Klippely, Sdr. Lyngvej 25 – matrikel 175hf

Klippely, Sdr. Lyngvej 25, Klemensker

Matrikel 175hf ( 41.947 m2 og i hartkorn 2 fdk. 2½ alb) og 175hg (17.765 m2 og i hartkorn 1 fdk. 1½ alb) – begge parceller af matr. 175ep.

Postadresse: Aarsballe, 3700 Rønne

Omtales både som 27. og 29. selvejergårds fortov

I Brandforsikringen 1920 omtales matriklerne 175hf og hg som ”56. slg. Risbys Lynglod”

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Klippely på kortet fra 1914Skøde- og panteprotokol 2. række Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Ældste historie:

Jorden var oprindelig kongens udmarksjord, som i 1867 blev solgt af sogneforstanderskabet som en del af matrikel 175en (Bækkedal). I 1888 blev matriklerne 175hf og hg solgte til Hans Sonne på Nyholt, matrikel 35b. Hans Sonnes enke mageskiftede med Christian Theodor Kofoed på Landlyst (matrikel 144) i 1907.

Først i 1907 blev ejendommen Klippely bygget af Christian Theodor Kofoed på Landlyst. I folketællingen 1911 er han og familien bosat på matrikel 175hf – altså Klippely.

Mageskifteskøde 5/12 1907 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Louise Caroline Sonne solgte 27. slg. arvefæstelod matrikel 35b af hartkorn 2 skp ¼ alb. Arvefæstelodden 35e af hartkorn 1 skp 1 ¾ alb, matrikel 110 af hartkorn 4 skp 3 fdk 2½ alb, matrikel 175hf af hartkorn 2 fdk 2½ alb samt matrikel 175hg af hartkorn 1 fdk 1½ alb

Med påstående bygninger og disses mur- og nagelfaste tilbehør herunder kakkelovne, komfur og murkar, samt hele ejendommens besætning og inventarium. Alt blev sat i værdi af 14.000 kr.

I overdragelsen medfulgte et lejebrev på ca ½ skålpund jord på matriklen 110 på 50 år af 5/2 1873, læst 12/2 1873.

Til gengæld modtog Louise Sonne skøde på matrikel nummer 144 og 175ad ansat til en værdi af 2400 kr.

Bemærk at Christian Kofoed hustru Madsine døde dagen før mageskiftet.

Ejerliste

1907-1914 Christian Theodor Kofoed og Madsine Karoline f. Hansen

Christian Theodor Kofoed blev født 23/6 1859 i Klemensker. Forældre: skomager Christian Hansen  og Karen Kirstine Lyster på 26. slg. grund. Christian døde 30/9 1949 i Nexø.

Madsine Karoline Hansen blev født 25/2 1864 i Vestermarie. Madsine døde 4/12 1907 på 29. slg. fortov i Klemensker 43 år gammel.

De blev gift i 1887. I 1897 flyttede de fra Østermarie til Klemensker.

Deres børn: Anna Karoline Kofoed f. 10/5 1888 i Østermarie, Emma Kristine Kofoed f. 9/5 1893 i Østermarie, Petrea Albine Kofoed f. 20/3 1897 på 27. slg. fortov i Klemensker, Herman Kristian Kofoed f. 6/6 1900 i Klemensker

Flyttede fra Østermarie til Klemensker i 1897. I 1911 var Christian Kofoed enkemand og var bosat på Klippely (175hf

I Fra 1897 til 1907 boede Christian og familien på matrikel 144,  27. slg. fortov (Landlyst)

Skøde 6/4 1914 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Christian Theodor Kofoed solgte udmarkslodderne matr. 175hf og hg til Ole Nielsen Olsen afra Vestermarie. Med salget fulgte de påstående bygninger, med nagelfaste tilbehør herunder kakkelovn, komfur og murkar, ejendommen gødning, avl og afgrøde, kreaturbesætning stort som småt, samt to mælketransportspande samt den andel i genstande som ejendommen havde til fælles med naboerne.

