Æggebjerg – Æggebjergvej 1

Æggebjerg, Æggebjergvej 1, Klemensker

Parcel nr 3 af Præstegaardens grund

Navnet Æggebjerg henføres oftest til den afrundede “æggeformede bakke” øst for ejendommen. På ældre kort kaldes ejendomme Egebjerghus eller Æggebjerghus. Egebjerg findes også på kort. Stedsbetegnelsen kunne hentyde til en nærliggende skov med egetræer.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

 

Skøde og Panteprotokollen 2.

Skøde og Panteprotokol efter 1927

Ældste matrikelkort i brug fra 1826-1859

En notits i Bornholms Tidende 17.august 1955 beskrev at Æggebjerg var ved at blive gravet op. En gravemaskine havde skrællet lyngen af bakken og var i gang med at fjerne sandet, som skulle bruges til den nye strandvej ved Gudhjem. Bakken havde været begravelsesplads i oldtiden, som beskrevet af amtmand Vedel. Her var der fundet i alt 16 betydningsfulde fund.

Ældste historie

Ejendommen Æggebjerg har eksisteret tilbage i sidste halvdel af 1700-tallet. Det har været et mindre husmandssted uden meget jord, så lidt, at ejendommen ikke blev takseret til skat. Det hr ikke været muligt, at finde beboer på ejendommen ved folketællingen 1787. Først i 1801 er der nogenlunde sikkerhed for ejendommens beboere.

 

 

1801-1832 Alexander Michelsen og 1. Anna Clemensdatter  (1740- 1806) og 2. Kirstine Hansdatter (1764-1832)

Alexander Michelsen blev født o. 1743 og døde 88 år gammel, som præstegårdens udbygger den 26/3 1829

Alexander er med i folketællingen 1787: Gift, 44 år og tjenestekarl i præstegården. Hans hustru var Anne Clemensdatter, som i 1787 var 47 år og husmandskone på 47. slg. grund. Der blev tilføjet at hendes mand ”tjener”. Alexander har sandsynligvis været præstens medhjælper i 1787 og i mange år derefter. Måske var det derfor han og konen kunne flytte til ejendommen på præstegårdsgrunden.

 I 1801-folketællingen er de anført som den 6. familie på præstegårdsgrunden og kaldtes husmand med lidt jord. Da han dør i 1829 kaldes han i kirkebogen for  præstegårdens udbygger. Der findes kun en simpel anmeldelse af dødsfaldet i skifteprotokollen med bemærkning ”ingen myndige arvinger” og her kaldes han for husmand på præstegårdens grund.

Alexanders første hustru, Anna Clemensdatter, blev født o. 1740 og døde og blev begravet 28/9 1806.  Anna Clemensdatter var sandsynligvis datter af gårdejer Clemens Mortensen og Bodil Hermansdatter på 7. slg. i Klemensker. Anne blev begravet 28/9 1806 og der blev holdt skifte den 31/10 1806 

Den 29/11 1806 blev Alexander gift igen med pigen Kirstine Hansdatter.

Kirstine blev født o 1764 og døde 68 år gammel den 26/5 1832. I kirkebogen skrives, at hun var enke efter Alexander Michelsen, udbygger på præstegårdsgrunden. I fattigkommissionens protokol (5/9 1832) blev der indført en indtægt på 12 rd. efter auktion efter Alexander Michelsens enke.

Alexander og Anna havde to døtre: Bodil Alexandersdatter på 33 år, som i 1806 tjente i København, og Anna Alexandersdatter på 29 år. Som tilsynsværge valgtes forpagter Jens Mogensen på Præstegården i Klemensker. Der var en registreringsforretning den 27/10 1806, hvor boet blev opgjort til 41 rd 1 mark 4 skilling. De 14 gældsposter var i alt 35 rd 5 skilling. Når der blev tillagt omkostninger ved skiftet, var der kun 1 mark og 10 skilling tilbage . Alexander Michelsen deklarerede, at han ville svare boets gæld og skifteomkostninger mod at beholde boet som sin ejendom. Som kautionist tiltrådte præstebonden Jens Mogensen, der sammen med at betale Alexander lovede gælden inden førstkommende påske.

