Thorsminde – Bedegadevej 2

Thorsminde, Bedegadevej 2, Klemensker

Den nordlige del af parcel nr 2 af Bjørnegård
Matrikel 87b (og 87nk)

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Thorsminde med matrikel 87b (2022) på kort fra 1888.

1869 sat i hartkorn 2 tønder 1 fdk ¾ album 18 2120/14000 tønder land

Skøde- og panteprotokollen 1. række 2. sæt

Skøde- og panteprotokollen 2. række

Skøde- og panteprotokol efter 1927 ( se under matr. 4az, hvor matr. 87b findes)

Før bebyggelse

Grunden har ikke været bebygget før 1860, men drevet sammen med den ejendom som lå øst for Degnegård, kaldet ”Toften”.

Auktionsskøde 9/2 1859 

Allerede udstykkede parcel nr 2 og 3, samt 8 parceller af hovedlodden nr 1 blev udbudt til salg på auktion 3. juli 1857.

Parcellen nr. 2 var matrikel 87b på 10 tønder land. Højstbydende på 1500 rd blev givet af ejeren af Bjørnegård, Christian Jensen, næsthøjeste var kroejer Anders Jensen Rasch med 1400 rd. Ved 2. auktion den 7. august 1857 blev præstegårdsforpagteren Thor Vest eneste bydende med 1500 rd.

Thor Vest fik først skøde på jorden i 1859, vel at mærke den nordligste del af parcel nr. 2.
På denne parcel var udstedt et 60 års fæstebrev på en del af jorden den 28. januar 1844. Se “toften”

Ejerliste

1860-1897 Thor Vest og 1. Caroline Anthonette Mortensen, 2. Christine Christance Olsen, født Kure

 Thor Vest blev født 9/7 1823 i Klemensker, forældrene var gårdejer på 16. slg. Bolbygård Peder Thorsen og Karen Mogensdatter. Thor Vest døde 3/2 1900 i Rø, som aftægtsmand på 26. slg. parcel.

Caroline Antonette Mortensen blev født 16/2 1830 i Klemensker, forældrene var 1. vornedegårds ejer Hans Jørgen Mortensen og Johanne Cathrine Riis. Caroline døde 29/12 1873.

Andet ægteskab 2/9 1875 med Christine Christence Olsen, enke efter Christian Olsen, Christance blev født i Rø 10/8 1839. Forældrene var gårdejer af 2. vg. Spællingegård, Jens Olsen Kure og Christence Hansdatter. Christence døde den 8/5 1885 i Klemensker

Bosteder inden Thorsminde

I 1850 boede Thor sammen med sine svigerforældre på 1. vg. i Klemensker. I 1851 var Thor Vest husmand i Olsker på 26. sgl. grund (se forsikring af huset). Fra den 29/6 1852 er han udbygger på 20. slg. grund i Klemensker.  I 1855 lever han af jordlodden, som sandsynligvis i dag er Bollerisvej 1 – 20 slg. grund.

I 1857 og nogle år frem er han forpagter af præstegårdsjorden Familien var bosat på Præstegården i hvert fald den ½ 1860.

Han må have startet husbyggeriet i 1860, da han tegner sin første forsikring i 1860

Deres børn: Janus Peter Vest, f. 9/3 1850, Antonette Cathrine Vest, f. 30/11 1851 i Olsker, Hans Martin Vest, f. 15/4 1854 født på 20. slg. grund, Peter Thorvald Vest, f. 4/8 1857 på præstegården.

Peter Thor Vest blev gift med enken efter Christian Olsen, der ejede matrikel 87e. Thor Vest fik derved ejendomsretten til denne ejendom, der lå syd for Thorsminde. Læs om matrikel 87e her. Denne ejendom blev solgt til Thor Vests søn Peter Thorvald Vest i 1899.

Af folketællingen ses, at Thor Vest og Christance og hendes børn boede på Thorsminde.

Thor Vest og Christines barn: Lise Marie Vesth, f. 20/4 1876 i Klemensker, Thora Regine Vesth, f. 5/9 1881 i Klemensker (Hun blev gift med Hans Peter Hansen, Salene Hotel)

Et firkantet hus i 1861?

Byggeriet er nævnt i Klemensker sogneprotokol for den 9/12 1861: Den 2/12 1861 blev et hus på 10. vg. parcel, tilhørende Thor West, takseret til Alm. Brandforsikring for 160 rd.

Forsikringsprotokollen 

på 10. vornedgårds parcel., Thor West, 4/4 1861. Et firkantet hus a fag a 40 rd er 160 rd. – dels af mur og dels bindingsværk over 100 alen til nærmeste nabo

Den nye ejendom forsikres

Forsikringsprotokollen 

Matr. 87b, Thor West, forsikret ¾ 1860 litr. A. Ladehus 10 fag a 55 rd er 550 rd (18 alen fra d)
Forsikret ¾ 1865 b. Stuehus 7 fag a 50 rd er 350 rd (1½ alen fra c.)
Forsikret 4/4 1864 c. Ø. Ladelænge 5 fag a 50 rd (sammenbygget med a.)
d. vestre ladelænge 5 fag a 55 rd, er 275 rd

Finansiering af nybyggeriet

Thor West 1 prioritet panteobligation til H.P. Birk 19/3 læst 11/4 1860 600 rd – udslettet 15/12 1869
Forpagter af Præstegården Thor Vest udstedte en panteobligation på 600 rd til Hans Peter Birk på 12. slg. Offergaard i Rø sogn. Som sikkerhed satte han parcellen matrikel 87b


Tingsvidne 13. oktober 1869

Thor Vest, ejer af parcellen af 10. vornedgård, matrikel 87b. ønskede at erhverve et tingsvidne på, at han havde opført bygninger på jordlodden. Som vidne førte han avlsbruger og urmager Christian Olsen af Klemensker der forklarede, at Thor Vest på parcellen matr, 87b havde bygget 4 huslænger, indrettet til beboelse og udhuse. Det andet vidne, Snedker Hans Ole Bidstrup, forklarede ligesom forrige komparent. Nordre herredsting udfærdigede derefter et tingsvidne som adkomst til Thor Vest. Altså et dokument på at han ejede bygningerne til en værdi af 2000 rd.

