Mormors hus – Klemens Storegade 58

Klemens Storegade 58, Klemensker

Fra 1971 kaldtes ejendommen “Ejnersminde” og fra 1989 “Mormors hus”
Matrikel 87dg

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol fra 1930

Skøde- og panteprotokol efter 1947

Ældste historie

Jeg mener at huset blev bygget i 1878 medens Ane Margrethe Kofoed boede på Lundshøj.

Huset blev sandsynligvis bygget af naboejendommens ejer, enke Ane Margrethe Kofoed. 

Lejebrev 22/4 1879

Fra gårdejer Jens Hansen Rottensten, Bjørnegård, til enke efter Hans Kofoed, Ane Margrethe, på 1½ skæppe jord i 50 år. (læst 11/6 1884)
Jorden grænser mod syd og øst til landevejen, mod vest til slagter Rømers parcel og mod nord til Bjørnegårds øvrige jorde. Jorden er bebygget med ”lejerindens iboende hus”.
Indfæstning var betalt med 100 kr en gang for alle. Årlig afgift var 6 kr. Ved overgivelse til anden lejer af jorden, ville årlig leje stige til 10 kr.
I lejekontrakten nævnes, at gårdejeren altid havde forkøbsret til hus og lejejord med det beløb som højest blev budt af andre.

Panteobligation 17/4 1880

på 500 kr udstedt af Ane Margrethe Kofoed, husmand Hans Kofoeds enke, til smed Laurits Christian Jensen. Som pant satte hun sit 4 fags store hus på 10. vg. grund tillige med lejeretten til jordstykke. Huset var assureret. Udslettet 21/4 1909.

1879-1908 Anne Margrethe Kofoed, f. Pedersen

Anne Margrethe Pedersen blev født 15/10 1824 i Klemensker. Forældre: Peder Mogensen Pedersen og Margrethe Elisabeth Andersdatter på 6. vornedegård i Klemensker. Anne Margrethe døde i Klemensker den 4/7 1912.
Ane Margrethe Kofoed havde været gift med Hans Kofoed, der døde i 1860 på Lundshøj. Se denne.

Skøde 9/11 1908

Ane Margrete Kofoed overlod jord og hus til Elsebeth Marie Kofoed, Købesum 1000 kr, hvoraf husets værdi var 800 kr. I salget overdrog Ane Margrethe sit pantebrev til Laurits Chr. Jensen fra 17/4 1880 (læst 5/5) på 500 kr (udslettet 14/4 1909)

1908-1912 Elsebeth Marie Kofoed

Elisebeth (?) Marie Kofoed blev født 18/5 1879 i Klemensker. Forældre: husmand Jeppe Hansen Kofod og hustru Elisabeth Marie, f. Jonsen, 4. selvejergårds fortorv. Hun døde ugift i København med bopæl Nansensgade, København den 18/2 1965, Hun var ugift og arbejdede som dameskræderinde.

I 1911 var hun syjomfru og hendes far Jeppe Kofod boede hos hende.

Skøde på hus og lejeoverdragelse 7/12 1912

Fra Elsebeth Marie Kofoed til Knud Valdemar Jørgensen. Købssum var 1500 kr. overtagelse 1. januar 1913

1913-1916 Knud Valdemar Jørgensen

Skøde 10/4 1916 på hus og lejerettighed

Fra Knud Jørgensen til gårdejer Jørgen Christian Dam. Købssum 1825 kr.

1916-1917 Jørgen Christian Dam

Skøde 30/12 1917 på hus og lejerettighed

Jørgen Christian Dam, der flyttede til Olsker, solgte til sin far, murer Carl Herman Dam. Købssum 2.000 kr.

1917-1930 Carl Herman Dam og Andrea Petrea, f. Hansen

Født 28/11 1855 i Klemensker, søn af Jørgen Dam og Gertrud Kirstine, f. Kofoed, Han døde 18/10 1929. Han var murer.

Andrea Petrea Hansen blev født 15/8 1848 i Nylars. Hun døde 28/7 1926.

Skifteudskrift 10/3 1930 for Carl Herman Dam, Arvinger gårdejer Jørgen Christian Dam og frøken Christine Marie Dam, som boede i huset. Samme dag udstedtes et arveudlægsskøde på huset, værdi 1000 kr, til Christine Dam.