Referat af mødet i fattigkommissionen den 8. juni 1825 står: For udbygger Alexander Michelsen på præstegårds grund blev gjort andragende om nogen pengehjælp, 1 læs brændsel mv. da han efter langvarig sygdom og en alder over 80 år aldeles intet kunne fortjene. Kommissionen tilstod ham 2 rd, som straks blev udbetalt. I fattigprotokollen for den 10. juni 1829 nævnte præsten, at den fattige Alexander Michelsen var død i forrige kvartal. Alexander havde modtaget ”interimshjælp”, det vil sige midlertidig hjælp ved sygdom og 2 rd og 6 skilling til reparation af huset.

I 1826 kom han på fattigplanen med 6 kostportioner og en fast årlig hjælp på 4 slettedaler.

Alexander Michelsen var forlover ved flere ægteskaber. Her er hans underskrift fra 1812.

Alexanders underskrift var tydelig og sikker. Det tyder på, at han var sikker i skriftlig kommunikation.

1830-1834 Jens Hansen Schou og Elsebeth Marie Hansdatter

Jens Hansen Schou blev døbt 17/10 1802 i Klemensker. Far: Hans Espersen, præstegårds grund

Elsebeth Hansdatter blev født o 1800 født i Bodilsker

Jens Hansen Schou var husmand og skomager

Deres børn: Karen Marie Schou, f. 5/9 1827 på 48. slg. gr., Janusine Marie Schou, f. 16/1 1833 på Præstegårdens grund, Elise Christine Marie Schou, f. 31/5 1837 Præstegaardens grund

Familien boede tidligere (1826-1830) på Ellelund, Æggebjergvej 4 – se denne ejendom – Samme ejendom vor efterfølgende Hans Ipsen Rømer boede i perioden 1830-1834.

I 1834 boede enken Karen Kirstine Jensdatter på aftægt i huset, 71 år. I 1840: Karen Margrethe Jensdatter, 74 år.  1845: Karen Margrethe 83 år, født i Hasle  – hun er mor til Jens Hansen

 

1834-1846 Hans Ipsen Rømer og Antonette Margrethe Hermansdatter

Den 9. februar 1812 blev ungkarl Hans Ipsen Rømer og pigen Ulriche Christiane Jørgensdatter (se længere nede på siden), begge fra Klemensker sogn, gift. Forloverne var Anders Jørgensen og Anders Madsen, begge udbyggere på Simblegårds grund. Hans Ipsen var indsidder på præstegårdens grund.

Hans Ipsen Rømer, døbte sin og Ulriches søn, Jørgen Hansen, født 1. oktober 1812. Præstens hustru bar, og fadder var udbygger Jørgen Hansen, Jens Kure, Svend Hansen, Maren Kirstine Svendsdatter og Annike Jørgensdatter.

Hans Ipsen Rømer og Ulriche Jørgensdatter blev separeret. Han møder derefter Antonette Margrete Hermansdatter – måske allerede i 1822.

Hans Ipsen betegnes  i 1850 som kurvemager. Han døde 4/4 1854 – i kirkebogen står, at han var 70 år og udbygger på 27. slg. grund og født i Olsker. Der findes intet skifte efter ham.

Antonette Margrethe Hermansdatter, f. o 1789 i Vestermarie (Nylars?). Ifølge tilgangslisten kom hun fra Aaker sogn til Klemensker i 1822, som 35 årig ”løs Qvinde”- hendes søn er ikke nævnt her.  Antonette var Hans Ipsens husholderske i 1834, 1840 og 1845. Skifteprotokollen: Den 16/12 1859 anmeldte Herman Rømer, på 9 vornedgårds parcel i Klemensker, at hans mor Antonette Margrethe Hermansdatter, var afgået ved døden. Hun havde fået understøttelse af fattigvæsenet og derfor ikke efterladt sig noget.

Hans Rømer og Antoinette blev ikke gift

Deres barn: Herman Ipsen (Rømer), f. 11/5 1819 i Aaker. Kun moderen er nævnt i Aaker kirkebog.

