Lundshøj – Klemens Storegade 62

Lundshøj, Klemens Storegade 62, Klemensker

Matrikel 87i og 87nm

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]
Areal 15/12 1999 87i 12.250 m2 og 87nm på 1725 m2 (vej)

Skøde- og panteprotokollen 1. række 2. sæt

Skøde- og panteprotokollen 2. række

Skøde- og panteprotokol efter 1969

Ældste historie

De ældste konkrete oplysninger er fra 1834, hvor der var bygget et 6 fags hus, der havde en værdi af 80 rd. Jeg tror, at huset var ældre Der var en fæstekontrakt til huset på 7 tønder havrejord. På grunden lå desuden et hus med husplads og kålhave, som havde en uopsigelig fæstejord-kontrakt på 90 år – se denne.

En stor del af grunden omfattede grusbakker – kaldet “Bjørnebakkerne” – som blev solgt fra til Betonvarefabrikken.

Ejere/lejere

-1834 Esper Olsen og Ellen Dorthea Jørgensdatter

Esper Olsen blev født o. 1809
Ellen Jørgensdatter blev født o. 1808

I 1828 var familien indsiddere på 8. slg. parcel i Klemensker. September 1834 boede de som udbyggere på 10. vg. grund.

Folketællingen 1834 ernærer Esper Olsen sig ”ved daglønsarbejde og en liden jordlod”

Deres børn: Stine Margrethe, f. 6/6 1828 på 8. slg. parcel, Esper Olsen, f. 24/9 1832 på 10. vg. grund

Skøde 5/4 1834

Esper Olsens solgte sit 6 fags hus til Søren Nielsen til 80 rdl.

Fæstebrev 4/4 1834
Bjørnegårds ejer Hans Jensens fæstebrev til Søren Nielsen og hustru Kirstine Cathrine Monsdatter i 50 år Det bestod af et stk agerjord der kaldtes ”Vestre Løkken”, samt ”halvdelen af Bjerget”, alt omtrent 7 tønder land til havre. Jorden var udvist for fæsteren (dvs skelstene var vist for ham)


1834-1849 Søren Nielsen og Kirstine Cathrine Mogensdatter

Søren Nielsen blev døbt 26/12 1804 i Rø. Hans far hed Niels Siverts.
Kirstine Cathrine Mogensdatter blev døbt 27/8 1803 i Nyker, Hendes far hed Mons Hansen. Hun døde på Kongens Mark i Rø 7/9 1854.

Deres børn: Birgitte Cathrine Sørensdatter f. 23/3 1829, Karen Marie Nielsen, f. 27/9 1836

I 1829 var Søren Nielsen tjenestekarl på Simblegård og Kirstine boede på Simblegårds grund. I 1829 købte de huset, der lå på 10. vornedegårds grund.  Jeg er ikke klar over hvilket hus det er. I skødet står: Henrik Henriksen Enke Kirstine Pedersdatter sælger sit hus, der består af tre fag og et fag uden overtømmer på 10. vg. grund for 40 rdl til Søren Nielsen og hustru Stine Cathrine. Dat. 5. læst 30. sept 1829 40 rdl

Den 24/9 1849 flyttede husmand Søren Nielsen, Kirstine Cathrine Mogensdatter og Karen Marie Nielsen til Rø. Han flytter tilbage til Klemensker efter 1870.

Ft 1834 boede enken Karen Kirstine Andersdatter på 62 år i huset.

Pantaobligation 5/4 1834
H 199 b Søren Nielsens 1. prioritet i hus og fæsterettighed 5. april 1834 – 50 rd. Udslettet 14/5 1847

Matrikelkort 1858-1880

1849-1860 Hans Kofoed og Ane Margrethe Pedersen

Hans Kofoed, født 19/1 1825 i Klemensker. Forældrene var 32. slg. ejer Leutnant Jens Jensen Kofoed og Margrethe Pedersdatter
Hans døde i Klemensker 12/5 1860 34½ år gammel.

Anne Margrethe Pedersen blev født 15/10 1824 i Klemensker. Forældre: Peder Mogensen Pedersen og Margrethe Elisabeth Andersdatter på 6. vornede gård i Klemensker. Anne Margrethe døde i Klemensker den 4/7 1912.

I Nyker kirkebog læses at den 15/8 1851 blev sømand Hans Kofoed fra Klemensker gift med pige Ane Margrethe Pedersen på 10. vg. i Nyker. I tilgangslisten ankommer hun som Hans Kofoeds hustru den 8. oktober 1851– kun få dage før hun fødte sin datter.

Hans Kofoed og Ane Margrethe var ejere af huset og havde lejeretten til jorden på 10. vg. grund, Lundshøj. Men i perioden fra 12. november 1853 til 25/5 1854 var familien flyttet til Hasle (kilde: Klemenskers kirkebogs afgangsliste). Den 25/5 1854 er noteret i Hasle kirkebogs afgangsliste, at de flyttede til Klemensker, samme dag som deres 2½ år gamle datter Elisabeth døde. Elisabeth blev begravet fra Sct. Klemens kirke den 29/5, hvor  de var udbyggere på 63. slg. Samsingsgårds grund. I 1857 er de tilbage på 10. vg. grund som udbyggere. Det var her Hans Kofoed døde i 1860.