1930-1932 Christine Marie Dam

Christine Marie Dam blev født 16/2 1888 i Klemensker. I 1921 var hun husbestyrerinde for præstegårdens avlsforvalter Thorvald Marius Rottensten. På præstegården boede tillige Edith Elisabeth Jensine Nielsen, som flyttede med Christine til ”Mormors hus” før 1930. I folketællingen 1930 er Edith Christines plejebarn.

Christina var ugift.

Jorden i selveje

Skøde 31/10 1930. Hans Jørgen Christian Rottensten solgte jorden til frøken Kirstine Marie Dam for 1047 kr.
Skøde på ejendom med livsvarig beboelsesret for sælgeren,Christine, til frøken Edith Jensine Elisabeth Nielsen.

1932-1938 Edith Jensine Elisabeth Nielsen

Skøde 12/11 1938 fra Edith Jensine Elisabeth Johansen, f. Nielsen til enkefru Kamilla Hansine Andersen, f. Christensen. Købssum 4.500 kr

1938-1947 Kamilla Hansine Andersen, f. Christensen

Skifteudskrift 22/1 1948 som adkomst for Kamilla Hansine Andersens arvinger Jenny Kirstine Mogensen, Ingeborg Lassen, Anna Hansen og Esther Andersen. Arvingerne solgte til avlsbruger Laurits Nielsen for 9.100 kr (skødedato 20/12 1947)

1947-1953 Laurits Nielsen

Skøde ¼ 1953 fra rentier Laurits Nielsen til arbejdsmand Aksel Emil Johansen. Købssum 12.037 kr

1953-1957 Aksel Emil Johansen

Skøde 20/4 1957 fra Aksel Johansen til avlsbruger Ejner Vilhelm Jespersen. Købssum 12.000 kr

1957-1971 Ejner Vilhelm Jespersen og Hansigne

Ejner og Hansigne kom fra Bregneshave, 51. slg. parcel, matrikel 58d.

Skifteattest 4/2 1971 til arvingerne: avlsbruger Edvard Andreas Jespersen, Klemensker, fru Gunhild Jensen, Aarsballe, fru Emma Hansen, Tejn, chauffør Poul Jespersen, Knudsker, arbejdsmand Chr. Jespersen i Klemensker. Samme dato skødede arvingerne ejendommen til arbejdsmand Johnnie Winther, Klemensker for 26.780 kr

1971-1989 Johnnie og Gunvor Winther

Gunvor Winther (1949-2018) var datter af Edvard Andreas Jespersen og Anna Katrine Voss Straarup og barnebarn af Ejner V. Jespersen, som døde i 1970. Hansigne døde 1966.

Johnny Winther arbejdede på Osteriet, og Gunvor gik hjemme indtil hun tog voksen uddannelse som sygeplejerske og tog arbejde ”over”.

Skøde 16/6 1989 til Dagny Jeppsen og Hans Aage Jeppsen. Købssum 216.000 kr

1989-2001 Anna Katrine Voss Straarup

Huset ejedes af Dagny Jeppsen og Hans Aage Jeppsen, Magleminde, Ndr. Lyngvej 14, Klemensker. Dagnys mor Anna flyttede fra Magleminde til Ejnersminde, Ejendommen ændrede navn til ”Mormors hus anno 1857”.

I 1989 indrettedes en lille selvstændige lejlighed i sidebygningen, som blev lejet ud. Anna flyttede senere til et helt nyt hus på Egevej 14.

Mormors hus blev solgt til Dagny og Hans Aages datter, Stina Jeppsen.

2001-2004 Stina Jeppsen

Kommunen meddelte Stina Jeppsen i 2002, at lejligheden Klemens Storegade 58, st. th, tillades nedlagt. Den var på 23 m2. Herefter blev hele ejendommens areal samlet 104 m2. (Filarkivet)

2004- Kim Lauridsen

Adresse 2004 Strandgade 14a, Frederiksværk

-2016- Suzi Wulf Berggren Jørgensen

I flg vejviser 2016 er beboer I. Madsen

-2022- Jørn Villy Møller-Rasmussen

Mormorshus. Foto JVH 29. oktobrt 2022