Hans Ipsen Rømer og Antoinette boede i perioden 1830-1834 på Ellelund, Æggebjergvej 4

Pantebrev 7/8 1837 læst 27/10 1837, pag 390 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=207266#207266,39412442

Hans Ipsen Rømer, der boende på Præstegaards grund i Klemensker, havde lånt 35 rd af Peder Rasmussen Sonne på den 23. slg. I Klemensker. Som sikkerhed stillede han sit iboende hus på 6 fag og sin 4 spand store kobber kedel og en ko.

Huset brandforsikres 1837

Brandtaksationsprotokollen 7 juli 1837 forsikredes et hus på Præstegårdens grund, ejes af Hans Ipsen Rømer. Huset bestaar af 6 fag, 8 alen bred og 3½ alen høj på stolperne, opført af egebindingsværk, blandings overtømmer, klinede vægge og straatag. 1 skorsten og bageovn. 3 fag bræddeloft og indrettet dels til stue og dels til ladehus, taxeret under et for 7 rd pr. fag da det er meget gammelt, bliver 40 rd sølv.

Imod ildsraade forsvarligt og ej forhen forsikret – ildstedet forsvarligt, men ingen brandredskaber som ejeren derfor pålagdes at anskaffe inden 14 dage.

Ulriche Christiane Jørgensdatters historie

Ulriche Christiane blev gift 2. gang den 26. april 1824 med enkemand Jørgen Mogensen Dam, som var indsidder på Præstegårdens grund. Forlovere var kromand Bent Rasmussen og kirkesanger Jensen.

Jørgen Mogensens første hustru hed Dorothea Nielsdatter, som døde 60 år gl. på Præstegårdens grund den 16. juli 1821. Jørgen var arbejdsmand og født o. 1751 (i flg. Ft 1801)

Hvad der skete med ægteskabet er ikke helt gennemskueligt,  Jørgen Mogensen Bug og de to ender i fattighuset i 1831. I folketællingen 1834 er de opført som en selvstændig familie, så det kan være, at de også før 1831 var bosat i dette hus, men i de 3 fag, som ikke var fattighus.

Da Jørgen Mogensen Bug og konen kom under fattigvæsenet den 7. december 1831.  I 1842 har de tilsammen 38 kostportioner

Ulrikke Christiane Jørgensdatter døde 24/5 1843 som fattiglem (I kirkebogen står blot ”Christiane” i Klemensker). I fattigprotokollen (opslag 218) står under udgift: ”Nr. 10, Jørg. Monsen Bugs kones begravelse efter regning fra Løjtnant Dam 4 rd og 1 skilling.” 

I 1844 da Jørgen Bug flyttede fra det gamle til de nye fattighus, blev hans bohave registreret (Fattigprotokollen opslag 243). Der var: et bord, 2 (l..?), 1 gryde 3 spand stor, en gammel kiste, en tønde, et anker, en balje, nogle tarvelige lerkar, en underdyne, en overdyne, 2 hovedpuder, 2 lagener (dårlige tilsammen) en fjerding, en lille gryde, en stol, 3 skjorter (mere dårlige end god), en do lærred ?

Jørgen Mogensen Bag døde 95 år gammel i fattighuset den 2. januar 1847.

 

1846-1852 Anders Peder Kure og Karen Kirstine Nielsen

Anders Pedersen Kure blev født i Klemensker o. 1798, sandsynligvis søn af udbygger Peder Wefstsen

Karen Kirstine Nielsen blev født i Klemensker o. 1805. I ft 1840 hed hun Karen Kirstine Dam datter af Niels H. Dam i Klemensker.

Anders Pedersen Kure  var stenhugger i Rønne i 1822, hvor han fik en søn den 22/11 1822, Peter Nicolai Boldenbeck, sammen med daværende hustru Marie Margrethe Bidstrup. Anders og Marie blev gift i Rønne 26/2 1820. Maries far var sømand Jørgen Bidstrup og Marie var enke efter sømand Peder Sommer. Da sønnen Peter Nicolai Boldenbeck blev døbt var en af fadderne coffardiecaptajn Christian Wolfsen.

Den 1/7 1833 blev separerede mand Anders Pedersen Kure på 35 år, boende på 60. slg gr. Gift med pigen Karen Kirstien Nielsdatter på 60. slg. gr.. Forlovere var Peder Wefstsen  på 60 slg. gr. Og Niels H. Dam på 16. slg. gr.

