Ellelund – Æggebjergvej 4 – matr. 56e

Ellelund, Æggebjergvej 4, Klemensker

Parcel nr. 5 af 48. slg. Tornegaard

Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

1873 Skyldsat til 6 skp 2 fdk ½ alb

Ældste historie

Ejendom sandsynligvis fra starten af 1800. Her boede håndværkere. Forsikret første gang i 1834. Ejendommen brændte i 1865 og genopført i 1866 på brandtomten. Ejendommen fra 1866 er tydelig genkendelig i dag (2023) hvor beboelse og stalde er i en længe vest-øst, samt 2 fags tilbygning i den østlige ende.

Ældste matrikelkort med omtrentlig markering af parcel nr. 5 af Tornegaard før udskiftning

Beboerliste

Fæstebrev 22/12 1826 Arkivalieronline (sa.dk)

Tornegårds ejer, Jeppe Pedersen udstedte fæstebrev til jord til husmand Jens Hansen Schou og Elsebeth Hansdatter i 50 år. Jorden bestod af en havreager på omtrent 4 tønder land og ”der op til” 2 enge, alt i et stykke og grænser på nordre side til den 26., på østre side til 29., på den søndre side til 28. slg. jorde og på den vestre side til Tornegårds grund – læst 29/5 1829 

1826-1830 Jens Hansen Schou og Elsebeth Marie Hansdatter

Jens Hansen Schou blev døbt 17/10 1802 i Klemensker. Far: Hans Espersen, præstegårds grund

Elsebeth Hansdatter blev født o 1800 født i Bodilsker

Jens Hansen Schou var husmand og skomager

Deres børn: Karen Marie Schou, f. 5/9 1827 på 48. slg. gr., Janusine Marie Schou, f. 16/1 1833 på Præstegårdens grund, Elise Christine Marie Schou, f. 31/5 1837 Præstegaardens grund

Familien flyttede til Æggebjerg – Æggebjergvej 1 – se denne ejendom

I 1834 boede enken Karen Kirstine Jensdatter på aftægt i huset, 71 år. I 1840: Karen Margrethe Jensdatter, 74 år.  1845: Karen Margrethe 83 år, født i Hasle  – hun er mor til Jens Hansen

1830-1834 Hans Ipsen Rømer 

Pantebrev 1/5 1830 Arkivalieronline (sa.dk)

– Hans Ipsen Rømer boende på 48. slg. grund,  lånte 103 rd af ungkarl Chr. Jørgensen, der opholdter sig på Skovgaarden i Nyker. Med sikkerhed i hans ejede og iboende 7 fags hus og 50 års fæsterettighed til nogen jord på 48. slg. grund.

Hans Ipsen Rømer flyttede dernæst til Æggebjerg – Æggebjergvej 1 – se denne ejendom

Auktionsskøde 27/3 1835 Arkivalieronline (sa.dk)

20.maj 1834 blev afholdt offentlig auktion over Hans Ipsen Rømers hus på 48. slg. grund i Klemensker, Huset samt fæsterettighed til nogen jord, ifølge fæstebrev af 22/12 1826, læst 29/5 1829, tilhørende Hans Ipsen Rømer. Højestbydende på 164 rd blev selvejer Frederik Frederiksen på 29. slg. i Klemensker [Fr. Frederiksen døde 14/5 1835 – han var gift med Anne Margrethe Kjøller, som giftede sig igen med Morten Pedersen, 9. vornedgaard.]

 

1834-1835 Frederik Frederiksen (1784-1835) og Anna Margrete Kjøller (1801-1848)

Frederik Frederiksen og Anna Margrethe nåede måske ikke at flytte ind i huset. Skiftet efter ham, afslører ikke, at denne ejendom tilhørte ham.

Brandtaxationsprotokollen for 4/6 1834 Arkivalieronline (sa.dk)

Et Hus paa Tornegaards, den 48. slg.s grund i Clemensker, ejes af Fredrik Frederiksen.

a.Stuehus 4 fag, 9½ al. Bred, 4½ høj paa Stolperne, opført af Ege og Fyrrebindingsværk, blandings overtømmer, klinede vægge og straatag, skorsten og bageovn, indrettet til stue, kammer mv. Bræddeloft i 3½ fag, takseret a fag 45 rd er 180 rd-170 rd

b.Ladehus 3 fag af samme Bygningsmateriale og samme bredde og højde i forbindelse med stuehuset. Indrettet til lade og kostal, taxeret a fag 20 rd er 60 rd –

i alt 240/230 rd.

