Gilbertstræde 9 – Sandkås

Det blå hus, Gilbertstræde 9, Sandkås, Bornholm

Matrikel 82fk
Parcel af matr. 82bc af sognets udmark
Hartkorn ¾ album

Se skøde- og panteprotokollens 0versigt efter 1940

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Foto o. 1911. Bag huset ses “Udmarksmindes” røser

Dette er det ældste “sommer villa” i Sandkås. Opført udelukkende til brug som feriebolig.

Skøde den 14/10 1907 fra Ludvig Julius Kaas til fru Franciska Gilbert Jespersen fra Charlottenlund. Købsprisen for jorden var 600 kr.

1907-1940 Gilbert Lauri Jespersen (1851-1929) og Franciska Augusta Albina, f. Nielsen (1870-1940)

Gilbert Jespersen blev født 7/6 1851 i Astrup, Århus amt. Han havde været læge i Gudhjem i 1877-1879, hvorefter han blev militærlæge i hollandsk tjeneste udstationeret i Ostindien. Siden blev han privatpraktiserende læge i Ordrup. I 1902 til sin død boede familie i Charlottenlund.

Gilbert Jespersen blev omkring 1900 skilt fra sin første hustru, Anna Marie Schack Bruun. Den 7/1 1902 blev han gift med Franciska Augusta Albine Nielsen, f. 11/6 1870 i Rudkøbing. Sammen fik de en søn: Hans Lauri Gilbert Jespersen, f. 18/2 1904.

Brandforsikring

Østifternes Brandforsikring 24. juli 1907, sommervilla tilhørende dr. Gilbert Jespersen.

Beskrivelse: Stuehus – 5 Fag, 14 ¾ alen i længden, 7 ¾ alen i Dybden, 4 Alen i Højde. Betonydermure og Straatag. indrettet til 2 Værelser og en Korridor, med Bræddeloft. Bræddegulve. Der findes 1 Skorsten med 9 tommer widde af brændt Sten. Paa Loftet findes et Kammer af høvlede og pløiede Brædder. Bygningen er opført i Aar. 114 kvadrat Alen a 11,50 kr er 1.200 kr.

Østifternes Brandforsikring 8. Marts 1919. Tilhørende fru Franciska Jespersen.
Beskrivelse: Litra a: Som i 1907, men med tre værelser. 45 m2 a 80 kr er 3.600 kr
Litra b: Halvtagsbygning 4,35 m langt og 2,7 m bredt. Betonmure og Paptag. Indrettet til et Værelse og Materialrum. 12 m2 a 50 kr er 600 kr

Forsikringstegning 1919

Polemik om kyststien

I Bornholms Tidende (18. november 1907) refereredes fra et møde i Allinge-Sandvig Byraad den 14. november. Her drøftedes en henvendelse fra selskaabet “Østersøbadet”, der havde modtaget en skrivelse fra Dr. Gilbert Jespersen, der ville forbyde og afspærre for færdsel ad strandstien til Storedal, hvis der ikke kom en overenskomst i stand inden 1. maj 1908. Det blev besluttet at nedsætte et fællesudvalg med Østersøbadet for at få problemet løst. Stien blev mere og mere benyttet.

Bornholms Tidende (17. november 1908) refererede fra Østersøbadet “Bornholm’s” generalforsamling. Selskabet havde badehuse ved Sandvig og Allinge, solgte badebilletter, udlejede badedragter og arrangerede udflugter på Nordbornholm. I sommeren 1908 havde de arrangeret journalistbesøg for at fremme danskernes turistbesøg. Journalisterne havde været på besøg i Sandkås, i hvilken forbindelse dr. Gilbert Jespersen havde tilladt at afgive grund til en gangsti ovenover hans lod. Denne placering var kun mulig, hvis Udmarksmindes ejer, Johan Jensen, tillod at stien førtes fra kysten op gennem Johan Jensens dal. Johan Jensen havde nægtet denne mulighed, men havde i stedet tilbudt at anlægge en sti over havklipperne neden om Dr. Jespersens grund mod et vederlag af 200 kr.
På generalforsamlingen blev det vedtaget at yde Johan Jensen dette beløb, da man anså det for meget billigt, da der muligvis på flere steder skulle anvendes cement.

Stien på klipperne blev realiseret. På en sten umiddelbart før standen læses årstallet “1909”.

Kyststien ved store Sandkås. Foto: JVH 8/1 2022

Ejendommen i særejer

22/6 1911 blev udfærdiget en ægtepagt, som fik kgl. Konfirmation den 14. januar 1912, hvorefter det blev tinglyst, at jord og hus var Franciska Jespersens særejendom.

Den 19/9 1940 blev tinglyst at boet efter Franciska Gilbert-Jespersen overdroges til repræsentant Hans Lauri Gilbert-Jespersen. Ejendomsskyld var sat til 5.500 kr.

Den 24/6 1929 blev der tinglyst en deklaration om fredning af et gravsted på grunden med dr. Gilbert Jespersens aske i 20 år. I forbindelse med Franziskas død, blev der den 13/6 1940 tinglyst ”en fredning i 20 år fra hensættelsesdagen af det gravsted på ejendommen, hvori en urne med afdødes aske agtes hensat.”

Fra ejendommen udstykkedes den 28/12 1939 matr. 82fy til et lille sommerhus. Grunden blev solgt den 3/5 1940.

Ejendommens størrelse var den 29/12 1939 4.556 m2, hvor af 189 m2 var vej.

Franciska Jespersen købte ”Fyrrebakken” i 1937, som hun brugte som helårsbolig.

Hus, sommergæster med mere er omtalt i en artikel ”Førder fra fødslen”, skrevet af Bøggild, i ”Jul på Bornholm” 1981 se oversigten over “Jul på Bornholm”.

Det blå hus. Foto: JVH 5. januar 2022

1940-1972 Hans Lauri Gilbert-Jespersen

Hans Gilbert-Jespersen boede på ”Fyrrebakken”, Tejnvej 46 – se denne

26/5 1972 blev tinglyst skifteattest om adkomst til arvingerne efter Hans L. Gilbert-Jespersen til Charlotte Gilbert-Jespersen og Uffe Christiansen. Samme dag tinglystes arveudlægsskøde til Charlotte Gilbert-Jespersen med en købspris på 80.000 kr, med ejendomsværdi på 52.000 kr.

1972-1987 Charlotte Gilbert-Jespersen

I Vejviser for 1955 boede Charlotte Gilbert-Jespersen på Fyrrebakken og drev musikhandel.

Den 20/10 1987 tinglystes skøde til Vibeke Hansen. Købspris 515.000 kr – ejendomsværdi 300.000 kr.

1987- Vibeke og Flemming Hansen

I 2011 opførtes en tilbygning på 50 m2 med to værelser og badeværelse, der ligger i umiddelbar forlængelse af hovedbygningen fra dets nordøstligste hjørne.

Sommerhuset blev kåret som Danmarks skønneste sommerhus i TV2 i 2015.

Det blå hus set fra øst. Foto: JVH 5. januar 2022