummeret som matrikel 144

Skøde 3/9 1934 fra fru Antonie Herfulsine Andersen til landmand Ove Charles Olsen