Forsvunden ejendom vest for Kuregård øst for Kuregårdskoven

Kuregårdsvej, Klemensker

Forsvundet hus nr. 2 på Kuregårdsvej vest for Kuregård

Ejendom vest for Kuregård

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Mulig beliggenhed af forsvundet hus vest for Kuregård og øst for Kuregårdsskoven på kort 1886

Huset på fem fag lå nord for 6 tønder land agerjord, der var fæstet til huset ejer. Huset lå 115 alen syd for det Forsvundet hus på Kuregårdsvej vest for Kuregård – Bornholms historie (bornholmerting.dk).

Sandsynligvis er huset markeret med en lille firkant på kortet fra 1886 – her markeret med en rød cirkel.

Den første kendte beboer var Jeppe Mogensen oh Karen Marie Hansdatter.

Fæstebrev 25/9 1839 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Kuregårds ejer Anders Nielsen Bech ”den del af gårdens grund der ligger sydvest for gården og grænser sig mod den søndre side op til T??lædlodden kaldet. Jordloddens nordre Side, nemlig den vestre, østre og nordre side til gårdens egen grund, som er beregnet til 6 tønder Land avlsjord og kløvgang efter udregnet markskyld.. denne grund bortstedes og henfæstes til udbygger Jeppe Mogensen og hustru Karen Marie Hansdatter og arvinger i 50 år. Årlig afgift 4 rd og 6 mandsdage arbejde i høsttiden, de 3 i græshøsten og de 2 i sædhøsten” ( i margin: udslettet den 29. marts 1876)

Pantebrev 20/9 1839 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Jeppe Mogensen lånte 25 rd af Peder Rasmussen på 23 slg. i Klemensker mod sikkerhed i sit fem fags hus og fæsterettighed, samt en jernkakkelovn. Han ville betale renter på lånet hver den 29. september (udslettet den 29. september 1875 nr. 2)

Beboerliste

1839-1859 Jeppe Mogensen og Karen Marie Hansdatter

 Jeppe Mogensen blev født o 1799 i Klemensker. Jeppe døde på 27. slg. gr.

Karen Marie Hansdatter (Lyster) blev født o 1799 i Klemensker. Forældre: Hans Lyster (på 26. slg. gr. ved død 1828) og Karen Cathrine Pedersdatter

Deres børn: Karen Kirstine f. 10/4 1825 på 26. slg. grund, Anne Marie Ipsen f. o 1826, Hans Ipsen f. 15/10 1830 på 25. slg. grund, Ingeborg Cathrine Ipsen f. 6/1 1834 på 23. slg. grund, Peder Jørgen Ipsen f. 19/12 1836 på 26. slg. grund

 I 1834 folketællingen boede de i et hus på 23.slg.grund, levede af en liden jordlod og daglønsarbejde. I 1836 udbygger på 26. slg. grund (Hvilket jeg ikke har kunnet verificere!)

 Fæstebrevoverdragelse 6/11 1859 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Jeppe Mogensen har overdraget fæstebrevet fra den 25/9 1839 læst 25/10 1839 på jordlod på 6 tønder Land til havre fra den 27. slg. Kuregård til sin søn Peder Ipsen og hustru Marie Kirstine f. Jensen, til hvem han også har solgt huset på grunden for 200 rd

1859-1866 Peder Jørgen Ipsen og Marie Kirstine f. Jensen
Peder Ipsen blev født 19/12 1836. Forældre: Ovenstående Jeppe Mogensen og Karen Kirstine Hansdatter. Peder Ipsen døde i Vestermarie 16/3 1899.

Marie Kirstine Jensen blev født i Klemensker 6/6 1834. Forældre: Udbygger på 40. slg. gr. Jens Johansen og Karen Margrethe Hansdatter

De blev gift i Klemensker den 31/10 1858, da var Marie Kirstine var 23 ¼ år og boede hjemme på 30 slg. grund og Peder var 22 år.

Deres børn: Julie Kirstine Marie Ipsen f. 17/10 1859 på 27. slg. grund,  Jens Peter Ipsen f. 15/10 1861 på 27. slg. grund, Marie Kirstine Ipsen f. 15/9 1863 på 27. slg. grund, Anna Caroline Ipsen f. 7/5 1866 på 45. slg. grund, Petra Georgine Ipsen f. 27/10 1868 på 42. slg. grund, Hans Alfred Ipsen f. 1870 i Klemensker

Den 19/8 1870  flyttede Peder Ipsen (udbygger på 49. slg. gr.) og familie til Østerlars.

