Bonde og udbygger

Artikler:

Bonden på Herredstinget. Om retssager om arv, gæld, skat, pantebreve med Baasegaard i Rutsker som eksempel.

Bjørnegaards ulykkelige ildebrand 1711. Sandemand Lars Hansens kongelige fæstegård ødelagdes.

Slægt og Byrd, om de bornholmske arveregler med Østre Bedegadegaard som eksempel

Sandemand med Kaarde og myndighed – om den bornholmske sandemandinstitution med Lars Hansen, Klemensker som eksempel

Nachsetsige udbøggere – om udbyggernes Om pligtarbejde i Ekkodalen og forhold til bonden og øvrighed