I 1834 var Anders og Karen gift og boede hos udbygger Peder Wefstsen i Klemensker

(I fattigskattelisten er der lignet skat til Jens Morten Hansen 0-1-8) i 1853)

 

1853-1855 Jens Pedersen

Brandforsikring 1853

Brandtaksationsprotokol 20. oktober 1853 blev et hus på Præstegårdens grund, tilhørende Jens Pedersen, forsikret på grund af en tilbygning. Forsikringsnummer 147.

Huset er gammelt og består af 6 fag, 8 alen bredt, 3 ¾ alen højt på stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, skorsten, bageovn, bræddeloft i 3 fag, 2 fag vinduer, 5 døre, indrettet til beboelse og køkken, samt lo og lade, takseret således: 3 fag stuehus a 35 rd er 105 rd, 3 fag ladehus a 30 rd er 90. Til sammen 195 rd/ 200 rd,

Forsvarligt imod ildsraade.

 

1855-1868 Jørgen Jørgensen og Karen F

Jørgen Jørgensen blev født o 1791 i Klemensker

Karen F blev født i Klemensker o 1794 i Klemensker

Deres børn: Jens Andersen Jørgensen, f. o 1834 i Klemensker, Karen Sofie Jørgensen, f. o 1832, Kirstine Margrethe Jørgensen, f. o 1832 (tvilling), Caroline Jørgensen, f. 1836 i Klemensker

I 1855 havde de to børn i plejer som fik fattighjælp: Caroline Margrethe Jensen Kofoed på 11 år og Christine Jørgine Marie Schou på 3 år.

Brandforsikring 1869

Brandforsikringsprotokollen. Hus på Præstegårds grund. Jørgen Jørgensen/Hans Pedersen Falentin – Forsikret 20/10 1853. Hus i øst-vest 3 fag a 35 rd og 3 fag a 30 rd er 200 rd. Tilskrevet 3 fag a 55 rd er 165 nu tilsammen 365 rd. over 300 alen til nærmeste nabo. Genforsikret 1/6 1869

Pengeproblemer

Jørgen Jørgensen havde problemer med økonomien – der blev indgået forlig med kreditorer og for til sidst at låne penge af sin søn Jens Andersen Jørgensen

Pantebrev  afskrift af forligskommissionens protokol i Rønne den 20/11 1855, Forlig mellem Jørgen Jørgensen Sode til prokurator Peder Ipsen om at betale 55 rd 4 mark 8 skilling med sikkerhed i Jørgen Jørgensens hus på Præstegaardens grund og dets assuranceværdi.

Forlig 28/11 1857,  Forlig mellem Jørgen Jørgensen på Præstegaardens grund og Johan Svendsen Engel på 6. vorned gård. Jørgen Jørgensen skulle betale Engel 55 rd inden et år. I forligsdokumentet nævnes af Jørgen Jørgensen ikke havde et tinglyst dokument til huset

Panteobligation 28/12 1858, Jørgen Jørgensen lånte 220 rd af sin søn Jens Anders Jørgensen mod sikkerhed i sit syv fag store hus på Præstegaardens grund, løsøre og kreaturer og hvad der ellers findes på ejendommen.

Matrikelkort brugt 1888-1950

1868-1879 Hans Pedersen (Fallentin) og Emilie Marie, f. Schrøder

Hans Pedersen blev født o 1800 i Nyker

Emilie Marie blev født i Ringsted o 1806, Hun døde 6/6 1876 i Klemensker.

Ungkarl 30 år på Wellensgårds grund Hans Pedersen og Emilie Marie Schrøder fra Præstegården i sognet 24 år blev gift i Nyker 2. oktober 1830.  Forlover var Fallentin Pedersen.

Deres børn: Trine Juline Pedersen. F. 23/12 1835 i Nyker, Marie Pedersen f. 23/12 1835 i Nyker, Carl Christian Pedersen, f. 24/2 1841 i Nyker, Hans Ernie Andreas Pedersen f. 7/6 1844 i Nyker

I 1835 og 1841 boede Familien i Nyker på 14. slg. Grund. Hans Pedersen var skomager. I 1844 var han udbygger på 6. vornedgårds grund i Nyker. De flyttede til Klemensker 28/2 1869 ifølge afgangsliste i Nyker Kirkebog.

