Klemensker 19. slg. grund og fortov – Nørregård

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

[fortov er betegnelsen for jord der ligger op til selvejergårdene, men som tilhørte kongen]

Henvisning til udbyggere og husmænd på Nørregårds grund og fortov:

Stjernebakken, Krashavevej 13 – matrikel 27d + 131 + 27e + 175p

Lyngkær, Krashavevej 17 – matrikel 175cq

Skovly, Krashavevej 19 – matrikel 175fh

Udbyggersted øst for Nørregaard

Udbyggersted vest for Nørregaard

Nørregaards jorde på det ældste matrikelkort fra o. 1818

I matrikelprotokollen i 1827 før udskiftningen læses følgende beskrivelse af Nørregårds jord.

En hovedlod sydøst for Bedegadegaardene, nordøstlig i Sognet, en Englod østen for gaarden, en Agerlod lidt østen for Gaarden Matr. No. 24a, en Englod tæt sønden for sidste lod, en Englod lidt sydvest for Gaarden Matr. 28a og
To Englodder nordøst for Kirken og norden for Æggebjerg.
(27A ejeren Jens Andersen Møller)
Til gaarden og dens Hartkorn hører desuden halvdelen af lodden anført under Matr. No. 187 og under det anmeldte Hartkorn hører tillige de hernæst under Matr. No. 27B og 27C anførte Jorder.

27B – forklaring: En Ager og Englod østen for Gaarden Matr. 27A, en Englod nordvestlig i bemeldte Gaards Hovedlod, en Englod sydvestlig i samme Gaards hovedlod og en Englod lidt sydvest for Gaarden Matr. No. 28A.- (27B ejes af Jens Andersen og Brugeren Poul Hansen)

27C – forklaring: En bebygget Ager og Englod, nordøst for Gaarden Matr. 27A og en Englod lidt sydvest for Gaarden Matr. No. 28A.

I den bebyggede Lod er anmeldt at ligge 1 td. 1 skp. Sædsjord og 3 skp. Kløvgang indkøbt fra Kongens Udmark og ifølge Forordningen af 18. April 1818 ansat til 1 fdkr. Hartkorn, hvilke Jorder ei kan særskilt paavises paa Marken.
(27C ejes af Jens Andersen og brugeren Hans Jensen)

[bemærk. Matrikelnumrene 27B og 27C blev ændret efter udskiftning i 1840]

Efter udskiftningen:
En samlet Lod omkring Gaarden noget sydlig i Sognets nordre del.
I gaardens Lod østligst ligger 1 td. 1 skp Sædsjord og 3 skp Kløvgang samt 2 huse og 4 Kaalhaver, indkøbt fra Kongens Udmark, ifølge forordningen af 15. April 1818, ansat til 1 fdkr hartkorn ikke kan særskilt paavises i Marken.
Eieren Anders Christian