Deres børn: Elisabeth Margrethe Kofoed, f. 20/10 1951- 10. vg. udbygger – hun døde 25. maj 1854 begravet i Klemensker, Kirstine Margrethe Kofoed f. 21/3 1854 i Hasle, Hans Peter Kofoed, f. 26/3 1857 på 10. vg. grund

Panteobligation 11/12 1856

Hans Kofoed lånte 200 rdl af husmand Erich Jensens enke Ane Margrethe (i Rønne) mod 2. prioritet i huset og fæsteretten til jord. Hus og fæstejord havde fæstebrev fra den 4. april 1834 udstedt af Hans Jensen til Søren Nielsen og hustru Kirstine Catrine Hansdatter. Udslettet 7/6 1876 men betalt 2/12 1868.

Skifte 31/5 1860 31/5 efter Hans Kofoed.

Huset på 10. vornedegårds grund med tilhørende 7 tønder land jord til havre, blev sat i værdi til 400 rd. og løsøregods til en værdi af 100 rd. Gæld var beregnet til 456 rd der med udgift til skiftet beløb til 479-3-8. Til deling blev 10-1-4

Jorden i selvejer

Auktionsskøde 17/9 1860

Skolelærer Seiersted i Hasle var rekvirent for auktionen, der var sat på 10. vg. Bjørnegård, over matriklerne 87 f, g, i, k og 175fø.
I skødet bemærkedes at Matrikel 87i var bortlejet ved lejebrev af 4. april 1834 ca 7 tdl. til Søren Nielsen i 50 år og på grunden var der et Lejebrev af 2. januar 1845 af hus- og haveplads til Kirstine Hansdatter på 90 år med 3 dages arbejde.

Matrikel 87i var vurderet til 200 rd. Skolelærer Siersted bød højest med vurderingsprisen

Skøde 17/9 1860 (læst 22/5 1861)

Siersted overlod købsretten til parcellen, matrikel 87i, til Hans Kofoeds enke Ane Margrethe Pedersdatter, der ejede bygningerne og havde fæste- og lejeretten til jorden. Købssummen var 200 rd. Med købet af jorden overtog Ane Margrethe samtidigt lejejorden, hvortil var knyttet lejebrev af 2. januar 1845 af hus- og haveplads i 90 år.

1860-1880 Ane Margrethe Pedersdatter

Panteobligation 2/12 1863

Anne Margrete Pedersdatter, enke efter husmand Hans Kofoed, boende på 10. vornedegårds parcel, udstedte ungkarl Rasmus Peter på 52. slg. på 800 rd. med sikkerhed i den bolig hun ejede efter auktionsskødet af 17/9 1860 tilhørende parcel nr. 87i med derpå stående bygninger og løsøre.

Brandforsikring

Huset havde været brandforsikret tidligere (måske i 1847), men det er ikke fundet i vurderingsprotokollen. Den oprindelige forsikringssum var på 160 rd

forsikringsprotokol  1860 – hus på 10. vorned parcel nr 6 – matr 87j – Hans Kofoeds enke:

a. stuehus og lade i øst og vest. 4 østre fag a 60 rd er 240 rd 3 vestre lade a 40 rd er 120 rd – i alt 360 rd (tidl. forsikret for 160 rd) 92 alen/100 alen til nærmeste nabo. Omforsikret 6/12 1864

Panteobligation 2/12 1863

udstedt af Ane Margrethe Pedersdatter på 800 rd til Rasmus Peter blev indfriet 8/5 1889

Panteobligation 17/4 1880

Ane Margrethe Kofoed (Husmand Hans Kofoeds enke) udstedte en obligation på 500 kr. til smed Laurits Chr. Jensen. Som sikkerhed satte hun sit 4 fags hus på 10. vornedgårds grund med haveplads og lejeret til jord. Udslettet 21/4 1909. Huset er “Mormors hus”, som hun må have bygget til sig selv. Se denne.

Panteobligation 2/12 1863

udstedt af Ane Margrethe Pedersdatter på 800 rd til Rasmus Peter blev indfriet 8/5 1889 8/5 1880

Skøde 8. maj 1880

fra Ane Margrethe Pedersdatter til slagter Andreas Hansen Rømer. Salget omfattede matrikel 87i, iflg auktionsrettens skøde af 17/9 1860 og de på grunden stående bygninger. Købssummen var 4.000 kr. Med i købet fulgte et lejebrev på hus- og haveplads, som køberen skulle acceptere.


1880-1886 Andreas Hansen Rømer og Margrethe Christine Vest

Andreas Hansen Rømer født 23/7 1854 i Klemensker. Forældre: 9. vorneds udbygger Herman Ipsen Rømer og Petrea Martine Hansdatter.

