Skovly – feriecenteret ved Rutsker Højlyng

Skovly, Krashavevej 19

3782 Klemensker.

19. selvejergårds eller 1. vornedgårds lynglod – matrikel  175fh

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Feriecenteret ”Skovly”, Krashavevej 19, er opført 1898, men har sin oprindelse i 1867.

Jordlod tilhørte oprindelig kongen, men rettigheden til brug var Nørregårds, som kaldte jorden for gårdens “lynglod”. Ved udskiftningen kom den imidlertid til at høre under Ndr. Kirkebogaard (1. vg.) i Klemensker. Jordens ejendomsret blev overdraget til sogneforstanderskabet, der solgte den i 1867 til husmand Hans Pedersen på Stjernebakken for 76 rd. I hartkort fastsattes den til 1 skp 1 fdk 1 ¼ album.  Se sogneforstanderskabets skøde på matriklen her.

Dette jordstykke solgte Hans Pedersen til sin søn i 1890, som i 1897 solgte det videre til Hans Madsen Kjøller.

1897 Hans Madsen Kjøller

Hans Madsen Kjøller ejede “Hyldelyst”, Dammegårdsvej 22.  Året efter overdrog han jorden til sønnen Martin Kjøller.

1898-1931 Martin Kjøller (1871-1961) og Hansine Andrea f. Dam (1865-1957)

Martin Kjøller er født 16/4 1871 på den gamle ”Krashavekro”, som hans far, Hans Madsen Kjøller, ejede. Han  gav stedet navnet ”Hyldelyst”. Martin var ældste søn blandt otte. I sin ungdom var han på højskole, og var ansat på forskellige gårde med hensigt at lære om ”landvæsen”. Byggede Skovly. Stenene til grundmuren samlede de selv op fra 1897, som samtidig gjorde jorden dyrkbar.  Det to to år at bygge Skovly og så kunne han i 1899 gifte sig med Hansigne Dam, datter af skovfoged Hans Dam. Hustruen var med til at så træer og plante dem ud. Hun nåede at se den store og fældet inden hun døde. [90-års portræt i Bornholms Tidende 14/4 1961]

Martin Kjøller, 1961 i forbindelse med sin 90årsfødselsdag

Der er et interessant interview med Martin Kjøller og hans 91årige hustru i Bornholms Tidende i 27/1 1956 med Algot portrætbillede. [Desværre i meget dårlig opløsning – bør nyskannes!]

Nekrolog i Bornholms Tidende 19/9 1962

1931-1973 Emil Theodor Christian Kjøller (1901-1973) og Agnes Jørgine, f. Jensen

Martin Kjøller overdrag Skovly til sin søn Emil Kjøller jorden, som han drev sammen med matr. 170b, 175cn, 175co, 175fh og 175hø.

Fra 1940’erne blev ejendommen drevet som et sommerpensionat ved siden af landbruget.

I mindeord avisen læses bla.: Emil Kjøller var stærkt interesseret i sin hjemegns mange seværdigheder og Bornholms historie, og ved flere lejligheder har han holdt foredrag om disse emner.
Tid til anden har Emil Kjøller siddet inde med forskellige tillidshverv, således var han gennem en lang årrække revisor i Klemensker Kontrolforening, ligesom han gik stærkt ind for JAK-tanken [Jord-Arbejde-Kapital].
Emil Kjøller var tilknyttet Adventistmenigheden, indenfor hvilket han var en agtet medarbejder. Emil Kjøller efterlader sig hustuen fru Agnes Kjøller, født Jensen, og seks børn, tre døtre og tre sønner. (Bornholms Tidende 1. september 1973)

Se oversigt for 175fh og se Oversigt for 175co

Skovly, Krashavevej 19. Luftfoto fra 1946 tilh. Kgl. Bibliotek

I Landbruget og dets Biografier, 1950 læses:

170b – »SKOVLY «, Klemensker. Tlf. 59y. 19. Slg. Frt. 12,1 ha – Htk. 0-5-1/4- Ejdsk. 25,000 – Grdsk. 8,400. 1 Td. Ld. er Mose. Paa Grunden er der fundet mange Brandpletter fra Oldtiden. Overtages 1930 af: Emil Theodor Chr. Kjøller, f. 9.11. 1903 paa Ejend. (S. af Martin K. og Hansine Andrea, f. Dam). Elev paa Nærum Højskole 1919-20. G. m. Agnes Jørgine, f. Jensen, d. 6. 8. 1904 i Rø (D. af Bay og Jenny Andrea, f. Jensen). Børn: Edel Agnethe, f. 31. 3. 1927. Ejvind Rudolf Madsen, f. 22. 12. 1928. Svend Emil, f. 7.11.1930. Else
Marie, f. 7. 4. 1936. Anne Lise, f. 10. 5. 1939. Viggo Preben, f. 2. 3. 1942.

1974- 1991 Ejvind Rudolf Madsen Kjøller (1928-)

Skøde den 16/4 1974 på 278.523 kr for matriklerne 170b, 175co, 175cn, 175fh, 175hø og 175no i alt ca 11 hektar. Se Skøde og panteprotokollen

1991- Holger Hermansen (1931-2020) og Ellen (1936-)

1979-1990 eksisterer et tinglyst forpagtningsaftale til Holger Hermansen, der formodentlig viser, at han har drevet landbruget ejendommen fra 1979, hvorefter han køber jorden for 440.000 kr den 6/9 1991.

Fra at Skovly blev drevet som pensionat blev det fra 1992 indrettet med ferielejligheder. I 2012 var der 8 lejligheder.

Holger Hermansen blev interviewet af Holger Larsen, Bornholms Tidende den 17. november 2012. Holger Hermansen var da 81 år og var sammen med sin hustru Ellen flyttet til Tejn. De ejede dog stadig Skovly, men “Sol og Strand” havde overtaget udlejningen af ferielejlighederne. Læs artiklen her

2019- Lone Banke Rasmussen

Lone forpagtede Skovly fra maj 2018, men købte stedet året efter. Der er en artikel i Bornholms Tidende den 13/4 2019, atter skrevet af Holger Larsen.

Feriestedet Skovly. Foto JVH 9. marts 2021

se feriestedets hjemmeside