Brandforsikringsprotokollen efter 1858 Arkivalieronline (sa.dk)

Hus på 27. slg. grund – Peter Jørgen Ipsen/ Hans Peter Hansen  – første gang forsikret 19/1 1865- øst-vest 6 fag. 3 fagøstlig a 30 rd+3 fag vestlig 3 fag a 20 rd i alt 150 rd – over 100 alen til nærmeste nabo

Seqvestration (? Sikkerhedsstillelse), 2/10 1866 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk) Peder Ipsen havde begået tyveri af nogle får og var arresteret. Den 2. oktober 1866 var politibetjent Spanner og arrestforvarer Jørgensen på Peder Ipsens bopæl på 42. slg. parcel, der var på 6 tønder land med bygninger forsikret for 300 rd, som Peder Ipsen havde købt af løjtnant Lund på 42. slg. Han havde betalt 150 rd  og manglede at betale 250 rd til næste termin, hvorefter han ville få skødet.

Han havde solgt hus og en parcel (lejeret blev det senere rettet til) på 27. slg. grund for 580 rd til Hans Peter Hansen, hvoraf var betalt 320 rd og han ville modtage 200 rd til terminen. Peder Ipsen havde ikke givet skøde på ejendommen på 27. slg. grund.

Ind og  udbo på den 42. slg.grund blev taget som sikkerhed for sagsomkostningerne.

I 1870 boede familien på 43. slg. fortov i Klemensker.

Fæstejord overdragelse 29/12 1866 pag 588 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Peder Ipsen overdrog hus -og fæsteret til Hans Peter Hansen. Det bemærkedes i overdragelsen, at hus og besætning var sikkerhed for Peder Ipsens arrestation og sagsomkostninger.

1866-1874 Hans Peter Hansen og Bodil Catrine f. Jensen

Hans Peter Hansen blev født i Rutsker 18/11 1839. Forældre: Hans Hansen Holm og Margrethe Jørgensdatter på 8. vg. grund.

Bodil Catrine Jensdatter blev født 8/7 1840 i Vestermarie. Forældre smed Jens Hansen og hustru Karen Kirstine Pihl på 43. slg. fortov

Deres børn: Hansine Caroline Catrine Hansen f. 14/2 1864  på 31. slg. grund i Klemensker, Anna Margrethe Hansen f. 3/5 1865 på 31. slg. grund, Janus Peter Hansen f.25/10 1868 på 27. slg. gr. i Klemensker, Anthon Christian Hansen f. 20/5  1870 på 27. slg. gr., Hans Alfred Hansen f. 1873 (ikke fundet i kirkebogen!), Ludvig Andreas Hansen f. 24/4 1875 på 40. slg. grund, Marie Kristine Hansen f. 20/9 1877 på 40 slg. grund, Ottomine Karldine Hansen f. 1879.

1874-(1880) Jøns  (Jonas) Peter Gudmundsen og Elisabeth Marie f. Pettersson

Jonas Peter Gudmundsen blev født 18/8 1832 på Øland, Sverige.  Han døde i fattighuset 29/3 1906

Elisabeth Marie Pettersson blev født 10/10 1827 Glømminge, Øland. Hun døde 19/12 1892 på 47. slg. grund i Klemensker.

De blev gift 1857. Flyttede fra Rutsker til Klemensker i 1875 (opl. fra ft 1901 ikke i afgangslister). I 1880 boede de i Olsker.

Han var blind og måtte forsørges af fattigvæsenet i Klemensker. I 1901 boede han i fattighuset.

Mortifikation af pantebrev 29/9 1875 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Da pantebrevet fra 1839 stod som 1.prioritet i huset som nu ejedes af Jens Peter Gudmundsen og at pantebrevet var bortkommet, blev gældsbrevet behandlet ved domstolen. Trods tre ganges annoncering i Berlingske avertissements Tidende og Bornholms Avis blev pantebrevet ikke fundet, hvorfor retten dømte det dødt og magtesløst at være.

Huset er sandsynligvis nedbrudt (brændt?) inden år 1900