Tejnvej 46 – Sandkås

Fyrrebakken

Tejnvej 46

Indtil 1940 (eller tidligere) blev villaen kaldt ”Villa Strandbo”.
Matrikel 82hq, som er en udstykning fra matrikel 82fm

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Malvina Westphal havde i 1909 købt matrikel 82n og 82m af August Funch (se Storedalen 21) Kort efter opførte hun to villaer, der er ret forskellige i udseende.
Den 1. oktober 1913 kunne man læse i Bornholms Tidende: Syd for Hotel “Sandkaas”, ved Storedal, har den tyske Fru Westphal opført 2 Villaer, som hun til dels lejer ud til andre tyske Badegæster.

Den vestlige villa (Storedalen 21) benyttede Malvine Westphal selv som sommerbolig. Den anden lejede hun ud. Den var attraktiv for badegæster. Fra verandaen var der direkte udsigt til badestranden.

1918-1922 Kaptajn Carl Christian Hintze og Sophie Elvina, født Arentzen

Parret boede i København.

Den 9/8 1918 solgte Malvine Westphal villaen ved strandvejen til C.C. Hintze for 6.500 kr. Der blev tinglæst en klausul om at der kunne føres brøndvand fra matrikel 82fn over 82fm i lukket rør til villaen.

De fik ikke lang tid til at nyde deres sommervilla i Sandkaas. Allerede den 6. juni 1919 døde forhenværende dampskibsfører og købmand Carl Christian Hintze. Han blev begravet i København.

I Bornholms Tidende annoncerede 27/3 1922 enkefru Hintze villaen med ca. 4000 kvadratalen grund til salg for 11.400 kr.

1922-1928 V. Ahlbom

Revisor bosat i København.

5/6 1922 udstedte enken skøde på ejendommen i Sandkaas for en pris på 8.000 kr. I skødet fremgik klausul på, at der ikke måtte bygges mere på grunden end den allerede liggende bygning på nær et evt. køkken- eller vaskerskur og veranda. Til gengæld lovede ejeren af 82fn og 82fm at der ikke skulle bygges noget mellem de to villaer og på grunden mellem 82fq og 82fø.

1928-1930 Martha Maria Zastrow

Læs meget mere om Martha Zastrow under Villa Brinken

Den 30/4 1928 blev et skøde læst på tinget om, at Martha havde købt ejendommen for 9.500 kr af Ahlbom

Da Carl Julius Olsen lå på sit dødsleje 1928 måtte Martha Zastrow flytte fra Villa Brinken. Hun købte den 30/4 1928 ejendommen Tejnvej 46, matrikel 82hq, vist nok kaldet Villa ”Strandbo” af revisor V. Ahlbom for 9.500 kr. Dette hus var opført af Malvina Westphal inden 1913 som en sommerbolig.

1930-1931 Hjalmar Hasle

2½ år efter solgte Martha Zastrow villaen til ingeniør, cand. polyt. Hjalmar Hasle for 8.000 kr

1931-1937 Aleks Oluf Dam

Han var forhenværende plantageassistent og købte villaen den 12/10 1931 for 7.600 kr

Foto: JVH 18. juni 2021

1937-1940 Franciska Gilbert-Jespersen (1870-1940)

Franciska var enke efter læge Gilbert Lauri Jespersen (1851-1929) – se hjemmesiden Gilbert-Jespersen . Hun ejede i forvejen “Det blå hus”, Gilbertstræde 9. Se denne.

Arvingerne efter Aleks Oluf Dam, der var fru Stella Jacobsen, f. Dam, kaptajnløjtnant A.M. Dam, Frk. Birgitte Dam og frk. Clara Dam, solgte ejendommen den 19/6 1937 til Franciska Gilbert-Jespersen for 10.000 kr.

Franciska døde i 1940 og boet blev administreret af bankbestyrer Edv. Eriksen i Rønne.

1940-1972 Hans Lauri Gilbert-Jespersen og Charlotte Gilbert-Jespersen (1909-)

Han gav ejendomsværdien på 7.000 kr. ved overtagelsen.
1963 blev der givet tilladelse til at opføre en kvist på huset, hvilket sket i marts 1964

1972 Charlotte Gilbert-Jespersen

Charlotte Gilbert-Jespersen modtog arveudlægsskøde på ejendommen den 26/5 1972 til en købspris på 105.000 krFru Charlotte Gilbert-Jespersen fik efter ansøgning af 22/3 1972 tilladelse til at ændre ejendommen fra helårsbeboelse til sommerhus

1972-1986 Orla Jensen

Den 27/7 1972 købte salgsforeningsbestyrer Orla Jensen ejendommen som sommerhus for 150.000 kr.

Den 25/5 1979 købte Orla Jensen matriklerne 82fø (1162 m2) og 82sb (4730 m2) for 20.000 kr af Rudolf Bendtsen. Begge matrikler omfatter en part af Storedalen, som er tinglyst som fredskov i 1967.

En lokal køber af ejendommen ønskede at benytte ejendommen til helårsbeboelse. Ansøgningen blev behandlet flere gange i Plan og miljøudvalget, hvilket ikke blev bevilget, da området var udlagt til sommerhuse. Ejendommen bestod af matriklen 82hq og storedalens lodder 82fø og 82sb i alt 5892 m2, hvilket sælger ikke mente at nogen ville give sig i lag med som sommerboligejer.

1986-1994 Hanne Lis Lødrup, Hans Kjøller, Kurt Anker og Kent Sigvert

Den 15/12 1986 købte Hanne Lødrup, Kurt Anker, Kent Sigvert og Hans Kjøller hver ¼ del af ejendommen for i alt 460.000 kr.

1994-2014 Hanne Lis Lødrup, Hans Kjøller og Kent Sigvert

Kurt Anker solgte den 18/5 1994 sin kvarte del for 111.475 kr til de tre andre.

2014- Jørn-Ole Lødrup

(Oplysning fra Mostrup, Bornholms Regionskommune 2017)