Klemensker – 23. slg. grund – Lille Dammegård

Lille Dammegård i Klemensker – 23. slg. grund

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

På Lille Dammegårds grund har der siden 1700tallet ligget tre ejendomme. Den største og sandsynligvis ældste var “Kløven”, der lå nordøst for gården. Den havde, foruden fæstejord fra gården, brugsret til kongens jord.

Beboerne på Kløven og Damskov havde i flere perioder familierelationer til ejeren af Lille Dammegård.  

Læs mere om de tre ejendomme:

Kløven, Dammegårdsvej 12, matrikel 31d m.fl.

Damskov, Splitsgårdsvej 19, matrikel 31b 

Splitskov, Splitsgårdsvej 21, matrikel 31c

Ikke placerbare beboere på Lille Dammegårds grund

Jeg kender flere personer fra kilderne, der har været udbyggere på Lille Dammegårds grund, men som jeg ikke kan placere på de ovennævnte tre ejendomme.
De er:
Hans Olsen – nævnt 1703, 1708
Peder Nielsen – nævnt 1729
Soldat Niels Rasmussen – nævnt 1729
Poul Hansen – nævnt 1746
Morten Andersen – nævnt 1750-1754
Claus Olsen – nævnt 1758
Torkild Pedersen – nævnt 1766