Skovsro, Søndre Lyngvej 23 – matrikel 175ep

Skovsro, Søndre Lyngvej 23, Klemensker

Postadresse Aarsballe. 3700 Rønne

 – matrikel 175ep af sognets udmarksjord        

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skovsro på kort fra 1914

Skøde- og panteprotokol 2. rk Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Jordlodden, matr. 175ep., blev solgt af sogneforstanderskabet den 28. juni 1867 til Peter Jørgen Sonne, der boede på 29. slg. fortov for 148 rd. Jordlodden tilhørte oprindelig  56. slg., som ved udskiftning blev til matrikel 175ep og ansat for hartkorn il 2 skp 2 fdk 1 ¾ alb.

Ældste historie

Ejendommen blev bygget på kongens jord, der blev administreret af Sogneforstanderskabet. Jorden blev solgt i 1867 til Peter Jørgen Sonne, der solgte videre til Poul Mathias Jensen, der vist nok boede på 35. slg. fortov. Han drev jordloddens marker, indtil han solgte til Jørgen Laurits Lund.

Ved salg af jord i 1885 nævnes intet om en bebyggelse, men da det er med på kortet, der blev tegnet i 1886 formoder jeg at huset er bygget 1885/86.

Ejere/Beboere

-1885 Poul Mathias Jensen og Karoline Margrethe f. Bjerregaard (jorddyrker ikke beboer)

Poul Mathias Jensen f. 25/1 1839 i Klemensker. Forældre Jens Adolfsen og Marthe Marie Madsdatter, 35 slg. udbygger. Poul døde 15/3 1916 på 25. slg. fortov i Klemensker.

Hansine Caroline Margrethe Bjerregaard blev født 1/8 1859. Forældrene var Husmand Lars Peter Clausen. Hun døde 5/10 1919 i Klemensker medens hun boede hos sønnen Anton Jensen.

Poul var møllebygger.

Deres børn: Marie Povline Elisebeth Jensen f. o 1878 i Olsker, Albine Martha Marie Jensen f. 29/12 1885 på 35. slg. fortov i Klemensker, Anthon Kristian Jensen f. 12/10 1887 35. slg. fortov i Klemensker 

Skøde 10/1 1885 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Poul Mathias Jensen solgte udmarksjorden, avl og afgrøde til Jørgen arbejdsmand Laurits Jensen for 1.400 kr.

1885-1921 Jørgen Laurits Jensen og Claudine Caroline f. Clausen

Jørgen Laurits Jensen blev født 6/6 1859 i Klemensker. Forældre: Hans Jensen og Anne Malene Riis på 25. slg. fortov – se Lundehuset, Klemensker – matrikel 169 – Bornholms historie (bornholmerting.dk) Jørgen døde i Klemensker 3/11 1918

Claudine Caroline Clausen blev født 17/9 1854 i Rø: Husmand Lars Peter Clausen og Karen Kirstine Alexandersdatter på 7. slg. gr.

De blev gift i Rø 1881 og flyttede fra Rø til Klemensker i 1882

Deres børn: Laurits Anias Jensen f. 19/6 1886 29. slg. fortov i Klemensker, Karoline Albine Jørgine Jensen f. 1/3 1889 på 27. slg. fortov i Klemensker, Christian Emil Otto Jensen f. 15/5 1891 på Skovsro (Købte Klippely i 1935- se denne),  Anker Johannes Jensen f. 2/7 1894 på 27. slg. fortov i Klemensker.

Skøde 1/6 1921 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Skifteudskrift som adkomst som adkomst for enkefru Claudine Jensen f. Clausen. Afdøde efterlod sig fire fællesbørn med Claudine, nemlig: Herregårdsmissionær Hans Carl Jensen, Haslev. Karoline Albine Jørgine Pedersen, f. Jensen, i ægteskab med avls bruger Anton Jensen, Kristian Otto Emil Jensen, Rø Plantage og Anker Johannes Jensen

Skøde fra enkefru Claudine Caroline Jensen f. Clausen til hendes søn landmand Anker Johannes Jensen. Salgssum var 12.000 kr, Specifikt omtales at salgte omfattede en 8 dages Bornholmer (ur) og et chartol med opsats. Enken betingede sig ret til at benytte sig af de to genstande, så længe hun levede. Der blev udarbejdet en undentagskontrakt se Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

1921-1941 Anker Johannes Jensen

Anker Johannes Jensen blev født i Klemensker den 2/7 1894 på 27. slg. fortov i Klemensker. Forældre se ovenfor-

Han var ugift. I 1930 boede hans mor hos ham. Anker døde 21/10 1941 på 27. slg. fortov.

Skøde 6/6 1942 fra skifteretten i Rønne efter dødsboet efter avlsbruger Anker Johannes Jensen til landmand Thorvald Kristian Johansen købssum 12.000 kr.

Skovsro 1946 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1942-1983 Thorvald Kristian Johansen og Karla

Guldbrylluppet den 29. maj 1992. Bornholms Tidende 27/5 1992

Skovsro 1949 B – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skovsro 1951 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skovsro 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skøde 10/3 1983 til Svend Aage Gudbergsen for 351.333 kr.

1983-1987 Svend Aage Gudbergsen og Jensine

Skøde 30/4 1987 til Vibeke f. Knudsen og Odd Poulsen for 477.124 kr.

1987-1999 Vibeke og Odd Poulsen

Skøde på ½del fra Vibeke Poulsen til Odd Poulsen for 342.237 kr.

1999-2001 Orla Pedersen

2001-Tyge Axel Holm og Annette Palby

Drev virksomhed i kunsthåndværk og design fra 2004

I 2005 opførtes nyt stuehus