Panteobligation 14/12 1869 

Thor West lånte 3000 rd af Kreditforeningen for Landejendomme. Som sikkerhed stilles de godt 14 tønder land og de på grunden liggende bygninger, som var forsikrede i brandkassen for 2085 rd. Udslettet 22/12 1897.

Skøde 17/7 1897

Fra Thor Vest til Gustav Mortensen. Købssummen var 15.700 kr, hvoraf 2.700 kr var for løsøre. Med i købet fulgte 2 heste, 5 køer, 2 kvier, 1 får, 1 lam og 1 gris, samt 10 tønder kartofler og 20 læs gødning.

 

1897-1935 Gustav Mortensen (Gustaf Mårtensson) og Julie Cathrine Hansine, f. Mogensen

Gustav Mortensen blev født i Hjärtlanda, Jönköbing Len, i Skåne 15/10 1866. Hans far, Mårten Håkansson, udvandrede til Nebraska i Amerika i slutningen af 1860’erne og skiftede navn til Martin Ahlberg (efter sin mor!). Gustavs mor, Kjersti Larsson/Larsdotter, flyttede til Bornholm. 

Gustav og storesøsteren Anna blev sat i pleje hos deres mormor og morfar samt morbror i Wik. Gustav og storesøsteren Anna kom til Bornholm i 1882. Anna blev gift med Nils Nilsson i Klemenker, hvorefter de udvandrede til Nebraska, hvor de blev forenet med Annas far. 

Gustav Mortensen tog også til Amerika (1888), vist nok også til Nebraska, men returnerede i 1897, hvor han købte Thorsminde. [Oplysninger fra (oldebarn til Gustav) Jens Mortensen, nov. 2022]

I flg. skøde og panteprotokollen er der ikke tinglyst obligation, hvorfor man må formode, at han købte gården kontant. Sandsynligvis af penge, som han havde tjent i Amerika.

Julie Katrine Hansine Mogensen blev født i 12/7 1876 i Rø. Hendes forældre var husmand Jens Mogensen og Ane Kathrine, f. Kofoed. Hun døde 14/7 1955.

Avlsbruger Gustav og Julie Mogensen blev gift i Rø 3/11 1899.

Gustav Mortensen døde i Klemensker 11/10 1935.

Deres børn: Augusta Kristine Hansine Mortensen, f. 22/8 1900, Kristian Mortensen, f. 7/8 1902 (fra 1929 avlsbruger på Frydenlund, 13. slg. pc), Johannes Andreas Mortensen, f. 12/12 1904, Astrid Kathrine Mortensen, f. 12/6 1907, Asta Mortensen, f. 12/6 1907, Julius Mortensen, f. 7/5 1909 (fra 1936 avlsbruger på Godthaab, 28. slg. fortorv), Anna Maria Mortensen, f. 23/7 1812, Gunnar Mortensen, f. 11/7 1915, Ellen Marie Mortensen, f. 29/6 1919

[Der findes ingen oplysning om ejendommen efter Gustav Mortensens død i skøde- og panteprotokollen!]

1935- (1955?) Julie Kathrine Hansine Mortensen

Thorsminde 1946, Luftfoto tilhører Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

87b- “THORSMINDE”. 10.Vdg. Pc. 10,0 ha – Htk. 2-0-1-3/4 – Ejdsk. 23,500 – Grdsk. 10,000. ½ Td. Ld. er Mose. Overtoges 1935 af: Julie Kathrine Hansine Mortensen, f. Mogensen, d. 12.7.1876 i Rø. Børn: Augusta Kristine, f. 22. 8. 1900. Kristian, f. 7.8 1902. Johannes Andreas, f. 12. 12. 1904. Asta Jensine, f. 12.6.1907. Julius, f. 7.5.1909. Anna Marie, f. 23.7.1912. Gunnar, f. 11.7.1915. Ellen Marie, f. 29.6.1919.

Thorsminde 1949, Luftfoto tilhører Kgl. Bibliotek

Thorsminde 1951, Luftfoto tilhører Kgl. Bibliotek

Thorsminde 1955, Luftfoto tilhører Kgl. Bibliotek

(1955?)-1969 Gunnar Mortensen og Grethe

 Gunnar døde 23. december 1968

Skøde 31/10 1967 på 4az fra avlsbruger Knud Nielsen til Gunnar Mortensen (1500 kr)

Arveudlægsskøde fra skifteretten 6/11 1969 efter Gunnar Mortensens dødsbo til Grete Mortensen.

Thorsminde 1990, Luftfoto tilhører Kgl. Bibliotek

1969-1997 Grethe Mortensen

Skøde 7/8 1997 til sønnen Peer Mortensen, Købssum 552.500 kr

Grethe Mortensen boede i 1993 på Klemens Storegade 51.

 

1997-2000 Peer Mortensen

 Skøde 25/1 2000 til Linda Pernille Mortensen (Peers søster) og Keld Mortensen. Købssum 480.816 kr

 

2000- Pernille Mortensen og Keld Mortensen