Klemensker 17 slg. grund – Bækkegård

Bækkegård i Klemensker

17. slg.grund

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Ældste matrikelkort over Bækkegård i Klemensker- 17. selvejergård – matrikel 25a med parcellerne 25b og 25c

Udsnit af målebordsblad – tegnet i 1887 og udgivet i 1888

Ejendom vest for hovedlodden –  matrikel 25b – beboet indtil 1899

Møllevang, Bedegadevej 23 – matrikel 25c – i dag 25d

Historiske oplysninger

Matrikelprotokollen før udskiftningen:
En samlet lod omkring Gaarden sydvest for Bedegadegaardene, nordøstlig i Sognet.
Under det anmeldte hartkorn hører tillige Jordene hernæst anført under Matr. No 25B og 25C.- Til Gaarden og dens Hartkorn hører desuden Halvdelen i Lodden anført under Matr. No. 189. [En del af Spydenlund]
Matr. No 25B – En bebygget samlet Lod vestligst i Gaardens Matr. 25A Hovedlod. 7 5220/14000 tønder Land. Ejer Poul Wevestsen – bruger Peder Thor Clausen.
Matr. No 25C – En bebygget samlet Lod østligst i Gaardens Matr. 25A hovedlod. 10 6250/14000 tønder Land. Ejer Poul Wevestsen bruger Hans Jacobsen

Bækkegård blev revet ned 2018.