Forsvundet hus på Kuregårdsvej vest for Kuregård

Kuregårdsvej, Klemensker

Dette hus er det nyeste af de tre ejendommen, der lå vest og sydvest for Kuregård og som alle forsvandt inden år 1900.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Forsvunden ejendom på Kuregårdsvej – vest for Kuregård. Her på kortet fra 1886

Denne ejendom lå kun 115 alen (72 meter ) fra naboejendommen, der sandsynligvis lå syd for. Bemærk den lille sorte firkant på kortet fra 1886!

Inger beboere efter Rømer er fundet. Det er muligt, at beboerne i nabohuset skal findes i dette hus efter Hans Ipsen Rømer.

Hans Ipsen Rømers søn Herman var ejer af (et gammelt ?) hus indtil 1849/1850. I 1849 opførtes et nyt mindre hus (3 fag) som faren Hans Ipsen ejede. Efter hans død overtog ejeren af Kuregård huset. Måske brugtes ejendommen til bolig for fodermester eller medhjælper på gården.

Beboerliste

1846-1852 Herman Ipsen Rømer og Petrea Martine Hansdatter

Herman Ipsen Rømer blev født 11/5 1819 i Aaker af Antonette Margrethe Hermandsdatter (Faderen unævnt oplyser kirkebogen). Herman Ipsen Rømer døde 3/9 1864 på 9. vg. parcel.

Petrea Martine Hansdatter  (I kirkebogen: Peteria) blev født i Klemensker 2/3 1823 på 69. slg. grund. Hendes far var udbygger Hans Jensen f. o. 1778 i Nyker og moderen Martha Mortensdatter.

De blev gift 13/2 1842, hvor de begge opholdte sig på Præstegårdsgrunden, hvor Hans Rømer var udbygger.

Deres børn: Martin Hansen Rømer f. 16/11 1842 i Klemensker, Antonette Margrethe Rømer f. 14/3  1847 på 27. slg. grund i Klemensker, Jens Christian Rømer f. 14/4 1850 på 27. slg. grund i Klemensker, Andreas Hansen Rømer f. 23/6 1854 på 9. vg. grund

Ved dåben i 1842 nævnes Herman Ipsen Rømer som Præstegårdens udbygger

I 1855 boede både Petreas 77 årige far Hans Jensen og Hermans mor, Antonette, hos dem.

De flyttede til Rømersminde, Plitsgårdsvej 7 omkring 1852/53. Jorden købte Herman i 1857 – se Rømersminde – Splitsgårdsvej 7 – matrikel 86d – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

1846-1854 Hans Ipsen Rømer og Antonette Margrethe  Hermansdatter

 Hans Ipsen Rømer blev født i Rønne o. 1782/84 – i 1850 var han kurvemager 1834 arbejdsmand.

Hans Ipsen Rømer boede i Klemensker  i 1834 og havde den samme husholderske som i 1850 med hvem han havde en søn ved navn Herman Ipsen (Rømer) f. o 1819. Hans Ipsen Rømer døde 4/4 1854 på 27. slg. grund. I Kirkebogen står, at han blev 70 år, var enkemand og født i Olsker.

Antonette Margrethe Hermansdatter, Døbt 13/2 1788 i Nylars. Hendes far hed Herman Ipsen og boede på ”Paradis”.  Ifølge tilgangslisten kom hun fra Aaker sogn til Klemensker i 1822, som 35 årig ”løs Qvinde”. Herefter boede hun sammen med Hans Ipsen Rømer, der var separeret fra sin kone Ulriche Christiane Jørgensdatter. Hun er husholderske for Hans Ipsen til han døde i 1854. I 1845 var hun 57 år. I 1855 boede hun hos sønnen Herman Ipsen Rømer på 9. vg. grund. Hun døde 16/9 1859 ugift og hos sønnen Herman Rømer på 9. vg. parcel. Hun fik hjælp fra fattigvæsenet.

1830-1834 boede Hans Ipsen Rømer på Ellelund – Æggebjergvej 4 – matr. 56e – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

1834-1846 Hans Ipsen boede på Æggebjerg – Æggebjergvej 1 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

I 1850 var han enkemand og havde ”husholderinden” Antonette Margrethe Ipsen.

 

Lejebrev 20/4 1850 læst 16/2 1853  Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Anders Nielsen Bech, ejer af 27. slg. udlejede et ”stykke havejord omtrent 2 skp land  til havre” til Hans Ipsen Rømer i 50 år Jordstykket ligger østen for gårdens skov, grænser mod nord til vejen og på den anden side til gårdens grund. Lejebrevet blev stilet til Hans Ipsen Rømer og hans arvinger. De havde frihed til at bygge hus på jorden I margin står, at jorden ligger på matrikel 35a. (Udslettet 31/7 1912)

 

Brandforsikring 25/7 1850 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 27. slg. grund tilhørende Hans Ipsen Rømer, opført i 1849 og ej forhen forsikret.

Huset består af 3 fag, 8½ fag bred, 3 ¾ alen alen højt på stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, 2 bræddegavle, en skorsten, 2½ fag bræddeloft, bræddegulv i 1 fag; 2 fag vinduer; 5 døre; indrettede til beboelse og køkken. Efter opgivende af snedkeren har huset kostet 137 rd at opføre. Taksationsmændene som fandt denne opgørelse for høj, takserede derfor huset således:

4 bundter tømmer og lejdere er 40 rd

4 tylvtser lægter 8 rd

Halm til taget 10 rd

Gavlene 8 rd

Tagredsler og tækkekabel 2 rd

Ler og skorsten 3 rd

Dørene 8 rd

Vinduer 5 rd

Snedkerløn 10 rd

Murarbejdet 6 rd

Transport af materialer 21 rd

I alt 121 rd.

Brandforsikringsprotokollen Arkivalieronline (sa.dk)

Hus på 27. slg. grund tilh. Sandemand Hans Nielsen, første gang forsikret 25/7 1850 – 3 fag a 40 rd – 115 alen (72 meter) til nærmeste nabo