Det bemærkedes, at ejendommen kun var sat til en værdi af 1600 kr, men det skyldtes, at værdiansættelsen var sket inden opførelsen af bygningerne

1914-1935 Ole Nielsen Olsen og Barbara Elisabeth f. Jørgensen

Ole Nielsen Olsen  blev født i Østerlars den 7/5 1861. Forældre: Udbygger Hans Peter Olsen og Caroline Elisabeth Clausen på 1. vg. grund i Østerlars.

Han blev gift første gang i 1886 i Vestermarie med Anna Elisa Kristine Folkmann f. 12/3 1863 i Vestermarie. Anna døde 9/9 1903

Ole blev gift anden gang den 2/2 1915 i Klemensker med Barbara Jørgensen, der blev født i Klemensker den 22/4 1884. Barbaras forældre var snedker Jens Peter Jørgensen og Louise Margrethe Jensen i Klemensker

Ole Olsens barn i første ægteskab med Anna Folkmann: Engeline Birgitte Olsen f. 27/4 1889 i Vestermarie, Sanne Laurentsine Olsen 27/6 1891 i Vestermarie, Kristian Johannes Olsen f. 17/3 1894 på 4. slg. parcel i Vestermarie, Alfred Ludvig Peter Olsen f. 18/7 1900 i Vestermarie.

Ole Olsen og Barbara barn: Anna Olsen f. 22/1 1916 i Klemensker

Ole Nielsen Olsen flyttede til Vestermarie i 1887. Fra 1888 husejer af matrikel 10b  i Vestermarie. Flyttede efter 1901 til Østerlars og videre til Klemensker i 1914.

Skifteudskrift 29/11 1935 som adkomst for Barbara Elisabeth Olsen f. Jørgensen

Skøde 29/11 1935 fra Barbara Elisabeth Olsen til avlsbruger Kristian Emil Otto Jensen for 7.200 kr.

Udsnit af brandpolice 1920 og O.N.Olsens underskrift

Klippely var i perioden 1920 til 1949 forsikret i Østifternes brandforsikring – læs policerne her: Øststifternes Brandforsikring for klippely

1935-1949 Kristian Emil Otto Jensen og Laura Marie f. Bager

Kristian Emil Otto Jensen blev født på Skovsro i Klemensker den 15/5 1891 – se Skovsro, Søndre Lyngvej 23 – matrikel 175ep – Bornholms historie (bornholmerting.dk) Forældre: Jørgen Laurits Jensen og Claudine Caroline f. Clausen. Kristian døde 12/8 1949 58 år gammel.

Solborg (Klippely), Søndre Lyngvej 25 – Luftfoto 1949 tilh. Kgl. Bibliotek

Billede fra “Landbruget og dets Biografier” s 231

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

175hf- »KLIPPELY«, Klemensker, pr. Aarsballe. 27. Slg. Ll. 6,0 ha – Htk. 0-1-0-1 – Ejdsk. 9,600 – Grdsk. 3,200. 2 Td.Ld. er Klipper og Skov. Overtages 1936 af: Christian Emil Otto Jensen, f. 15. 5. 1891 paa Skovsro i Klemensker (S. af Jørgen Laurits J. og Jørgine, f. Clausen). G. m. Laura Marie, f. Bager, d. 9. 9. 1895 i Klemensker (D. af Laurits Peter B. og Julie Marie, f. f. Kofoed). Børn: Mary Katrine, f. 18. 2. 1921. Arne Jørgen, 14. 3. 1931.

Skifteudskrift 19/9 1949 som adkomst for enken Laura Jensen, f. Drejer.

Skøde 19/9 1949 fra Laura Jensen til landmand Johannes Peter Hansen på matr. 175hf og hg for 12.400 kr

1949-1950 Johannes Peter Hansen

Skøde 28/10 1950 fra Johannes Peter Hansen til arbejdsmand Herman Hjorth for 14.500 kr

1950-1959 Herman Hjorth

Skøde 16/5 1959 fra Herman Hjorth til Svend Erik Andersen for 26.000 kr

Klippely, Søndre Lyngvej 25 – Luftfoto 1955 tilh. Kgl. Bibliotek

1959-2024- Svend Erik Andersen

Klippely, Søndre Lyngvej 25 – Luftfoto 1968 tilh. Kgl. Bibliotek

Klippely, Søndre Lyngvej 25 – Luftfoto 1990 tilh. Kgl. Bibliotek