Margrethe Christine Vesth født ¾ 1851 i Klemensker. Hendes forældre var Andreas Peder Vest, indsidder på 69. slg. grund og Elsebeth Kirstine Jensen. Hun døde 5/8 1916 i Klemensker som ”forladt kone”og boede hos svigersønnen på 10. vg. parcel

Andreas var slagter. Gift 24/11 1875 i Klemensker.

Da deres datter blev født i 1876, skriver præsten, at de var parcellister på 10. vg. grund. Måske var de allerede flyttet til Lundshøj da?

De er ikke at finde i folketællingen 1890.

I 1901 boede Andreas Rømer hos Hans Peter Ipsen på matrikel 18k og i 1911 daglejer og bosat på matrikel 61a (Simblegårds) parcel. Den 8/10 1923 døde han på Klemens Fattighus 69 år gammel.

Deres barn: Ana Kathrine Rømer, f. 26/6 1876 i Klemensker

Skøde 26/3 1886

fra Andreas Hansen Rømer til Laurits Peter Lund. Slagter Rømer solgte til sin svoger Laurits Peter Lund. Med i købet fulgte avl og afgrøde, foder og gødning, 1 ko, 2 får, 1 svin, 1 hakkelsesmaskine, 2 vogne, 2 harve, 1 plov, 1 slæde samt en del mindre redskaber. I huset var kakkelovn, komfur og murkedel. Købesummen var 5.000 kr.
Den solgte parcel var hæftet et lejebrev på hus og haveplads, som køberen skulle respektere.

Panteoblikation 26/6 1886

Laurits Peter Lund udstedt til sælger slagter Andreas Hansen Rømer – nu bosat i Hasle på 2000 kr

1886-1932 Laurits Peter Lund (1857-1929) og Caroline Kristine Vest (1859-1933)

Laurits Peter Lund blev født 15/11 1857 i Rutsker. Han døde i Klemensker 23/11 1929.

Caroline Kristine Vest blev født 25/2 1859 I Klemensker. Hendes forældre var Andreas Pedet Vest, indsidder på 69. slg. grund og Elsebeth Kirstine Jensen. Hun døde 9/2 1933 på 10. vg. parcel i Klemensker

De blev gift 2/6 1879 i Klemensker

Laurits Peter Lund var slagter og avlsbruger

Deres børn: Johanne Elisabet Lund, f. 1880, Kristian Laurentius Lund, f. 3/8 1891 i Klemensker.

Udslettelse af lejebrev på hus- og haveplads 17/7 1906  Lejebrevet af 21/1 1845 fra Jens Morten Hansen til Kirstine Hansdatter på jord i 90 år fra 10. vg. i Klemensker blev ophævet: ”Nuværende lejebrev bliver hermed kvitteret til udslettelse af Pantebogen af undertegnede Laurits Peter Lund som ejer og Hans Nilsson Lindhardt som lejer”

Jernbane til grusgraven

Den ½ 1921 blev 3.710 m2 eksproprieret til det såkaldte ”grusgravspor”

Skifteudskrift 17/12 1932 gav enken, Caroline Kristine Vest, adkomst til ejendommen.

Skifteudskrift 5/7 1933 gav arvinger efter Caroline Kristine Vest adgang til ejendommen. Arvinger var 1. Fru Johanne Elisabeth Boss, f. Lund, og 2. avlsbruger Christian Laurentius Lund.

Skøde 5/7 1933 til Frk Laura Caroline Hansine Boss – købesum 10.000 kr

1933-1936 Laura Caroline Hansine Boss

Skøde 4/1 1936 fra Laura Caroline Hansine Boss, gift med købmand Sv. Jespersen, til avlsbruger Janus Christian Jørgensen. Købssum 10.000 kr

1936-1945 Janus Christian Jørgensen

Skøde 5/4 1945 fra Janus Jørgensen til forpagter Charles Andreas Byder. Købssum 15.000 kr.

Lundshøj 1955. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1945-1969 Charles Andreas Byder

Årsvurdering pr. 1/9 1963: Charles Byder. 3 skp 3 fdk 1 ¼ alb, ejendomsværdi 28.600 kr

Skøde 22/10 1969 fra Charles Andreas Byder til maskinmester Poul Hansen, Købesum 80.000 kr.

1969-1996 Poul Hansen

Maskinmester. Ejer, men vist ikke beboer før efter 1970. I 1970 boede han i Østergade 15 i Klemensker og fik byggetilladelse til indretning af overetagen til beboelse. I 1973 blev en ældre maskinhus og vognport nedrevet og opført ny længe til beboelse og dagplejevirksomhed.
50års fødselsdagsreception for Poul Hansen 26/11 1982 – firma BMMF.

1996-2004 Vibeke Orheim Stender og Kristian Harboe Jensen.

Købssum var 950.000 kr

2004-2006 Lotte Helms Kjær og Michael Kjær

-2022- Gunn-Britt Sørensen og Flemming Eigil Søtherp

Lundshøj. Foto JVH 29/10 2022