Sct. Klemensgade 6

Matrikel 87e
Sct. Klemensgade 6

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Hartkorn oprindelig 5 skp 2 fdkr 1 ¼ album – det var stort set jorden mellem den senere Sct. Klemensgade og Pihls Alle.
Det var en del af Bjørnegårds parcel nr. Parcel nr. 2


Skøde- og panteprotokollen 1. rk. 2. sæt
Skøde- og panteprotokollen 2. række  Med udstykninger.

Skøde- og panteprotokol 2. række matr. 87q

Kort 1888
Rød er matrikel 87e i dag
Gul er oprindelig matrikel, som i 1889 blev opdelt i 87e og 87p

Auktionsskøde 14/3 1859

til Niels Peter Mogensen 
Den 8/8 1857 blev for parcel nr. 2 afgivet bud på 600 rd for matrikel 87e i hartkorn sat til 5 skp 2 fdkr 1 ¼ album

1857-1862 Niels Peter Mogensen og Karen Marie Olsen

Niels Peter Mogensen blev født 20/11 1827 i Klemensker. Forældre Peder Mogensen Pedersen og Margrethe Elisabeth Andersdatter – forpagter/lejer af 6. vornedegård i Klemensker. Han døde 26/11 1897 i Klemensker (Slægtsoptegnelser i BØA 2017-54-2
Karen Marie Olsen blev født o 1830 i Østerlars

Niels Peter Mogensen var i 1853 udbygger, 1955 på 63. slg. fortorv, i Klemensker. I 1857 i Hasle træskomager i 1855 og 1860 (folketællingen)
I marts 1862, 1870 er han daglejer og bosat på 33. slg. grund

Deres børn: Caroline Margrethe Mogensen, f. 1/11 1853, Jens Peder Mogensen, f.4/8 1855 på 63. slg. fortorv, Christine Marthe Mogensen, f.15/9 1857 i Hasle, Oliva Marie Mogensen, f. 14/10 1859 på 10. vg. parcel, Hans Peter Mogensen, f.13/12 1861, Andreas Peter Mogensen, f. 9/3 1864 i Klemensker, Otto Peter Mogensen, f. 22/9 1866 i Klemensker, Anna Thebine Wilhelmine Mogensen, f. 1871 i Klemensker


Skøde 9/2 1862

fra Niels Peter Mogensen til glarmester og urmager Christian Olsen for parcellen og huset for 800 rd. Huset var ikke tinglæst

Brandforsikringsprotokol

10. vorneds parcel nr. 2, matrikel 87e, blev forsikret ¼ 1859 og 4/4 1863 af Niels Peter Mogensen og Chr.Olsen
a. Stue- og ladehus i Ø og V i alt 350 rd. Ændret til 5 fag a 30 rd og 3 fag a 45 rd er 535 rd
b. Ladebygning i Nord 2 fag a 25 rd over 100 alen til nærmeste nabo.

1861-1875 Christian Olsen og Christance Christine, f. Kure

Christian Olsen blev født 13/7 1834 i Vestermarie. Forældre: Ole Christiansen på 42. slg. gr. og Ane Marie Hansdatter. Christian døde 1. Januar 1874.
Christance Christine blev født i Rø 10/8 1839. Forældrene var gårdejer af 2. vg. Spællingegård, Jens Olsen Kure og Christance Hansdatter. Christance Christine døde den 8/5 1885 i Klemensker.

Panteprotokollen

Glarmesteren og urmager Christian Olsen lånte 400 rd af Niels Jensen på 51. slg.. Kjæmpegaard.

Skifte efter Christian Olsen 12/8 1875

om blev først læst 20/1 1892 på tinget på grund af manglende adkomst til ejendommen. Ejendommens værdi blev opgjort til 3.200 kr og der blev delt mellem enken og børnene.

Deres fælles børn var: Emma Christiane Marie Olsen, f. 23/1 1859 i Hasle, Caroline Christine Olsen, f. 23/9 1861 10. vg. parcel, Anna Oline Olsen, f. 29/11 1863 10. vg. parcel, Hansine Catharine Olsen, f. 8/3 1866 10. vg. parcel, Augusta Louise Olsen, f. 28/8 1868, Jens Christian Olsen, f. 4/4 1872

 

1875-1899 Peter Thor Vest og Christance Christine Olsen, f. Kure (1839-1885) (Ejer, men ikke beboer)

Christance giftede sig med enkemanden på Thorsminde Thor Vest de 2. september 1875. Derved kom ejendommen på matrikel 87e til at tilhøre Thor Vest.
Familien bosatte sig på Thorsminde og har lejet ejendommen ud. Lejerne kendes ikke.
Se data om Thor Vest under Thorsminde

For at bevise sin ejendomsret til matr. 87e måtte Thor Vest læse vielsesattesten på tinget den 16/5 1881. Ejendomsretten må have været uvis, fordi Thor Vest måtte lade sin afdøde kones afdøde mand Christian Olsens skifte læse på tinge den 20. januar 1892. Udskriften af skifteprotokollen blev således adkomst for enken Christance Kirstine Olsen til matrikel 87e med de på grunden liggende bygninger.