Forsvarlig imod Ildsraade og ei forhen forsikret- Skorsten og Bageovn eftersaaes og fandtes i god stand.- Brandredskaber, som ikke fandtes, blev ejeren paalagt at forskaffe til stæde inden 14. dage fra dato som paasees af Sandemanden,

1835-1842 Hans Kofoed og Bodil Katrine Olsdatter

Hans Kofoed var tømmermand. Døbt i Klemensker 8/3 1807. Forældre Hans Jensen udbygger på 32. slg.gr. i Klemensker

Bodil Katrine Olsdatter blev døbt i Klemensker 19/2 1809. Forældre Ole Hansen og Boel Hansdatter på 16. vg. gr.

Deres børn: Janusine Caroline Kofoed, f, 21/7 1835 på 48. slg. gr., Caroline Kirstine Kofoed, f. 14/7 1837 på 48. slg. gr.

Brandforsikringsprotokollen oplyser om forsikring af huset: Et hus på Tornegaards 48. slg. grund tilh Frederiks Frederiksen/Hans Kofoed – nr 71.1 i taxationsprotokollen Arkivalieronline (sa.dk)

1842-1862 Mogens Peter Alling og Bodil Margrethe, f. Sonne

Smed

Mogens Peter Alling er født 22/12 1813 i Allinge. Forældre: Snedker Peder Hansen og Karen Mogensdatter

Bodil Margrethe Sonne blev født 29/6 1814 i Rønne. Forældre: Pensionist Stephan Christian og Karen Kirstine Hansdatter Dam

I 1840 var Mogens Peter Alling logerende  hos Hans Olsen Alling, gårdmand på 32. slg. Kofoedgaard i Klemensker. Hans Olsen var forlover da Mogens og Bodil blev gift 23/1 1842. De opholdte sig på 30. slg. i Klemensker.

Deres børn: Margrethe Caroline Alling, f. 30/3 1842 på 48. slg. grund i Klemensker, Jørgine Petrea Alling, f. 29/8 1846 på 48. slg. grund i Klemensker, Christian Peter Alling, f. 1849, Anine Hansine Alling, f. 10/10 1852 på 48. slg. grund i Klemensker

Ft. 1855 bor de sammen Bodil Margrethes stedfar og moder: Jørgen Jørgensen Dam (62 år) og Karen Kirstine  Dam (73 år), som forsørgedes af Mogens Peter Alling. Se Lærkelund i Sandkås Lærkeløkken 3 – Sandkås – Bornholms historie (bornholmerting.dk) Hvor J.J. Dam og Karen Kirstine Dam boede forhen.

Forlig 19/10 1859 Arkivalieronline (sa.dk)

Mogens Peter Alling, på 48. slg. grund, gæld på 48 rd  med Agent P Munk i Hasle – som sikkerhed satte Mogens Peter Alling sit hus på 48. slg.gr.

Lejebrev 25/2 1862

Gårdejer Jørgen Wesths lejebrev på 50 år til smed Jens Peter Mortensen – læst 26/2 1862 – pag 126 – udslettet 30/10 1872

 

1862-1873 Jens Peter Mortensen

Pantebrev 17/8 1862. Jens Peter Mortensens lånte 300 rd af J. Th. West – udslettet 26/6 1867 læst 20/8 1862 pag 173.

Forsikring af hus 1866

Forsikring af matr 56e – hus på 48. slg. grund forsikret 4. kvartal 1864 Arkivalieronline (sa.dk)  Mogens P. Alling/J.P.Mortensen/Peter Chr. Munch – Afbrændt 13/9 1865 opbygget 10/4 1866

Brandtaksationsprotokol 7. august 1866

Arkivalieronline (sa.dk)

Smed Jens Peter Mortensens hus paa 48. Slg.s grund.

a. Hus i øst og vest, 12½ fag, længde 42 alen, dybde 11½ alen og højde 3 ¾ alen med ¾ alen høj kløvet kampestensfodmur, fyrre under- og overtømmer, murstensvægge, bræddegavle og straatag. 2 Skorstene af murstene og murstens Piber; 7 vestre Fag med bræddeloft. Indrettet fra vest af saaledes: 2 fag stue med bræddegulv, og kammer, 3 fag forstue, stue med bræddegulv, køkken og kammer, 2 fag til smedeværksted; 2 fag lo og kostald og 3½  fag lo og sædegulv. 5 hele og 5 halve fag vinduer med store ruder og 14 glatte døre.

