Pension Kilden

Pension ”Kilden”

Brinkevej 7

15. selvejergaards fortorv
Oprindelig matrikel 82eo, som var en parcel af 82bæ. I dag matrikel 82xx

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Ejendommens start var en udparcellering af matriklen 82eo fra 82bæ, som “Storedalshuset” ejede. Det skete i 1887 foranlediget af Jørgen Larsen og Martha Kirstine. Det er sandsynlig at de ønskede at bygge bolig til en af deres sønner. Den ene søn døde imidlertid i 1885, så det blev Carl Mathias Larsen, der fik opført huset.

1888- Martha Kirstine Larsen f. Olsen

Der findes ikke et skifte efter Jørgen Larsen, da skifteretten tillod enken Martha Kirstine at sidde i uskiftet bo. Hendes jordlodder var matriklerne 82bæ og de derfra udparcellerede matrikler 82eo og 82es.

14/7 1888 solgte Martha Kirstine Larsen en parcellen matriklen 82es til Michael Kofoed (Storedalen 35) for 200 kr. Parcellen fik matrikelnummer 82es.

Den 29. september 1888 blev lejebrev fra 10/1 1885 (læst 4/5 1885) på jord 2 skp. Land fra 16. selvejergaard slettet, da enken havde modtaget skøde på jorden.

Martha Kirstine Larsen solgte ejendommen den 19/9 1888 til sin søn Carl Mathias Larsen matriklen 82bæ, samt matriklen 82eo, som indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 13. juli 1887, havde udstykket med hartkorn på ¼ album.

1888-1891 Carl Mathias Larsen (1856-1938) og Jensine Marie (1859-)

2/2 1891 Solgte Carl Mathias Larsen solgte matriklen 82eo og de på jorden stående bygninger med 1 kakkelovn og 1 komfur for i alt 870 kr. I skødet bemærkedes, at matriklerne 82v og et fra 82bæ udmatrikuleret matrikel 82eo har kørevej langs det søndre hegn til Bækkegaards markvej.

1891-1911 Peter Dion Krak (1865-1939) og Jensine Kathrine, f. Hansen (1867-)

Peter Dion Krak er født i Olsker den 6/7 1865 og tjenestekarl da han blev gift den 19/11 1886. Han bliver senere stenhugger og landbruger.

Jensine Karoline Hansen er født 10/8 1867 i Olsker og kun 19 år da hun blev gift med Peter.
I folketællingen 1890 er de allerede bosat på 15. selvejergaards fortorv.

Peter og Jensine Kraks børn: Magda Krak (f. 15/4 1890 i Olsker) og plejebarn Petra Thorsen (f. 14/8 1888 i Rutsker) og plejebarnet Peter Jensen (f. 26/2 1895 i København)

Den 11/9 1911 sælger Peter Dion Krak ejendommen og matrikel 82eo. Pris for fast ejendom 1500 kr og for lejeretten til jorden (matr. 82v) for 500 kr til August Funch. Peter Dion Krak betingede sig gratis beboelse til 1/1 1912.

1912-1916 August Odinus Funch (1857-1915) og Hansine Kristine Funch, født Jensen

August og Hansine boede i Storedalshuset, men flyttede til ”Kilden” i knaps 4 år medens de overlod Storedalshuset til deres søn Adolpf Funch. (Se denne)

1/5 1916 Solgte Hansine Kristine Funck ejendommen til Anton Christian Kaas, jord (matriklerne 82eo, 82bæ, 82es og 82ct) og bygninger for 5.000 kr.

Om ejerforholdene på matriklen 82bæ se oversigten her

Luftfoto 1955 af Pension Kilden. Tilhører Kgl. Bibliotek

1916-1959 Anton Christian Kaas (1889-) og Petrea Marie f. Kristensen (1889-)

Bornholms Tidende 5. maj 1986

 3. generation på Kilden

Ved en reception i lørdags rykkede tredje generation ind på Pension Kilden i Sandkås, hvor Finn Kaas overtog pensionatet efter sine forældre, Inger og Arne Kaas.
Den nye ejers farfar, Anton Christian Kaas, købte ejendommen i 1916 og drev den som landbrug frem til 1934, hvor han begyndte at drive pensionat. Det skete ved en tilfældighed, idet han indlogerede nogle turisster, som havde forladt et pansionat i Sandkås, fordi de var utilfredse med forholdene.
I januar 1959 overtog Inger og Arne Kaas forretningen, som således kunne fejre 25 års jubilæum i 1984. De drev Pension Kilden på sædvanlig vis indtil 1979, hvor de gik over til udelukkende at modtage lejrskoler. Finn Kaas fortsætter forretningen på samme måde. P-e [Bornholms Tidende 5. maj 1986]

1959-1986 Arne og Inger Kaas

Matr. 82bæ overtages efter Anton Kaas i 1959. Areal: 2 ha 1636 m2

Af grunden 82bæ udmatrikuleredes jordlodderne: a. matr. 82xx køb af lodden 82xx på 923 m2 den 15/3 1959. b. Matr. 82xy på 846 m2 , c. Matr. 82xz på 864 m2, d. Matr 82xæ på 969 m2, d. Matr. 82xø på 1044 m2

Postkort fra 1970’erne af “Kilden”

1986-1999 Finn Kaas

Skøde og panteprotokollens oplysninger om matriklen 82bæ: Skøde fra Arne P. Kaas til Finn Kaas den 4/2 1986 for 1.500.000 kr.

1994- Jens Larsen

I 1994 købte Jens Larsen af Arne Kaas matriklerne a til d.
I 1999 købte Jens Larsen af Finn Kaas matriklen 82bæ for 1.500.000 kr (ejendomsvurdering 2.400.000 kr)

[Tilføjelse: I 2021 er matriklerne a.-d. solgt til ejerforening som selvstændige sommerhuse]