Olsker 20. slg. grund og fortov – Lille Lærkegaard

Lille Lærkegaard fortov i Olsker

Lille Lærkegaard blev også kaldt for Søndre Lærkegaard.

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Beskrivelser af følgende ejendomme:

Lærkelund – Lærkeløkken 3 – matrikel 82uh

Rebslagervej 12 – matrikel 24b – nedrevet inden 1939

Afgrænset af blå streger er 20. slg. part af Strandskoven, der oprindelig tilhørte kongen. Matr. 24 b og 24c er indtegnet på matrikelkort brugt 1828-1861

Beskrivelse af Lille Lærkegaard i de to matrikelprotokoller

Før udskiftningen (1841):

En hovedlod ved Gaarden nordost for Kirken, sydlig i Sognet, en Ager og Kratlod vesten for Gaarden, en Ager og Englod nordost for Kirken, en Agerlod norden for Kirken og Bekken, og en Englod osten for Gaarden Matr. No. 9. Under Gaarden bruges tillige indkiøbt Jord fra Kongens Udmark hernest anført under Matr. No 24 B

Matrikel 24B: En samlet Skovdel nordøstlig for Kirken, sydlig i Sognet ved Strandmarken.. Jorderne er indkøbt fra Kongens Udmark og bruges under Gaardens matrikel 24a

Efter udskiftningen (1841):

En samlet Lod ved Gaarden nordøst for Kirken, sydlig i Sognets nordre Deel. Østlig i Lodden ligger indkiøbt Jord fra Kongens Udmark, nemlig 4 skp Sædsjord og 7 tdl Kløvgang uden særskilt Hartkorn (fol. 66)