Hertil regnes at have medgaaet:

 • Tømmer med arbejdsløn 200 rd
 • Lægter, tag med arbejdsløn 180 rd
 • Brædder til loft og gulve med arbejdsløn 80 rd
 • Vinduer og døre med arbejdsløn 80 rd
 • Murstene og arbejdsløn 150 rd
 • Kørsel 80 rd Skorsten og fodmur 30 rd

I alt 800 rd

I henhold hertil forsikres længen således: Stuehuset 7 vestre fag a 70 rd er 490 rd, ladehus 5½ østre fag a 55 rd er 302 rd – i alt 792 rd.

b. En tværlænge i syd og nord ved øst: 2 fag 6 alen langt, dybt 8½ alen, og høj 3 ¾ alen. Opført af fyrre under- og overtømmer, murstensvægge, bræddegavl og straatag, indrettet til Vogn?? Og svinestald med 2 døre og 1 port.

Hertil regnes at have medgået:

 • Tømmer og arbejdsløn 30 rd
 • Lægter, tag med arbejdsløn 30 rd,
 • Gavl med arbejdsløn 10 rd
 • Port og døre med beslag og arbejdsløn 10 rd
 • Mursten, kalk og arbejdsløn 22 r
 • Kørsel 10 rd
 • Fodmur mv 4 rd.

I alt 114 rd.

I henhold hertil sattes denne bygning saaledes: 2 fag a 55 rd er 110 rd.

Huset er opført på brandtomten efter ildebranden den 13. september 1865, som var forsikret under nr 27 for 220 rd – som nu udgår. Huset er over 100 alen til nærmeste nabo.

 

1873-1877 Peter Christian Munch

 Jorden I selveje fra 1873

Skøde 29/1 1873 Arkivalieronline (sa.dk)

Christian Ipsen sælger den af indenrigsministeriets udstykningsapropation af 14. november 1868 parcel nr 5, matrikel 56e, skyldsat til 6 skp 2 fdk ½ album  for 475 rd til Peter Christian Munch.

Den solgte parcel er bebygget med køberens hus og har tidligere haft jorden i fæste eller leje. Der er færdselsret – gang eller kørsel – over sælgerens parcel nr 6, matrikel 56f – ad en 4 alen bred vej

Skøde 31/3 1877 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra husmand Peter Christian Munch til Hans Peter Jensen fra Østerlars sogn. Købssum 8.000 kr undtaget var kakkelovn og murkar. Der var færdselsret over nabogrunden på en 4 alen bred vej på matr. 56f.

 

1877-1879 Hans Peter Jensen

Skøde 15/11 1879 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Hans Peter Jensen til Hans Peter Thorsen læst 26/11 1879. Købssum 8.000 kr. Der blev mageskiftet med et hus på 16. vornedgaards grund i Østerlars, der var værdisat til 3.500 kr

 

1879-1899 Hans Peter Thorsen

Skøde 28/8 1899 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Hans Peter Thorsen til sønne Anton Mathias Thorsen. Købssummen var 6.500 kr

 

1899-1930 Anton Mathias Thorsen

Skøde 17/5 1930 fra Anton Mathias Thorsen til landmand Knud Jørgensen for 11.000 kr

 

1930-1954 Knud Jørgensen og Petrea Karoline, f. Kofoed

Ellelund 1949. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Landbrugets og dets Biografier. 1950

56e – ”ELLELUND”, Klemensker. 48. Slg. Pc. 5,0 ha – Htk. 0-6-2-112 – Ejdsk. 12,000 – Grdsk. 4,300. Bygningerne er ca. 100 Aar gamle. Overtages 1929 af: Knud Jørgensen, f. 1. 10. 1907 paa Solvang i Vestermarie (S. af Postb. Jørgen Andr.]. og Karoline Jensine, f. Jensen). G. m. Petra Karoline, f. Kofoed, den 14. 2. 1908 (D. af Otto Peter K. og Madsine Karoline, f. Hansen). Børn: Henning, f. 21. 12. 1937. Erna, f. 6. 7. 1942.

Ellelund 1951. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skøde 11/11 1954 fra enkefur Petra Karoline Jørgensen til landmand Harry Olesen. Købssum 33.000 kr

Ellelund 1955. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1954-2002 Rita og Harry Olesen

Efter at der blev overført 465 m2 fra matrikel 4c den 1/10 1969, blev arealet beregnet til 50.899 m2

Rita og Harry Olesen fejrede sølvbryllup 20/11 1979 (Bornholms Tidende)

Ellelund 1991. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

2002-2022 Johnny Rasmussen

Salgsannonce marts 2022 før udmatrikulering af jord

Salgsannonce november 2022

Ellelund. Foto 11. maj 2023 af JVH