Deres datter: Lise Marie Vest, f. 20/4 1876 i Klemensker

matrikelkort 1858-1888

 

De tidligste udstykninger

I 1889 udmatrikuleredes matr. 87p på 2 skp 2 fdk 1 ¾ album. I 1890 solgte Thor Vest matrikel 87p til Jens Espersen Schou – i alt 2 skp. 2 fdk 1 ¾ album- Det er jorden mellem Rosengade og Pihls alle.

I 1897 udstykkedes matrikel 87q på 2 fdk ½ album fra 87e

Skøde 21/7 1899

fra Thor Westh til sin søn af hans første ægteskab, Peter Thorvald Westh.

 Solgte omfattede Matr. 87e på 2 skp 1 fj 2 album, samt en ubebygget grund matr. 87q. Der blev udstykket i 1897. Salgspris for begge grunde og ejendom var 3.100 kr


1899-1919 Peter Thorvald Vest

Thorvald Westh blev født 4/8 1857. Forældre præstegårds forpagter Thor West og Caroline Antonette, f. Mortensen. Se Thorsminde.

Han rejste til La Salle, Illinois, Amerika, 1880, men kom tilbage i 1889 og giftede sig 5/7 1895 med Anne Martine Rømer, der døde 20 år gammel 31/1 1897 i Klemensker. De havde et barn sammen: Amalie Antonette Vest, f. 3/5 1896 på 8. vg. parcel.


I 1896 boede familien på 8. vornedegårds parcel og Peter Thorvald var avlsmedhjælper.

Peter Thorvald Vest bortfæstede matriklen 87q til skomager I.E. Schou, der ejede matrikel 87p, som lå op til det fæstede jord.

Ifølge folketællingen 1901 boede han på matrikel 87q, som var udmatrikuleret fra 87e netop i 1899. Men da matriklen ikke var bebygget, så var det huset på matr. 87e.Se oversigt 

87q blev indtaget igen i matr 87e i 1944

Skøde 19/8 1919

 matr. 87e og 87q  solgte Peter Thorvald Westh til datter Amalie og svigersøn Hans Janus Jensen. – købssum 5.200 kr. samt en aftægtskontrakt. Slettet 14/6 1929,

1919-1929 Hans Janus Jensen og Amalie Antoinette, f. Vest

Hans Janus Jensen blev født 11/4 1891 i Østerlars. Han døde 17/1 1966 Søndergade 17 i Klemensker.
Amalie Antoinette Jensen blev født 3/5 1896 i Klemensker. Forældre Peter Thor Vest og Anne Martine Rømer (se ovenfor). Hun døde 30/11 1969 i Klemensker. Omtale i Bornh. Tidende 19/1 1966.

Hans Janus Jensens erhverv i 1919 var pakhuskarl.

I 1921 boede Peter Thorvald Westh boede i ejendommen, som aftægtsmand.

Skøde 14/6 1929 fra Hans Janus Jensen til avlsbruger Aksel Kristian Jørgensen på matr. 87e, 87q og 4p. Købssum 11.500 kr

Luftfoto 1955 tilhører Kgl. Bibliotek

1929-1946 Aksel Kristian Jørgensen og Andrea, f. Svendsen

Skifteudskrift som adkomst til ejendommen 21/12 1946 på matr. 87e og 4p

1946-1966 Andrea Jørgensen, f. Svendsen

Skøde 20/9 1966 til cykelmekaniker Aage Emil Ingemansen. Købssum 53.000 kr

1966-2003- Aage Ingemansen og Anne Lise

Ingemansen er født 1927

Ingemansen lukkede sin butik 20. december 2002 efter 47 år. Artikel i Bornholms Tidende 9. december 2002

Artikel Bornh Tidende 9. december 2002

-2016-2022- Lone Betty Kjeldsen og Jørgen Erik Kjeldsen