Panteobligation 20/12

Hans Pedersen lånte 300 rd. med pant i hus og lejeret til jord på Præstegaardens grund af Jens A. Jørgensen. Jens Jørgensen opholdte sig i Køge.

 Skøde 26/10 1879

Hans Pedersen solgte huset på Præstegaardens parcel  til svigersønnen parcellisten Mogens Peter Hansen Kjøller og datteren Juline Kirstine, f. Pedersen  for 400 kr. Hans Pedersen blev boende i huste som enkemand og aftægtsmand.

1879-1919 Mogens Peter Hansen Kjøller og Juline Kirstine, f. Pedersen

Mogens Peter Hansen Kjøller døde 21/1 1919

Deres børn: Julius Martin Kristian Kjøller, f. o 1867 i Klemensker, Amilie Marie Kristine Kjøller f. o 1876 i Klemensker

Jorden i selvejer 1882

Skøde 5/2 1881 Sognepræst Frants Kristian Henrik Sodemann sælger til husmand Mogens Peter Hansen Kjøller efter Undervisningsministeriets skrivelse af 29/4 1881, matrikel 4b for 700 kr. I hartkorn var grunden skyldsat i hartkorn til 4 skp 2 ¾ album

Skifteudskrift 23/7 1919

Skifte afholdt den 15/2 1919 på 23. slg. Parcel angående adkomst til matr. 4b, 31e (på matrikelkort står der 91e!), 33e, 33f og 33g. Arvingerne var

  1. afdøde søn vognmand Hans Emil Theodor Kjøller, der døde i Allinge 21/4 1904. Efter ham var der følgende børn: Landmand Jørgen Peter Kjøller, 23. slg. Parcel i Klemensker, Ugifte Hansine Cathrine Kjøller København, sømand Karl Emil Christian Kjøller, Norge, Andrea Emilie Kjøller i ægteskab med Josef Bertinius Gulliksen, Norge og landmand Julius Andreas Kjøller, Gothegaard i Klemensker.
  2. Kusk Karl Adolf Peter Kjøller
  3. Emilie Christine Marie Lund, f. Kjøller gift med avlsbruger Karl Oluf Kofoed Lund, 25. slg. Parcel.

Bornholms Tidende 8/2 1919

 

Købekontrakt og skøde 13/6 1919

På matrikel 4b, 33e, 33f og 33 g til en købesum på 9.000 kr til gårdejer Hans Jørgen Christian Adolf Rottensten. Skødet blev underskrevet af ovennævnte arvinger efter Hans Emil Theodor Kjøller. 7.350 kr betaltes kontant.

1919 Hans Jørgen Christian Adolf Rottensten

Skøde 14/10 1919

Fra Hans Rottensten til postbud Janus Christian Andersen sælges ”Egebjerghuset” med matrikel 4b for 5.000 kr.

1919-1931 Janus Christian Andersen og Jensine

Janus Andersen blev født 23/8 1881 i Østermarie. Janus var landpostbud.

Jensine blev blev født i Østerlars 19/3 1886.

De blev gift i 1907

Deres børn: Karen Dorthea Andersen, f. 24/2 1909 i Klemensker, Emmy Lovise Andersen, f. 27/1 1912 i Klemensker

Skøde 18/4 1931 købesum 9.000 kr fra Janus Chr. Andersen til Hans Christian Kofoed.

Luftfoto 1951 af Æggebjerg. Tilhører Kgl. Bibliotek

1931-1966 Hans Christian Kofoed

Skøde 2/11 1966 til postbud Henning Hansen Kure, købssum 38.000 kr

Areal 1/10 1969 var 35422 m2

Luftfoto 1955 af Æggebjerg. Tilhører Kgl. Bibliotek

1966-1992 Henning Hansen Kure

Skøde 2/11 1992 til Kurt Skovgård Pedersen. Købssum 550.000 kr

1992- Maiken og Kurt Skovgård Pedersen

Luftfoto 1990 af Æggebjerg. Tilhører Kgl. Bibliotek

Maiken og Kurt fejrede sølvbryllup den 15/10 2017 i følge annonce indrykket af deres tre børn: Heidi, Pernille og Camilla